Din dersi zorunlu mu gönüllü mü olsun?

SPD Genel Merkezi, CDU, CSU ve kiliseler ”Değerler Dersi”nin zorunlu, din derslerinin ise gönüllü olmasının kabul edilemez olduğunu ileri sürerek geniş bir kampanya başlattı. Konu Federal Parlamento’da da tartışma konusu oldu.

CDU Genel Sekreteri Volker Kauder yaptığı açıklamada, ”Başbakan Schröder ve SPD Başkanı Müntefering’i Berlin’de Hıristiyanlık dersi verilmesi için bir şeyler yapmaya çağırıyoruz” dedi ve SPD Berlin örgütünün kararını eleştirdi. SPD Genel Başkanı Müntefering, ise genel merkezin konuya müdahale etmesi gerektiği yönündeki çağrıların yanlış olduğunu belirtti.

SPD adına yapılan konuşmalarda da LER’in zorunlu, din dersinin gönüllü olmasının yanlış olduğu, ancak SPD Berlin örgütünün geçtiğimiz hafta sonunda aldığı kararın merkezin müdahalesiyle değiştirilmesinin söz konusu olamayacağı dile getirildi.

Kilise temsilcileri , bütün dinlere eşit mesafede okutulacak LER’in mecburi ders haline getirilmesine karşı çıkıyor ve LER’in gönüllü, din dersinin zorunlu olmasını talep ediyor.

Federal Parlamento Başkanı Wolfgang Thierse de, partisi SPD’yi uyararak, ”Din derslerinin gönüllü, LER’in zorunlu olması partiyi sınıf mücadelesini savunduğu döneme geri götürme tehlikesini içinde barındırıyor” dedi. Thierse, dinin okulların dışına çıkarılmasının Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nden kalma bir anlayış olduğunu da ileri sürdü.
Berlin Eyalet Hükümeti, 2006/2007 döneminde, 7. sınıftan itibaren öğrencilere haftada iki saat ”Değerler Dersi”ni zorunlu yapmayı planlıyor. Berlin’de şu anda öğrencilerin sadece yüzde 26’sı gönüllü olarak din derslerine katılıyor. Zorunlu olarak okutulacak ”Değerler Dersi”ne bütün uluslardan öğrenciler katılacak ve bütün dinler hakkında tarafsız bilgilere sahip olacak.

Sendikalar ve uyumu savunan kurum ve kuruluşlar, LER dersinin öğrenciler arasındaki uyum sürecini geliştireceğini savunarak, kamu okullarından din derslerinin kaldırılmasını istiyorlar.

SAYILARLA DİN DERSİ

Alman Anayasası’nın 7. Maddesi’ne göre okulların yönetimi ve verilecek derslerin içeriğini eyaletler belirliyor. Aynı yasanın ikinci bendinde çocukların din derslerine katılıp katılmayacağı velilerin hakkı olarak belirtiliyor.

Brandenburg eyaletinde 1996’dan itibaren, dört yıl boyunca 41 okulda pilot proje olarak okutulduktan sonra, LER, 7-10. sınıflarına zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı. 2003/04 eğitim döneminden itibaren de 59 ilkokulda okutulmaya başlandı.

Thüringen eyaleti de din dersi ile LER’i paralel okutuyor. Bremen’de de okullarda resmi olarak din dersi verilmiyor.

Berlin’de din derslerine katılmak istemeyen öğrencilerin sayısı her yıl biraz daha artıyor. Özellikle de Doğu Berlin’deki okullarda. Batı Berlin’de ise semtlere göre din dersine katılan öğrencilerin oranı yüzde 10 ile 40 arasında değişiyor.

Berlin’deki bir çok okul bugün zaten öğrencilerine LER dersini sunuyor. Din dersleri kiliseler tarafından tutulan din öğretmenleri tarafından verilirken, LER dersi devlet öğretmenleri tarafından okutuluyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.