Diyalog kazanç getirdi

Yunanistan’da üç ayda bir yayımlanan ‘Eksoterika Themata’ (Uluslararası Konular) dergisinin nisan 2005 tarihli sayısında, ‘Türk – Yunan ilişkileriyle ilgili güven arttırıcı önlemlerin ilk on yılı (1988 – 1998)’ adlı bir araştırma yayınlandı.


Kostas Diamantikos ve Panos Lambridis imzalarıyla yayınlanan araştırma yazısında, 1988-1998 yıllarında ikili ekonomik ilişkilerin üç alanı; ticaret, turizm ve yabancı doğrudan yatırımların analizi yapıldı.


Buna paralel olarak, siyasi gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkileri hakkında edinilen sonuçlar bağlamında, Türk-Yunan ortak varlığının bu iki karşılıklı boyutunu değerlendirerek konuya yaklaşıldı. Araştırmada her iki ülkenin üç kategoride de dönem dönem durağanlık yaşanmasına karşın grafiklerinin sürekli artış gösterdiği belirtildi.Araştırmadaki ticaret ile ilgili bilgiler OECD’den, yatırımlarla ilgili bilgiler Türk Ekonomi  Bakanlığı ve turizm ile ilgili bilgiler World Tourism Organisation’dan elde edilmiş.


TİCARET 


Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatı yüzde 700 artarak 1998’de 51 milyon Dolar’dan on yılda 362 milyon Dolar’a fırlamış. Yunanistan’ın Türkiye’ye ihracatı da aynı dönemde 57 milyon Dolar’dan 338 milyon Dolar’a çıkmış.


Yunanistan-Türkiye ticari ilişkilerinin analizinde 1988 ve 1993 yılları hariç, 1988-1994 döneminde Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengeler Yunanistan’ın aleyhinde olduğu görülüyor. 1995-1998 yıllarında (1998 yılı hariç) ticari dengelerde Yunanistan lehine değişiklik kaydedilmiş. Yunanistan için olumlu olan bu durum, Türkiye’den ithalatların kriz dönemlerinde, (örneğin Kardak ve Öcalan krizleri gibi) azalması nedeniyle yorumlanabilir.


TURİZM


Yunanistan’a giden Türk turist sayısı 1988’de 45 bin 432’den 1998’de yüzde 60 artışla 69 bin 875’e çıktı. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı ise 399.118’den ciddi bir azalışla 146 bin düşmüş.


Her iki ülke için turizm, ekonomilerinin en önemli alanlarından biri. İki ülke arasında Ege konuları nedeniyle var olan sürtüşmelerin bu on yıl süresinde iki ülke arasında işbirliğini engellediği görülüyor.


DOĞRUDAN YATIRIM


Bütün krizlere karşın Türkiye’deki Yunanlı yatırımcı sayısı son on yılda 440’tan 1560’a artmış.


Yabancı doğrdudan yatırımlar konusuna gelince durum şöyle özetlenebilir: Yapılan araştırmada siyasi ortam, gümrük birliğinin uygulanmaması ve işçilerin serbest dolaşımının engellenmesi Türk şirketlerinin Yunanistan’a sızmasını engellediği görülüyor.Yunanistan’ın Türkiye’deki yatırımları 1993 yılına kadar artmış, en büyük olumlu değişiklik ise 1990-1991 yıllarında kaydedilmiş. 1994 yılından sonra, başta Türkiye’nin ekonomik sorunları olmak üzere, birtakım sorunlar nedeniyle ortam olumsuz anlamda değişmiş. Ancak 1997 yılında Demirel-Simitis anlaşmasının ortamı yeniden yumuşattığı söylenebilir.Türkiye’de Yunan yatırmları 1988’de 448’ken bu rakam 1998’de 1568’e çıkmış.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.