Dünya Bankası: Cari açıktan endişeliyiz

Zachau, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen ve daha önce açıklanan “Küresel Ekonomik Beklentiler 2008-Gelişmekte Olan Dünyada Teknolojinin Yayılması” konulu raporun sunum toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinde çok önemli reformlar yapıldığını anlattı.


Zachau, Türkiye’de dalgalı kur uygulaması bulunduğunu, mali sektörün yeniden yapılandırıldığını, bağımsız bir Merkez Bankasının mevcut olduğunu, mali politikaların daha sıkı hale getirildiğini, reformların iş ve yatırım ortamını geliştirdiğini söyledi.


Faiz oranlarının düşmeye başladığını da kaydeden Zachau, ulusal rezervlerinde bir tampon etkisi yarattığını ifade ederek, şöyle devam etti:
“Türk ekonomisi 5-6 sene öncesine göre çok değişti. Ekonomi küresel olası olumsuz gelişmelere karşı korunmakta, ancak riskler devam ediyor. Sağlam makro ekonomik politikalara devam etmek ki bu da yüksek bir faiz dışı fazla gerektiriyor, mali olarak sürdürülebilir ve hakkaniyetli bir reformun olması gerekli.
Bütün bunlar, makro ekonomik reformların derinleştirilmesi ve ülkenin kendine olan güveninin arttırılması, 2008’de gerçekleşebilecek olası olumsuz ekonomik küresel gelişmelerden daha az etkilenmesini sağlayacaktır.”


“İSTİHDAM ARTIŞI, İŞ GÜCÜ PİYASASI REFORMUNUN PARÇASI OLMALI”


Türkiye’nin hızlı ve uzun dönem büyümeye ulaşması için, iş piyasası ve eğitimin çok önemli olduğunu kaydeden Zachau, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 40’ının istihdam edildiğini ve bu oranın uluslararası standardın çok çok altında olduğunu söyledi.


Zachau, AB ile uyum sürecinde, istihdamın artmasının hem ekonomik hem de siyasi olarak, Türkiye’nin önündeki en büyük zorluklardan biri olacağına işaret ederken, “İstihdamın arttırılması, kapsamlı bir iş gücü piyasası reformunun bir parçası olmalı” dedi.


Farklı kıdem tazminatlarının azaltılması ve daha esnek çalışma saatlerinin getirilmesi gerektiğini kaydeden Zachau, bu kapsamda yarı zamanlı işlerin yaratılması gerektiğini söyledi.


Farklı sosyal güvence katkı primlerinin azaltılması gereğine de işaret eden Zachau, işçilerin daha fazla korunması ve işsizlik sigortası fonlarının kullanılması gerektiğini ifade etti.


EĞİTİM


Zachau, verimliliğin, üretkenliğin arttırılması için, eğitimin çok önemli olduğunu belirtirken, eğitim kalitesinin arttırılmasının, daha iyi iş bulabilmenin en önemli yolu olduğunu söyledi.


Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında, öğrencilerin başarı seviyesinin en düşük olduğu ikinci ülke durumunda bulunduğunu ifade eden Zachau, eğitimde bölgeler arasında çok büyük farkların olduğunu anlattı.


Zachau, Türkiye’de eğitim vizyonunun gerçekleştirilmesi için, öncelikle eğitime erişimin, eğitimin kalitesinin ve eğitim harcamalarının etkin olarak yapılması gerektiğini söyledi.


Sistematik şekilde öğrenci başarı sonuçlarının ölçülmesi ve halka duyurulması gerektiğine de vurgu yapan Zachau, orta öğretim müfredatının modernize edilmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, dershane sisteminden kurtulunması gerektiğine işaret etti.


Zachau ayrıca Türkiye’de iş ortamının iyileştirilmesi, yargı ve enerji reformunun yapılması, kamu yönetiminin güçlendirilmesi ve mali kontrol sisteminin güçlendirilmesi ile kamu mali harcama ve kontrol reformunun sıkı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.


Zachau, “Hükümetin açıkladığı son eylem planındaki programın, bu sorunlara ve diğer yapısal sorunlara odaklandığını görmekteyiz” dedi.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here