Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanıyor

Bazı kurum ve kuruluşlar bilinçli ya da bilinçsiz olarak kadınlar gününü 1 Mayıs’ta olduğu gibi ’emekçi’ özünden kopardı yine…


Her yıl olduğu gibi yien bazı sivil toplum kuruluşlarının bilinçi ya da bilinçsiz insanca yaşamın, kazanılan hakların kilometre taşı 8 Mart’ı ‘Emekçi’ özünden ayırdığı görüldü…


1857 yılında New York’lu dokuma işçisi kadınlar düşük ücretli 12 saatlik iş günü ve artan iş yükünü protesto etmek için gösteri yürüyüşü yaptılar, insanca yaşam taleplerini haykırdılar. 1908’de ABD’li kadınlar 8 saatlik iş günü ve siyasal haklar için Manhattan’da greve gittiler. 1909’da New York’lu kadınlan işten çıkarılmalara karşı fabrikayı işgal ettiler.


II. Enternasyonal’in 1910’daki kongresinde Clara Zetkin’in önerisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edildi. Her 8 Mart kadınların başkaldırısını simgeledi, birlikte güç olmanın, dayanışmanın anlamı bugünlere taşındı.


Bugün kadınlar ortak ezilmişliğe, sömürüye, eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı sesini ve mücadeleyi yükseltiyor; dışlanmayı yaratan, erkek egemenliğini dayatan tüm sistemleri sorgulamaya ve alternatif öneriler sunmaya devam ediyorlar.TÜRKİYE’DE 8 MART


İlk kez 1921 yılında sosyalist kadınlar tarafından “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlayan 8 Mart, 1975 yılında İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programında Türkiye de etkilendi, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 1980 askeri darbesinden sonra dört yıl anılmadı 8 Mart. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.


Kadınlar 80’li yıllarda 8 Mart’ı izinli yürüyüş ve şenliklerle kutlayamamışlarsa da, küçük gruplar mütevazi kutlamalarını sürdürdüler.1990’lı yıllarda kadın kuruluşlarının sayı ve çeşitliliğinin artması ile beraber 8 Mart daha geniş bir katılımla kutlanılır oldu.


8 MART 2006’DA BAZI RAKAMLAR


BM tarafından yapılan bir araştırmaya göre;


1. Dünyadaki işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından görülüyor.
2. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak yüzde 10’una sahipler.
3. Dünya’daki mal varlığının ise yüzde  1’ine sahipler.
4. Başka bir değişle dünyadaki işlerin yüzde  34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin yüzde  90’ına ve toplam mal varlığının yüzde  99’una sahipler.


Türkiye’den Rakamlar


1. Şehirlerde evli kadınların yüzde  18’i, köylerde de yüzde  76’sı eşleri tarafından dövülüyor.
2. Kadınların yüzde  57,7’si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor.
3. Aile içi suçların yüzde  90’ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor


Kaynak: NATIONALENCYKLOPEDIN


FOTOĞRAF: Clara Zetkin ve Rosa Luxemburf / 1910


AÇIK GAZETE: Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde canları pahasına bugünün yaşam koşullarını bize sağlayan emekçi kadınları ve onların yiğit önderlerindren Clara Zetkin, Rosa Luxemburg ve Nadejda Krupskaya’yı saygıyla anıyoruz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.