Doğan Grubu’na suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bültenine göre, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Hürriyet) ve Milliyet Gazetecilik A.Ş. (Milliyet), (Yeni unvanı Doğan Gazetecilik A.Ş.)’nin ihtiyacı olan gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin doğrudan üretici/satıcı firmalar yerine, gazete kâğıdı ve baskı malzemesi tedarik işlemlerine fiili olarak herhangi bir katkısı bulunmayan ve Doğan Ailesine ait Sortal Trading Company Limited ve Shawcliff Trading Limited unvanlı şirketler üzerinden üretici/satıcı birim fiyatlarından daha yüksek bedellerle ithal edildiği kaydedildi.

Kurul, bunun sonucunda hisse senetleri İMKB’de işlem gören Hürriyet ve Milliyet’in gazete kağıdı ve baskı malzemesi birim maliyetlerinin makul bir karşı edim olmaksızın yükseltilerek Hürriyet ve Milliyet’in karının ve dolayısıyla mal varlığının faiz hariç toplam 33 milyon 117 bin 914 TL azaltılmasında sorumluluğu bulunan, Aydın Doğan, İmre Barmanbek, Hanzade Vasfiye Dogan Boyner, Ali Rıza Temuroğlu ve savcılık makamınca yapılacak soruşturma sırasında bu kişilerin fiillerine iştirak ettiği tespit edilen diğer şahıslar hakkında, SPK’nın ilgili düzenlemeleri kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPOR KULÜPLERİNE PARA CEZASI

SPK, Galatasaray Sportif A.Ş ile Trabzon Spor Sportif A.Ş yönetim kurulu üyelerine 15’er bin lira para cezası verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın haftalık bültenine göre Kurul, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (şirket) yönetim kurulunun, 31 Mayıs 2008 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin kar dağıtım teklifinin SPK’nın kararlarına aykırı şekilde, olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce ortakların incelemesine sunulmak üzere kamuya duyurulmaması ve şirketin aynı döneme ait kar dağıtımının, SPK’nın ilgili tebliğ ve düzenlemelerine aykırı şekilde hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar tamamlanmamasına ilişkin olarak alınan savunmalarını değerlendirdi.
SPK yaptığı değerlendirme sonunda, şirket yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin, mevzuata aykırı şekilde olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce ortakların incelemesine sunulmak üzere kamuya duyurulmaması nedeniyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş’ye 15 bin lira tutarında para cezası verdi.

Kurul, ayrıca şirketin kar dağıtımının, SPK’nın ilgili düzenlemelerine aykırı bir şekilde hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar yapılmamasına ilişkin olarak da Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Polat, Mehmet Yiğit Şardan, Sinan Kılıç, Ali Haşhaş, Cemal Özgörkey, Mahir Haldun Üstünel, Mümtaz Tahincioğlu hakkında ayrı ayrı 15 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

TRABZONSPOR SPORTİF A.Ş YÖNETİCİLERİ DE CEZA ALDI

Kurul, ayrıca Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin 28 Ağustos 2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararının 7 Kasım 2008 tarihinde yapılan şirket olağanüstü genel kurul toplantısında değiştirilmesine ilişkin olarak da şirketin söz konusu tarihli genel kurul toplantısında alınan karar gereği kar dağıtımının yapılmaması nedeniyle ortakların şirketten olan alacak haklarına dayanarak şirkete karşı yasal yollara başvurma haklarının bulunduğu hakkında ortakların bilgilendirilmesini kararlaştırdı.

SPK, 28 Ağustos 2008 tarihli genel kurul toplantısında kar dağıtım kararı alınmış olmasına rağmen, söz konusu kararın gereğini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunu, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususunun İMKB Günlük Bülteni’nde ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesini kararlaştırdı.

Esas sözleşmenin ve 28 Ağustos 2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi için şirkete 30 günlük süre verilmesine hükmeden Kurul, bu süre içinde şirket tarafından söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 7 Kasım 2008 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın hukuka aykırılığının tespiti için dava açılmasını kararlaştırdı.

Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Hasan Yener, Hayrettin Hacısalisalihoğlu, Sadri Şener, Ali Sürmen ve Celil Hekimoğlu’na 28 Ağustos 2008 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararının gereğini yerine getirmeyerek mevzuata aykırı davranmaları nedeniyle ayrı ayrı 15’er bin lira idari para cezası verdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.