Doktorlara mecburi hizmet yolu

Anayasa Mahkemesi, doktorlara zorunlu hizmeti öngören yasanın ”pratisyen hekim, uzman tabip ve yandal uzmanlığını yapanların zorunlu hizmete tabi tutulmasına” ilişkin hükmünü, Anayasa’ya aykırı bulmadı ve iptal istemini reddetti.  
 
Yüksek Mahkeme, yasanın yurtdışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan uzmanlık veya yandal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanları zorunlu hizmetten muaf tutan hükmünü ise iptal etti.


Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Danıştay 5. Dairesi’nin, 5371 sayılı yasa ile değiştirilen Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun sonuçlandırıldığını bildirdi.


Yasadaki tabip, uzman tabip ve yandal uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ”her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla” devlet hizmeti yükümlülüğü (zorunlu hizmet) getirilmesine ilişkin hükmün iptal isteminin oy çokluğuyla reddedildiğini bildiren Kılıç, yurtdışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan tıp, tıpta uzmanlık veya yandal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanların zorunlu hizmete tabi olmadığına ilişkin hükmün Anayasa’ya aykırı bulunarak, oy çokluğuyla iptal edildiğini kaydetti. Kılıç, bu hükmün iptal kararı Resmi Gazete’de yayınlanıncaya kadar yürürlüğünün de durdurulduğunu açıkladı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.