DP’de başkanlık sorun olmayacak

Yeni oluşumun adı “Demokrat Parti” olacak, iki parti eş zamanlı olarak genel kurullarını toplantıya çağıracak ve gerekli tüzük değişikliklerini tamamlayarak birleşme kararlarını açıklayacaklar.


Birleşme sürecine liderlik edecek eden genel başkanların eşbaşkanlık statüleri taahhüt edilen hedefler gerçekleşinceye kadar yaşatılacak.


Yeni partinin amblemi ise “Kırmızı renkli Türkiye haritası önünde kırat” olacak.
Ağar ve Mumcu, Ankara’da düzenledikleri ortak basın toplantısında DYP-ANAVATAN birleşmesine ilişkin protokolü imzaladılar.


“Biz, kardeş partiler Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi Genel Başkanları sıfatıyla milletimize ve ülkemize karşı duyduğumuz sonsuz sevgi, bağlılık ve tarihsel sorumluluk duygularıyla aşağıda ifade edeceğimiz düşüncelerimizi tam bir mutabakat içerisinde partilerimiz yetkili kurullarına sunma irademizi büyük milletimize arz ediyoruz” diye başlayan protokolde, “İrademiz geçmişin yanılgılarına düşmeden, geçmişin kavgalarını bir yana bırakarak çocuklarımızın geleceği için yepyeni bir başlangıç yapmak, diri bir ruhu ortaya koymaktır” denildi.


DEMOKRAT PARTİ


Protokolde, şu ifadelere yer verildi:
“Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi siyasi partiler kanunumuzun öngördüğü esaslar çerçevesinde birleşecektir. Bu birleşmenin ortak kararlaştırılmış unvanı Demokrat Parti olacaktır.


Bu amaçla partiler eş zamanlı olarak genel kurullarını toplantıya çağırarak gerekli tüzük değişikliklerini tamamlayacak ve birleşme kararlarını alacaklardır.


Birleşme kararlarının alınmasından itibaren Demokrat Parti unvanı ile anılacak olan siyasi partinin üyelikten başlayarak merkez yönetimine kadar tüm kademelerinde hakiki bir kaynaşma ve bütünleşmeyi sağlamak üzere tam bir eşitlik ve kardeşlik anlayışı hayata geçirilecektir.


Demokrat Parti tüzüğü bir yandan bu bütünleşmeyi kalıcı hale getirecek, diğer yandan örnek bir demokratik parti yönetimi ilkelerini benimseyecektir.


Her düzeyde eşit temsil, kapsayıcılık ve bütünleştiricilik değerleri bu birleşmenin temel ilkeleri olacaktır.


Bu ilkeler birleşme sürecinde titizlikle uygulanacak, ilerleyen evrelerdeki devamlılığı demokratik bir ruh içinde gözetilecektir.


EŞBAŞKANLIK STATÜSÜ


Karar alma, politika oluşturma, organların oluşumu ve uygulama süreçlerinde aynı eşitlik, kapsayıcılık ve bütünleştiricilik anlayışı titizlikle korunacak, birleşme sürecine liderlik eden genel başkanların eşbaşkanlık statüleri kamuoyu önünde açıkça beyan edildiği üzere milletimize taahhüt ettiğimiz hedefler gerçekleşinceye kadar dürüstlük ve içtenlikle ve sarsılmaz bir kardeşlik ruhuyla yaşatılacaktır.


Yukarıda ifade ettiğimiz düşünceler ve değerlere sadakatimizin gerçek ölçütü hem kurumsal hem de kişisel olarak ortaya koymayı taahhüt ettiğimiz fedakârlıklar olacaktır.”


“GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMASI YAŞANMAYACAK”


“Kamuoyumuzun görmeye alışık olduğu olumsuz örneklerin aksine, makam mevki yarışmasına girilmeyecektir” denilen birleşme protokolünde, şöyle devam edildi:


“Bu çerçevede genel kurul kararıyla Demokrat Parti unvanı alan partimizde genel başkanlık tartışması yaşanmayacak, bütünleşme ve fedakârlık ruhunun değerlerine demokratik parti tüzüğünün ilkelerine uygun bir anlayışla sadık kalınacaktır.


Milletimiz inanmalıdır ki, böyle bir birliktelikten doğacak inanç ve irade yıllardır çözülmeyen ülke sorunlarını çözeceği gibi bugün milletimizin büyük bir endişe ile yaşadığı kamplaşma duygusunu da geride bırakacaktır. Aynı inanç ve irade artık ülkemizin geçmişe değil geleceğe bakmasına, bölünmüşlüğe değil birleşmeye, ayrışmaya değil kardeşliğe kucak açmasına zemin hazırlayacaktır. Artık Türkiye’nin en güçlü seçeneği Demokrat Parti’dir.
Aynı temel felsefeyle bağlı ve aynı doğrulara inanmış, aynı siyasi kültürden beslenen ve temel ilkeleri vatanseverlik ve ülkeye hizmet olan partilerimizi bu anlayış ve esaslar çerçevesinde birleştirdiğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ederiz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.