Eczacılar’dan yaşam için nöbet çağrısı!

Türk Eczacıları Birliği 39’uncu Dönem 3. Bölgelerarası Toplantı için 23-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Karadeniz Bölgesi’nde uzun yıllardır sürdürülen doğa yıkımına yönelik projelerin insan ve doğa arasındaki ilişkiyi bozduğuna dikkat çekilerek, “Her şeyden önce çok sayıda endemik bitkinin yetiştiği bu bölgenin sadece gelecek ilaç araştırmaları için taşıdığı potansiyelle bile tüm insanlığın mirası olduğunu hatırlatıyor; insanın sağlıklı ve doğayla uyum içinde yaşamı için tüm eczacılarımızı Cerattepe’ye, bu kez yaşam nöbetine, doğanın talanına karşı yaşamı savunmaya çağırıyoruz” denildi.

Türk Eczacıları Birliği 39’uncu Dönem 3. Bölgelerarası Toplantı için 23-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında Samsun’da bir araya gelen Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu, Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu, 54 Eczacı Odasının başkan, yönetici ve delegeleri, eczacı akademisyenler ve serbest eczacılar ortak bir basın açıklaması yaptı.

KARADENİZ’İ TAHRİP EDEN YIKIM PROJELERİ ECZACILARIN GÜNDEMİNDE
Karadeniz bölgesinde uzun süredir devam eden ve dereleri kurutma, halkı göçle karşı karşıya bırakma gibi riskleri olan hidroelektrik santraller (HES) ile yerleşim yerlerine yakın ya da doğaya geri döndürülemez maliyetler oluşturan maden ocaklarının yarattığı tahribata işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

BÖLGENİN İLAÇ ARAŞTIRMALARI İÇİN TAŞIDIĞI POTANSİYEL İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI
“Yaylaları birbirine bağlama amacını güden ama büyük bir doğa katliamına neden olacak Yeşil Yol gibi projeler ve son olarak Cerattepe’de Artvin ilinin altını oymak anlamına gelen bakır ve altın madeni girişimleri karşısında; her şeyden önce çok sayıda endemik bitkinin yetiştiği bu bölgenin sadece gelecek ilaç araştırmaları için taşıdığı potansiyelle bile tüm insanlığın mirası olduğunu, doğanın kâr odaklı sömürüsünün insan ve doğa arasındaki dengeyi onarılamayacak biçimde bozduğunu, yaşamak için madenlerden önce havaya ve suya ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyor; Eczacılar ve eczacıların sağlık meslek örgütü olarak, insanın sağlıklı ve doğayla uyum içinde yaşamı için tüm eczacılarımızı Cerattepe’ye, bu kez yaşam nöbetine, doğanın talanına karşı yaşamı savunmaya çağırıyoruz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.