‘Eşitlik için yüz yıl beklemeyeceğiz’

“Anayasa LGBTT Komisyonu” yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmalarında eşcinsellere karşı ayırımcılık yapıldığını öne sürerek “Eşitlik için yüz yıl beklemeyeceğiz” denildi.


Anayasa LGBTT Komisyonu’nu oluşturan dernekler şöyle:


“Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu, Kaos GL Derneği, Kaos GL İzmir, KAOSİST Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi, Lambdaistanbul LGBTT Derneği, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Derneği”


Açıklama aynen şöyle:


“Özgürlük ve eşitlik herkes için olacaksa CİNSEL YÖNELİM AYRIMCILIĞI ortadan kaldırılmalı ve temel insan haklarından olan eşcinsel hakları tanınmalıdır. AKP, özgürlük ve eşitlik için 22. yüzyılı beklemelerini söyleyerek, eşcinsellerin temel insan haklarını gasp etmektedir.


TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu’nun, anayasal eşitlik ve özgürlük taleplerini birbirine şart koşarak haklar hiyerarşisi dayatmasını eşcinsel örgütleri olarak kabul etmiyoruz!


Hükümet önce, “toplumun her kesimini kapsayan bir anayasa” yapacağını ilan etti. Ardından, Anayasa önerisinin Meclis’e sunulması öncesinde, “toplumun tüm kesiminden sağlanacak katkıları” beklediklerini açıkladı.


Eşcinseller olarak bizler de hazırlanmakta olan ‘Sivil Anayasa’nın taraflarından biri olacağımızdan Sivil Anayasa hazırlık sürecini takip ettik.  Uygulamada tarafı olacağımız anayasanın eşcinsel realitesini tanıyacak şekilde “eşitlik”  ilkesine “cinsel yönelim” ile “cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesini eşcinsel örgütleri olarak istedik.


Cumhurbaşkanlığı, talebimizin kendilerine ulaştığını bildirdiği halde, Başbakanlık ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı toplumsal bir katkı olarak sunduğumuz taleplerimizin kendilerine ulaştığına dair bir geri bildirimde bulunmadı. 


AK Parti’nin ayrımcı politikası aydınlandı


Bugün TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun Milliyet gazetesinde yayımlanan “Eşcinseller de eşitlik istiyor, verecek miyiz? Tabii ki vermeyeceğiz!” açıklaması Hükümetin eşcinsellerin taleplerini görmezden gelen ayrımcı politikasını da doğruluyor. 


Hükümet, AB reformları ve son dönem ‘Sivil Anayasa’ tartışmaları sürecinde, eşcinsellere karşı, en azından nefret söylemi üretip yaymıyor görünüyordu. Bugün ise hükümet sözcülerinin yaptıkları açıklamalar, şimdiye kadar sürdürülen sessizliğin eşcinselleri inkârdan kaynaklandığını göstermiş oluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, yine içinde bulunduğumuz dönemde yapmış olduğu, “Batı’dan ahlaksızlık aldık” açıklaması da eşcinseller olarak kaygılarımızı iyice arttırıyor.


Eşcinsellik suç olmadığı halde yıllarca “suçlu” muamelesi gördük. Sırf cinsel yönelimimizden dolayı kadın ve erkek eşcinseller olarak temel insan haklarından mahrum bırakıldık ve her türlü ayrımcılığa maruz kaldık. Sırf eşcinsel olduğumuz için ifade ve örgütlenme hürriyetlerimiz “genel ahlak” ablukası ile kuşatıldı. Baskılandık, engellendik, dergilerimize, derneklerimize dava açıldı, engellemeler ve davalarımız halen sürüyor.


Sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmıyor, çalıştığımız işlerden atılıyor, mesleklerimizden men ediliyoruz.


Sırf eşcinsel olduğumuz için eğitim hakkımız engelleniyor. Sırf eşcinsel olduğumuz için yaşam hakkımız gasp ediliyor, şiddete maruz kalıyoruz, öldürülüyoruz. Eşcinsel öldürdükleri için mahkemeler katillerimize ceza indirimi sunuyorlar.


Çok merak ediyoruz: ‘Eşcinsel’ dendiğinde Sayın Kuzu’nun kafasında acaba ne canlanıyor ve hükümetin, cinsel yönelim ayrımcılığını savunmasından ve sürdürmesinden ne gibi bir politik çıkar bekliyor?  


“100 YIL DAHA BEKLEMEYECEĞİZ”


Eşcinsellerin anayasal eşitlik ve özgürlük talepleri, önyargılara kurban edilecek fanteziler değildir. Eşcinsel kadınlar ve erkekler olarak yaşam hakkı, çalışma hakkı, eğitim, ifade ve örgütlenme haklarımızın ihlal edilmemesini ve yasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Sırf cinsel yönelimimizden dolayı en temel insan haklarından mahrum bırakılmayı kabul etmeyecek ve eşitlik için 22. yüzyılı beklemeyeceğiz.


Anayasa LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeküel) Komisyonu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasının tüm vatandaşlarının insan haklarını koruyan ve tüm ayrımcılıkları önleyen maddeleri içerecek şekilde düzenlenmesini önemsediğimizi ve talep ettiğimizi bir kez daha hatırlatırız. 


Sivil Anayasa’da, “eşitlik”i düzenleyen maddeye, “cinsiyet”in ardından “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ibareleri eklenmelidir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here