‘Ekonomi, serbest ticaretle iyileşir’

Oda Başkanı Ali Erel, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Damdelen ve Oda Genel Sekreter Yardımcısı Derya Beyatlı’dan oluşan ve 22 Haziran 2005 Çarşamba günü Brüksel’e giden Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, aynı gün çeşitli temaslarda bulundu.


Oda Başkanı Ali Erel başkanlığındaki heyet,22 Haziran Çarşamba günü Avrupa Birliğinin Genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, AB Daimi Temsilciler Komitesinin Finlandiya temsilcileri Mr.Kosonner ve Ms.Kauttu, Polonya temsilcileri Mr. Jerzy Drozdz ve Mr. Jaroslaw Timofiejuk ile görüştü.


Ticaret Odası heyeti 23 Haziran 2005 Perşembe bugün de İtalya’nın AB temsilcisi Lorenzo Fanara, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı Joost Lagendijk ve Ali Yurtagül, Avrupa Parlamentosu Liberal Demokrat üyesi Chris Davies ile görüştü. Heyet öğleden sonra, AP Liberal Demokrat üyesi Andrew Duff 24 Haziran 2005 Cuma günü de Avrupa Komisyonu Kıbrıs Masası Şefi Leopold Maurer, AB Vergi Komiseri Sophie Van Heck ve Corporate Public Strategy Grubu Damışmanlık Şirketi Direktörü Tulû Gümüştekin ile görüşecek.


Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, yaptığı görüşmelerinde Yeşil hat tüzüğündaki aksaklıklar, Direkt Ticaret ve Mali Yardım tüzükleri ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın savunduğu Serbest Ticareti ele aldı.


Avrupa Birliğinin temel değerlerinden olan demokrasi ve insane haklarının Kıbrıslı Türklere de tam olarak uygulanması konusunun da gündeme geldiği görüşmelerde konuşan Ticaret Odası Başkanı Ali Erel, Kıbrıs Türk ekonomisini iyileştirmek için yeni ve pragmatik bir yaklaşıma ihtiyaç bulunduğunu söyledi.


Avrupa Birliğinin Genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn ile yapılan görüşmede konuşan
Oda Başkanı Ali Erel, AB Komisyonunca hazırlanan Yeşilhat tüzüğünün Kıbrıs Türk ekonomisini iyileştirmede yetersiz kaldığını, Direkt Ticaret ve Mali Yardım tüzüklerinin de hala daha beklemede olduğunu hatırlattı ve Kıbrıs Türk ekonomisini iyileştirmenin yolunun serbest ticaretten geçtiğini belirtti.


Demokrasi ve İnsan Hakları konusunu da gündeme getiren Oda Başkanı Ali Erel, Avrupa Birliğinin temel değerleri olan Demokrasi ve İnsan Haklarının Kıbrıslı Türkler için de tam olarak uygulanmasını istedi.


Oda Başkanı Ali Erel’in görüşmelerde yaptığı konuşma yazılı olarak da AB yetkililerine iletildi. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.