‘Emperyalizmi yine bozguna uğratacağız’

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nilgün Atalay Ergök’ün yayınladığı mesaj aynen şöyle:


“Dünyanın en büyük emperyalist güçleri  tarafından isgal edilmiş bir imparatorlukta Büyük Önder Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı mücadelesi meşalesini  yaktığı günün 86. yılı olan 19 Mayıs 1919 tarihini başarımızın büyüklügünün haklı gururu ve fakat  bir okadar da genç Cumhuriyetimizin şu anda getirilmiş bulunduğu olumsuz koşullardan dolayı buruk  kutluyoruz.


Bugün ülkemiz, Kıbrıs, Orta Doğunun yeniden yapılandırılması, AB giriş gibi dış sorunlarla işsizlik, devamlı artan dış borçlar, terör, etnik ayrımcılık, irtica gibi iç sorunlarla karşı karşıyadır.


Ülkemizde, bilim yuvaları üniversitelerimiz, medreseler haline getirilmeye çalışılıyor.  En büyük bilim kuruluşumuz, birçok değerli bilimsel araştırmaya imzasını atmış TUBİTAK  siyasi erkin insafına bırakılıyor. Cumhuriyetimizin olmazsa olmaz kurumlarının varlığı tartışılmakta, Anayasa Mahkemesinin kaldırılması gündeme gelmektedir. Açıkça Mahmut Esat Bozkurt döneminin kapandığı ilan edilmektedir. Cumhuriyetimizin  tüm stratejik öneme haiz sanayi kuruluşları TEKEL, ERDEMİR, TÜPRAŞ, TELEKOM özelleştirme adı altında kenepir fiyatına satılmaya çalışılmaktadır. Dış politikamız AB ve ABD’ye teslim edilmiş, Atamızın kaldırdığı kapitülasyonların yerini Gümrük Birliği almıştır.  Devletimizin hazinesi, maliyesi Duyun-u Umumiye yerine IMF tarafından yönetilmektedir.  Bir tarafta küçük bir zümre lüks içinde yaşarken halk işsizlikten kırılmakta, açlık sınırının altında yaşamaya çalışmaktadır.  ABD, Cumhuriyetimizi Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesinde kullanabilmek için ılımlı İslam Cumhuriyetine çevirmeye azmetmiştir. AB ise üniter yapımızı tehdit edici bitmez tükenmez istekleri ile birlik içinde olmamızı istemediğini dolaylı yoldan anlatmaktadır.


Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkler daha güç koşullarda emperyalist ülkeleri bozguna uğratmayı başarmışlar ve mutlaka gene başaracaklardır.


Biz inanıyoruz ki, bu başarıdaki en büyük pay gençlerimize düşecektir. Atamız bu önemli günü Türk Gençliğine emanet etmiştir.  Neden gençlik?  Çünkü gençlik bir ülkenin geleceğidir, vatanın teminatıdır.  Vatanına, milletine, ulusal değerlerine ve milleti millet yapan kültürel, manevi, geleneksel değerlerine sahip çıkan kendine “en hakiki mürşit ilimdir” sözünü ilke edinen gençler olduğu sürece bir ülkenin geleceği herzaman aydınlıktır. 


Öyleyse gençlerimize Kemalist Devrimi iyi anlatmak, özümsetmemiz  gerekmektedir. Kemalist devrim Aydınlanma devrimidir, laiktir, emperyalizme karşıdır, dünya barışından yanadır, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedefler ve ana fikri sürekli devrimciliktir.


İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Atatürk devrim ve ilkelerinin anlamını, kazanımlarını, ulus olma bilincini İngiltere’de yaşayan halkımıza, öncelikle gençlerimize anlatmayı görev biliyoruz.”


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here