Erkek öğretmenler ve kadın öğretmenler

Beyaz sayfa eğitimi, erkek ve bayan öğretmenler arasındaki yüksek dengesizlik bir on senedir okulları sessizce endişelendiren bir sorun hakkında,  garip bir şekilde sessizdir.


Ortaokullarda, tam zamanlı erkek öğretmenler sadece %22 dir, ve ilkokullarda  durum daha kötü, yaklaşık %15.


Öğretmenlik ve yöneticilik memuriyetleri görüşmelerinde, kadın adayların yüksek kalitesinden ve oldukça sık sık, erkek öğretmenlerin bayalığından  tekrar tekrar etkilendim.


Diğer okul yöneticileri, bunu  teyit etti:  Çoğu kez, kadronun cinsiyet  dengesi üzerinde göz ucuyla itiraf ederler, bir erkekle görüşmeyi tercih ederler, fakat bir kadının göze çarpan performansı günü kazanır.


Genellikle, seçenekleri yoktur, ve başvuru formları arasında bir erkek ilk ismi için  boş yere karıştırırlar.


Ne oluyor? , göreceli bolluk ve işsizlik zamanında, erkeklerin daha yüksek maaşlar sağlayan veya daha çok beklentileri olan başka iş bulabildikleri bilgisi alınır, ve böylece öğretmek, cazibesini kaybeder.


Bu, iyice doğru olabilir, fakat nispeten konuşulan, öğretmenlere  daha önce aldıklarından  şimdi daha iyi ödeme yapıldığını akılda tutmak değerlidir.


Donanımlı yeni bir öğretmen için başlama maaşı  ₤23000, ve eğer o, matematik veya fen verirse ₤50000’ den bir “altından  merhaba” vardır. -22 yaşında birisi için  kötü  değil.  Ölçeğin diğer tarafında büyük bir okulun  yöneticisi ₤90-110000 kazanabilir.


Ondan sonra, erkekler, öğretmeyi başka ne için reddediyorlar? Sonbaharda, Londra Üniversitesi kolejinde  mutlu bir mezuniyet gününde gözlemledim. Öğle yemeğinden sonra bir grup genç erkek adama  öğretmenliği bir meslek olarak düşünüp düşünmediklerini sordum.


Yanıt, yankılanan bir “hayır” idi.


Hiç kimse ücretten bahsetmedi, herkes disiplin sorunlarından ve temelsiz ithamlar yapılan öğrencilerden bahsetti.


Ne hakkında konuştuklarını bildiklerini söylediler. Bununla beraber kendi kendilerine okulda olduklarından beri üç veya dört yıl olmuştu.


Öğretmenler organizasyonlarından birinin son bir yoklaması, öğretmenlerin dörtte üçü ya yıkıcı davranış yüzünden ayrılmayı düşünüyor ya da gerçekten birinin sahip olduğunu biliyorlar.


Kongre, kuralsız öğrencilerle ilgilenmek,  bayan öğretmenlere göre erkek öğretmenler için  çok daha kolay olduğunu önerdi. Niçin böyle?, bu yüzden, kadınlara  göre daha çok erkek öğretmenlikten ayrıldı.


Cevap, muhtemelen, birçok erkek adam,  bugünkü sınıf yüzleştirmelerinin parçası olan yüz kaybından nefret ettikleri hakikatinde yatar.


Eğer bir öğrenci, bir erkek öğretmene iki parmak yaparsa, onun parçası muhtemelen kulak etrafında bir klip idare etmeğe uzanır. O, asla öyle yapmaz. Çünkü böyle bir  hareket hem meslek standartlarına aykırı olur  hem de kanun dışı olur. Bunun yerine, o, basit olarak, çekilir.


Böyle bir durumun istediği meditasyon yeteneklerinde kadın öğretmenler, muhtemelen, daha iyidir. Aynı zamanda bütün form doldurmalarda ve bizim şimdi tedirgin etme-hedefli hükümetin okullar üzerine yığdığı merhametsiz bürokrasiye daha çok  sabıra sahip oldukları görünüyor.. Şüphesiz, erkekler, öğretmeyi niçin terkettiklerinin nedenlerinden biri olarak bunu zikretmeye meyillidirler.


En son Doğal kaynakları koruma hükümeti, onun utancına, okul müfredatını millileştirme, Çalışma, “okuma yazma saati” yle  ve binlerce diğer savurgan eğitim “stratejileri”, öğretme metodolojisini millileştiriyor.


Erkekler, özellikle, bu çeşit merkezileştirilmiş kontrol ile çok rahatsız oldukları görünüyor. Bugünlerde okullarda personel önceliği için fırsatların olmayışını sık sık bahsetmekten kaçan onlardır.


Milli müfredatı izlemek zorunda olmayan ve disiplin sorunları az  olan bağımsız okullarda öğreticidir. O, işe almak için iyi erkek öğretmenleri  çok daha kolay bulur.


Fakat, mükemmel birçok  kadın öğretmene verilen durum, devlet eğitim hizmetinde o kadar az erkek öğretmenin var olduğunu çok ilgilendirir mi? Bununla beraber, yıllık planı kim öğretirse öğretsin yeterli olmaları şartıyla aynıdır. Birçok  istihdam alanları kadınlar tarafından muazzam bir şekilde iyi etki ile teslim alınmıştır.


Genel anlam, onun önemli olduğunu  önerir ve muhtemelen en genç çocuklar hariç, onu öğretme, erkeklerin kadınlara eşit bir oranından çok,  en iyi başarılır. Rol modelleri, çocuklar ve 13-19 yaşlarındaki gençler için çok önemlidir. Sayıca bir çok aile, bugünlerde bekar bir anne tarafından yetiştiriliyor. Ve böylece birçok genç insan, koruyan otoritenin birkaç pozisyonunda  bir erkekle asla karşılaşmadan okuldan ayrılıyor. Bu, özellikle erkek çocuklar için iyi olmaz,


Rekabet etmek zorunda oldukları, pop konserleri sahnelerinde veya  televisyonda yayınlanan futbol maçlarında  kötü bir şekilde davranan sadece erkekler ise , o, bana, ümitsizce, acıklı görünüyor.


Ne yapmalı? Gordon Brown tarafından bir öğrenciye ₤6000’ın büyük bir oranı  harcanması okullarda hakikaten mümkün kılındı. (şu anda yetişenlerin yaklaşık yarısı, geriye kalanlar yerel otorite komisyoncularına  gider, quangos, “hareket sahaları” ve benzeri, öğretmenlerin ölçeklenen ücreti arttırılabilir ve daha çok erkek işe alınabilir.


Eğer hükümet, okullarda dehşete düşürecek kadar korunduğu  “dahil etme”yle onun tedirginliğini düşürürse, eğer onlar hariç tutulursa, hızla onlara geri döner- daha çok erkek ücretle tutulabilir.


Ve eğer merkezleşen hedefler, amaçlar ve kişisel teşebbüsler ve onların  önemli çalışma kağıdı yığını kaldırılabilir ve öğretmenler, sorumlu profesyoneller olmaya güvendirilirse, o zaman daha çok erkek gençliği eğitme görevinden, geçmişte bir çoğunun değerli bir meslek olarak düşündüğü bir görevden,  tekrar zevk alabilirlerdi.


Web sitesi: http://www.pekiyi.150m.com  


E-mail:  dersogren@gmail.com


* Bob Balchin’in makalesi İngilizce’den çevrilmiştir.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.