ETİYOPYA’DAN… ‘Hotel Rwanda’

Etiyopya dünyanın ilk bayrağını yaratan Afrika ülkesi. Ne yazık ki Afrika’nın siyah ülkelerinin özgürlüklerine kavuşmaları 20’nci yüzyılın ikinci yarısına denk düşüyor. Özgürlük bu… Söylemesi kolay, yaşaması zor bu kıtada… Sömürgeci batılılar Afrika’da kabileleri birbirlerine düşürmüş, yetmemiş komşu komşuyu düşman etmiş…

Etiyopya’da yaşayan birisi olarak insan hakları ve yardım kelimelerini ağızlarından düşürmeyen sanayileşmiş ülkelerinin söylemleri beni hiç mi hiç inandırmıyor…

Son olarak ‘Hotel Rwanda’ filmini izledim… Kara Afrika’daki insanların kara bahtlarını ve batının duyarsızlığını gözler önüne seriyordu. Çok değil 1994’de, dünya bu korkunç katliamı seyretti. Umarım, katliamı seyreden batılı (!) ‘uygarlar’, bu filmi de seyrederler…

Afrika’da huzur 200 yıl önce beyazların yeraltı ve yerüstü kaynaklarına üçüşmesiyle bozulmuş. Sonra beyazların düşmanlık tohumları yeşil Afrika’nın dört bir yanında kan ve öfkeye dönüşmüş.

Afrika’da işgal yöntemiyle sömürgeciliğin 1950’lere kadar sürdüğü görülüyor. İlk kez koca kıtada 4 ülke 1950’de ancak bağımsızlığını kazanıyor. 1962’de ise bağımsız ülke sayısı otuza çıkıyor. 1977’ye gelindiğinde ise bir kaç ülke dışında bütün Afrika ‘sözde’ bağımsız oluyor…

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Afrika ülkelerinin eski sömürgeci işbirlikçisi diktatörlerce ‘bağımsızca’ ve acımasızca yönetildiğini görüyoruz.

Aşiret kavgaları, etnik katliamlar, iktidar yarışları ve komşu ülkelerle sınır savaşlarına hep beyaz adamların ektiği kin tohumları kaynaklık etti. Bir zamanlar komünal yaşayan Afrika’nın yerlileri artık birbirlerinden nefret eder oldu. Aralarındaki kan davası açlık sorunundan bile önce geliyor artık… 

İşte böyle bir dönemde 1997’de ilk önemli kabile savaşı Zaire’de Hutu ve Tutsi kabilesi arasında yaşandı. Bir milyona yakın Hutulu çoluk çocuk demeden palalarla katledildi.

Afrika’daki kavga, yoksul halkın göçünü de beraberinde getirdi. Yoksul siyah halk buradan oraya savruldu durdu. Dörtyüz bin Hutulu, Tutsi’lerin katliamından kurtulmak için Rwanda’ya kaçtı. Yoksul sığınmacıları bu kez kolera vurdu. Askerlerin gelen yardımı sığınmacılara vermediği öne sürüldü. Yalnızca Gama şehrinde her saat 10 çocuk yaşamını yitirdi. 

Zaire, Uganda, Ruanda, Burundi ve Tanzanya’daki iç savaşlar yıllarca sürdü.

Afrika beyazlarla tanışmadan önceki eski mutlu günlerini arıyor… Afrika’da doğa ve hayvanlar hâlâ çekip gitmediğine göre eski mutluluk bir gün mutlaka geri gelecek…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here