ETİYOPYA’DAN… Kabileler ve büyü

Doğanın hiçbir güzelliğini esirgemediği Afrika kıtasında birbirinden zengin ve renkli uygarlıklar barınıyor. Afrika’nın sorunları bu kültürel mozayiğe baskın gelmesi sıcakkanlı Afrikalılar için büyük haksızlık aslında…

Afrikalıların şölenleri günlerce sürüyor… Henüz kapitalizme ‘ego’larını teslim etmemiş kara derililer keyifle dans ediyorlar.

Bu hafta sizlere Afrika’nın kabilelerini ve onların büyülerini tanıtmak istiyorum…

KABİLELER VE ETNİK GRUPLAR

Etiyopya’da birbirinden farklı pekçok etnik grup ve kabileler yaşamakta. İçlerinden bazı kabileleri ise; Mursi, Gelebe, Bodi, Surma, Arbore, Hamer, Konso kabileleridir.

Mursi Kabilesi
Etiyopya’nın güneybatısında Mürsiler yaşamakta. Mürsiler dünyanın en ilginç ırklardan biri. Mürsi kadınları alt dudaklarına ve kulaklarının meme uçlarına tabla takıyor. Bu tablalara ‘Levi’ deniliyor. Levi zenginlik ve güzellik göstergesidir. Mürsi kabilesinde yaşayan genç kızların dudakları ve kulak memeleri ergenlik döneminde iri bir dikenle delinip, bu levileri takılıyor. Levilerin boyutları genç kızların çeyizinde yeralan silah ve hayvanlardan oluşan eşyaları belirtiyor.Levi’lerin büyüklükleri ufak bir tabak boyutunda. Mürsi kabilesinin kadınları tarafından takılan bu tablalar, kocaları ve oğulları içinde gurur kaynağıdır. Vücutlarına kök boyalarla dövmeler yaparak kendilerini tuval olarak kullanırlar.

Amhara
Amhara kadınları,  vücüdu saran ve tam boy etek giyerler. Elbiseleri açık renkten oluşur. Şallarının çerçevelerinde modern motifler yer alır.

Harar
Müslüman Harar kadınları rengarenk elbiselerini, erkekler ise; çoğunlukla kırmızı, mor, siyah renklerden oluşam kıyefetlerini giyerler. Saç örgüsünde iddialıdırlar. Harar kadınları sepet örme konusunda da uzmanlardır. Büyük bir ustalıkla işlenen gümüş takıları görülmeye değer zenginlikte…

Afar
Müslüman Afar insanları vahşi doğa ve çöl ile başa çıkabilen ender kabilelerden. Medeni dünyadan çok uzakta ufak gruplar halinde çadırlarda hayvanları ile  (deve, keçi, inek gibi) yaşarlar.

Anuak
Gambella bölgesinde yaşayan Anuak kabilesi bakırciliği ile meşhurdur. Çok ilkel de olsa tarımda yapmaktadırlar. Bir aile çiftliğinde 6-7 evden oluşan yakın akrabalar şeklinde yaşarlar.

Oromo
Çiftçi olan Oromo insanı ürettiği ürünleri açık halk pazarında satar. Hububat, sebze, meyve en önemlisi de kahve yetiştirirler. Kahve bu bölgede keşfedilmiştir. Oromo kahvesi dünyaca meşhurdur.

Somoli
Aşağı güney topraklarındaki Somali insanları genellikle açık renkte giyinirler. Göller bölgesinde yaşıyan  insanlar ise, deri tarzı giyimleri ile göze hitap ederler.

South halkı
Ülkenin güneyinde yüzden fazla etnik grup ve dil konuşulur. Konso ve Yabello kabileleri daha yaygındır. Vadiler ve tepelerle çevrili yeşil topraklarında  gelişmiş tarımı uygularlar.Tarımda iyidirler.

Tigray
Tigray kadınları saç örme konusunda iddialı olduklarını gösteriyorlar. On civarında saç örgü stilleri vardır. Ufak çocukların kafası kazınır. Alnın üzerinde bir tutam saç bıraklılır. Bazen de saçın kenarlarında çerçeve gibi saç bırakılıp geri kalan yerler kazınır. Görüntü olarak degişiktir.

Afrika’da yaşayan etnik gruplar….

Himba Kabilesi
Atlas okyonusunun kıyısında Afrikanin güneyinde Namibya ülkesi yeralır. Namibyanın başkenti Windhoek’tir.Namibya’da en ilginç kabile ise Himba Kabilesidir.
Himba Kabilesi, dış görünüş ve yaşam tarzlarıyla farklılık göstermektedir. Himba Kabilesi güzelliklerine çok düşkündürler. Modernleşmeyi sevmedikleri için kültürleri çok yavaş ilerlemekte…..Banyo yapmak, yaşamlarında yok. Fakat, ilkel şartlarda yaşamalarına rağmen güzelliklerine ve bakımlarına büyük özen gösteriyorlar.

Masai Kabilesi
Kenya ve Tanzanya arasında Masai Kabilesi Masai Mara koruma sınırın içinde yaşıyor. Bir dine mensup değiller, ama tanrı inançları var.Yaşam koşullarının zor ve kötü olmasına rağmen hayattan zevk almayı biliyorlar.Özgür yaşamayı seven Masai Kabilesinde yaşam ilginç…..Masai Kabilesinde yaşayan erkeklerde çok eşli evlilik hakkı var. Kadınlarında ise, herhangi bir beğendiği bir erkekten çocuk doğurma özgürlüğüne sahip…..Eğlenmeyi seven Masaililerin düğün ve sünnet düğünleri haftalarca sürmekte…. Süslenmeye meraklı olan Masai halkı ülkelerine gelen turistlerin de en çok takı ve giysilere dikkat ediyorlar. Tanzanya ve Kenya’da yaşayan Masai halkının toplam sayısı 100 binin üzerinde. Masai kabilesinin en belirgin özelliği uzun boylu ve zayıf bireylerden oluşması.
Bu arada Masai dilinde bir kaç cümle sunmak istiyorum.”Aramanaye taongadiek teonko poakin” (Afrikayı yürüyerek geçiyoruz), “Ayou niki bwera tara kaorie” (Gece burada kalabilir miyiz)

Dogon Kabilesi
Mali Cumhuriyetinde yaşar. Modern bilimden önce Dogon Kabilesi gökyüzündeki en önemli  Sirius B- yıldızını keşfetmişlerdir. Dogon Kabilesi üyeleri kumun üzerinde Sirius B yıldızının hareketerini gösteren diyagramı kolaylıkla çiziyorlar.
Bazı bilimadamları  Dogon’lıların üstün astronom olduklarını söyler.Dogon kabilesinde yeniyıl, Sirius yıldızının ufukta güneş ile birlikte görüldüğü tarihte başlamakta….

Fang kabilesi
Gabon Cumhuriyetinde yaşayan Fang Kabilesi nüfusun yüzde otuzbeşini oluşturmaktadır. Ülke yönetimde söz sahibidirler. Fanglar Müslüman değildir.

Bantu Kabilesi
Gabon Cumhıriyetinin güney bölgesinde yaşayan ikinci büyük kabilesi ise  Bantular’dır. Bantu Kabilesi, Batı ve Orta Afrika ülkesine yayılmış bir topluluktur.
Bantuluların özel dilleri ve lehçeleri vardır. Bantuların çoğunluğu Müslümandır.

Bongo Kabilesi
Gabon Cumhuriyetinde yaşayan Bongo’lar nüfusun  yaklaşık yüzde onbir oranına sahiplerdir. Bongo kabiesinde yaşayanlar Müslümandır.
Gabon’da yaşayan diğer  Kabiler ise; Kotalar, Tekeler, Punular, Udunaolar, Pigmeler, Siralar, Nzebiler’dir. Bu etnik gruplar genellikle ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde yaşar.

BÜYÜCÜLÜK

Afrika’da yaşayan etnik gruplar yaşamları kadar yaptıkları büyülerle de dünyaca tanınır.

En büyük ve güçlü kötülük büyüsü Kırmızı Büyü’dür. Amacı insanları öldürmek, sakatlamak, intihara sürüklemek, karanlık güçlerin desteğini almak, derin izler bırakmak, lanete bulaştırmak, ölülerle anlaşmak, gelecekten haber vermek gibi…

Kırmızı büyü Afrika’da ilkel kabilelerde başlamış ve buradan dünyaya yayılmıştır.Buraya gelen  kötü amaçlı kişiler,bilgileri alarak çeşitli yerlere yaymaktadırlar. Vudu denilen büyünün merkezi Haiti’dir. Bu büyüde ilginç danslar ve müzikler yapılarrak ceset parçaları kullanılarak, ölü ruhları harekete geçirmeyi amaçlanıyor.

Kırmızı büyü ile örnek verirsek; zarar verilecek kişinin kuklasını yapılıyor. İlginç dualar ve kullanlıan ceset parçaları birbirini izler, karanlık güçlerle anlaşılır. O kukla o kişinin aynısıdır. Kuklaya iğne batırsa, kişi kendisinde iğne batmış ağrılar hissedecek, bir yerden bir yere kalksa sebepsiz intiharlara kalkışacak. Bacağını kopartsa bacağı kopacak. Ayrıca usta büyücülerin, ölüleri hipnoz tekniği ile mezardan kaldırdığı öne sürülüyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.