Fatihlerin Oğulları: Türk Dünyası’nın Yükselişi’

The Economist,21 Mayıs 2005 tarihli sayısında, The Wall Street gazetesinin 18 yıldır Türkiye’de yaşayan temsilcisi, Hugh Pope’un ‘Sons of the Conqurers: The Rise of the Turkic World-Fatihlerin Oğulları: Türk Dünyası’nın Yükselişi’ kitabını tanıttı.

İngiltere’de yayımlanan dergisinin kitaba ilişkin özet yorumu şöyle:

“Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasının ardından yeni bağımsız Türki cumhuriyetlerin ortaya çıkışı, Çin’den Balkanlar’a kadar uzanan Türk dünyasına yönelik kısa da olsa yoğun bir ilgi uyandırmıştı. Bu ilginin odağında, Batılı stratejistlerin bir model oluşturabileceğini umdukları, hazır ama yalpalayan demokrasisi, serbest piyasa ekonomisi ve kendine has ılımlı İslam anlayışıyla Türkiye bulunuyordu.

Türk dünyasına yön verme hayalleriyle, imamlar, girişimciler ve dil öğretmenleri eski Sovyet cumhuriyetlerine akın ettiler. Ancak bu hayalleri, Rusya’nın bir zamanlar sömürgesi olan bu devletler üzerinde siyasi ve kültürel hakimiyetini devam ettirmesiyle suya düştü. Aslında, modern ürklerin, komşuları Yunanlılarla etnik kuzenleri Azerilerle
olduğundan daha çok ortak noktaları var gibi görünüyor.

Wall Street Journal’ın deneyimli İstanbul muhabiri olan ve Nicole Pope’la birlikte “Çıplak Türkiye” kitabını yazan Hugh Pope bunda haklılık payı bulabilir. “Fatihlerin Oğulları” adlı yeni iddialı kitabıyla Pope, tüm dünyada 140 milyon Türkü birbirine bağlayan ortak noktaları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kitabın yayınlanmasının, Türkiye’nin bu yılın sonlarında AB ile müzakerelere başlamaya çalıştığı bir döneme denk gelmesi çok ilginç. Pope’un sevecen ancak genellikle eleştirel olan bakışı, Oxford İngilizce Sözlüğü’nde Türk kelimesinin “zalim, barbar, sert ya da diktatör kimse” şeklinde yer alan tanımını yeniden oluşturmaya katkıda bulunmalıdır.

Kimi yerde seyahat rehberi, kimi yerde tarih, kimi yerde de siyasi analiz kitabı olan “Fatihlerin Oğulları”nda farklı kökenlerden Türklerin eğlenceli anılarına yer veriliyor.
Karşılıklı olarak anlamadıkları lehçeler konuşan bu Türkleri birbirine neyin bağladığının yanıtı ise çok açık değil. Yine de Pope, çok önemli ve açık benzerlikler görüyor: “Aileye bağlılık, korkusuzluk ve risk aşkı.” Bunlar da Pope’un gelecek için umutlu olmasını sağlıyor. Ancak, Pope’a göre, Türklerin “Kof gururları genellikle abartılı ve tehlikeli üstünlük iddialarına neden olabiliyor.”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here