Garantörlük?

Peki, Garantör ya da garantör olmak ne anlama geliyor ?


Garantör, güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten kimse ya da kuruluş ( http://www.dictionarist.com/nedir/garant%C3%B6r ) olarak tanımlanır. Peki, güvence neye karşı ve niçin verilir?


Güvence, risklere yönelik olarak bir anlaşma ya da sözleşmede karşı tarafın kafasındaki şüpheleri ve çekinceleri ortadan kaldırmak için verilir. Bu anlamda, garantörlük sürecinde birden çok taraf vardır ve bu taraflardan birisi ya da üçüncü bir taraf, bir tarafın ya da iki tarafın kafasındaki şüpheler ve riskler konusunda güvence vermektedir. 


Kıbrıs müzakerelerinde ulaşılacak sonuç, iki ülke ve halk açısından yaşamsal bir karar olacaktır. Bir arada yaşamak kararı vermek, önceki yaşam koşullarından vazgeçmek, kader birliği yapmak, barış içinde sürekli bir arada olmak ve ortak sorunlara-düşmanlara karşı ortak tavırlar geliştirmek anlamına gelir. Ortak bir yaşam için karar vermek, bu ortaklığı yürütebileceğiniz anlamına gelmez. İleride karşılaşılacak küçük ya da büyük sorunlar, kültür farklılıkları, ekonomik zorluklar, etnik kimlik sorunları, dinsel çatışma olasılıkları ya da provokasyonlar, iki halkı her an karşı karşıya getirebilir. Bu nedenle, ulaşılacak eşit ve adil bir çözüm, üçüncü taraflar ve özellikle de güvenilebilecek taraflar olan Anavatanlarca garanti altına alınarak iki ülke ve halkın gelecek endişeleri ortadan kaldırılmalıdır.


Rumların garantörlükten çekinmesi ve garantörlüğü sulandırmaya çalışmaları, çok tehlikeli ve şüpheli bir tavırdır. Eğer garantörlükten vazgeçilecekse, gelecekteki riskler ve çatışma ortamları karşısında nasıl bir çözüm üretilebilir ya da bu durumların engellenmesi nasıl sağlanabilir? Bu konuda Rumların hiçbir önerisi bulunmamaktadır. Bu da büyük kuşku yaratmaktadır.


1960 Zürih ve Londra Anlaşmaları ile Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak biçimde temsil edildiği Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Rumlar tarafından şu an gasp edilmiş olan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet olarak bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini, diğer devletlere karşı bağlantısızlığını ve mevcut sistemi güvence altına almak amacıyla Anavatanımız Türkiye, Rumların Anavatanı Yunanistan ve adada egemen üsleri bulunan İngiltere ile Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının liderleri tarafından bir Garanti Anlaşması imzalanmıştı. Garanti Anlaşması uyarınca Anavatan Türkiye, Kıbrıs sorununa doğrudan taraf olmuş ve garantör konumuna yükselmiştir. 1974 Barış Harekâtı da bu garantörlük anlaşması gereğince Kıbrıslı Türklerin can ve mal varlıklarının korunması ve 1960 Anayasa’nın şiddet kullanılarak ortadan kaldırılması üzerine yapılmıştı.


Kıbrıs Cumhuriyeti ile kurulan sistemin güvencesi olarak düşünülen ve imzalanan Garantörlük Anlaşmasına göre Anavatanımız Türkiye, Yunanistan ve İngiltere; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, egemenlik ve kurulu düzen tehlikeye girdiği anda, tek başlarına veya birlikte öngörülen düzeni korumak amacıyla müdahale hakkına sahiptiler. Yalnızca müdahale hakkı, etkin ve fiili bir garantörlük anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda adada asker varlığı bulundurmak ve her an müdahale olanaklarına sahip olmak, etkin ve fiili garantörlük anlamına gelecektir. Bu nedenle, Kıbrıs Türkleri, varılacak bir anlaşmada egemen, eşit ve adil biçimde temsil edilmeyi istedikleri gibi, Anavatanlarının asker varlığını da içeren etkin ve fiili garantörlüğü zorunlu görmektedirler. Bu konu, kumar oynanacak ya da Rumların ya da AB’nin insafına terk edilecek bir konu asla olamaz.


Rumlar niçin garantörlük istemiyorlar ? Çünkü, garantörlük, Kıbrıs Türklerinin eşit ve adil temsilinin güvencesi olacaktır. Eğer Kıbrıs Türklerinin eşit ve adil temsilini istemiyorsanız, garantörlük istemezsiniz. Bu nedenle, Rumların bu tavrı, kuşkulu ve güvenilmez bir tavır olup garantörlüğü daha da gerekli hale getirmektedir.


Kısacası, Kıbrıs Türklerinin varlığı, bağımsızlığı ve egemenliğinin güvencesi olan Türk askeri varlığı ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü olmaksızın bırakın bir anlaşma yapmak, bir anlaşma masasına dahi oturmamak gerektiği çok açıktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.