Gençler kayıt dışı çalıştırılıyor

Ankara Ticaret Odasının (ATO), Gençlik ve Spor haftası nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İş gücü İstatistikleri Veri Tabanını kullanarak hazırladığı ”Kayıtsız Gençler” raporu açıklandı. 


Raporda yer alan TÜİK’in 2006 yılı iş gücü anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de 15-19 yaş aralığında 6,3 milyon genç bulunuyor ve bunların 1,4 milyonu çalışıyor. 


Eğitim süresinin gelişmiş ülkelerdeki gibi 11 yıl olması gerekliliği dikkate alındığında; lise çağında olan 15-19 yaş grubundaki gençlerin yüzde 22’si eğitim hayatı yerine çalışma hayatı içinde yer alıyor bu da çalışan gençlerin yüzde 38’ini oluşturuyor. 


Türkiye’de 15-24 yaş aralığında ise 12,1 milyon genç bulunuyor. Bu yaş aralığında çalışanlar 3,7 milyon kişiyi geçiyor ve toplam istihdamın yüzde 17’sini oluşturuyor. 


15-24 yaş grubundaki gençlerin üçte ikisini lise altı eğitimliler oluşturuyor. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede okulu erken terkedenlerin ortalaması yüzde 15 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 50’ye ulaşıyor. 


Tüm eğitim seviyelerinde gençlerin kayıt dışı çalışma oranları ise toplam kayıt dışı oranlarının üzerinde seyrediyor. 


Türkiye genelinde ücretli veya maaşlı çalışanlar, toplam çalışanların yarıya yakınını oluştururken, ücretli çalışan gençlerin oranı daha yüksek. Çalışma hayatındaki gençlerin yüzde 59’u (2.2 milyon kişi) ücretli olarak çalışıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.