‘Gerici’ evlilik broşürü kızdırdı

Kadın Dayanışma Vakfı’ndan yapılan açıklamada Belediye’nin hazırladığı “gerici” broşüre karşı yarın (Çarşamba) Altındağ Belediyesi önünde saat 14.30’da protesto gösterisi ve basın bildirisine katılmak için bütün kadın kuruluşlaırna çağrıda bulunuldu.


“Erkek merkezli dünya görüşünün tüyler ürpertici” diye tanımlanan broşür hakkında Kadın Dayanışma Vakfı’nın basına ve kamuoyuna yönelik açıklaması aynen şöyle: 


KADIN DAYANIŞMA VAKFI’NIN AÇIKLAMASI


Altındağ Belediyesi Nasıl Bir Çağa Özlem Duyuyor!


Altındağ Belediyesinin evlenen çiftlere dağıttığı ‘Nikah ve Evlilik Rehberi ‘ isimli kitapçıkta evlenen çiftlere, mutlu bir aile hayatına giden yolu kadını erkeğin kölesi olmaktan geçiren sözde bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. Tamamen erkek merkezli dünya görüşünün tüyler ürpertici bir örneği olan kitapçıkta yer alan çeşitli deyim ve sözlerle kadının varlığı yok sayılmıştır.


“Eğer evlenmek istersen, çok dikkatli ol ve iyi bir kız ara”
“Alacaksan, el değmemiş ve senden başka erkek yüzü görmemiş bir aile kızını almaya çalış”
“Evleneceksen kendinden aşağı derecede biriyle evlen; kendinden yüksek ailelere yaklaşma, sonra onun esiri olursun”


gibi ifadelerle kitapta neredeyse tamamen erkeklere hitap edilmiş, erkeklerin nasıl bir kadınla evlenmeleri ya da evlenmemeleri gerektiği sık sık vurgulanmıştır. Kadınlar kitapçıkta sadece kocalarına saygıda kusur etmemelerini öğütlemek üzere muhatap alınmıştır. Kitapçıkta ayrıca “evlenecek kızın” anne babasına da öğüt vermek ihmal edilmemiş, anne-babalara kızlarının kocası ile iyi geçinmesi için gerekli bilgileri vermeleri önerilmiştir. Böylece aile içinde yaşanan şiddetin kadından kaynaklandığı ve kadının  kocasının istekleri doğrultusunda hareket etmesi ile bu sorunun ortadan kalkacağı şeklindeki görüş kabul edilip, pekiştirilmiştir


Altındağ Belediyesinin, bu kitapçıkta yer verdiği  “Anasına bak kızını al, babasına bak oğluna var.” ifadesiyle evliliği, kadını bir mal gibi almak-vermek şeklinde algıladığı, “Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at kapında varsa kaldır at.” ifadesiyle erkeği, kadını ve çocuğu istediğinde kapı dışarı edebilecek bir sahip olarak gördüğü, “En mükemmel kadın çocuklarına babalarının yokluğunda baba olacak kadındır.” ifadesiyle toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren bir anlayışta olduğu,
“Kadının şamdanı altın olsa mumu dikecek erkektir” ifadesiyle de kadının kendi başına bir hiç olarak gördüğü ortadadır. Altındağ Belediyesi yayınlayıpdağıttığı bu kitaptaki  sözlerin ve deyimlerin kendilerine ait olmadığını ünlü düşünürlere ait olduğunu söyleyerek de benimsediği bu zihniyeti örtbas etmeye çalışmaktadır.


Ayrıca kitapçıkta toplumda ayrımcılığı körükleyen nitelikte sözde tavsiyeler de bulunma! ktadır. Kitapta zengin-fakir, iyi-kötü, dindar-dinsiz, kültürlü-kültürsüz, görgülü- görgüsüz şeklinde ayrımlara  gidilmiş, mutlu evliliğin sırrı bu ayrımları göz önünde bulundurarak  “denk!” birliktelikler yaratmaktan geçirilmiştir. Kadının eğitiminin gereksizliğini ve yapması gereken asli işlerin ev işleri olduğunu  ifade eden şöyle bir anlatıya yer verilmiştir.Kadını erkeğe tabi kılmayı bir meziyet, bir erdemlilik olarak gören bu gerici zihniyet AKP Hükümetinin yüzey! sel girişimleriyle bir yandan kendini gizleyip Avrupa kamuoyunun gözünü boyarken, diğer yandan yerel yönetimler aracılığıyla varlığını pervasızca ortaya koymakta, kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı olan uluslararası sözleşmeleri ihlal etmektedir.


Biz kadınlar belediye başkanının kitapçığın önsözünde ‘çağı yakalamış bir neslin özlemini çekiyoruz’ gibi bir ifade kullandıktan sonra çiftleri mutlu bir evliliğe hazırlamak adı altında erkeğin istek ve talepleri doğrultusunda oluşan bir evlilik kurumunu onaylamasının ne tür bir çağa özlemin ifadesi olduğunu soruyor ve erkeği kadından üstün kılan, kadının sahibi gibi gören  erkeke gemen görüşün insanlara mutluluk reçetesi gibi sunulmasını reddediyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.