GEZİ: Gençlik Evrim-Zeka İnisiyatifi

Makus talih, burada insani değerlerin manivelasıyla makas değiştirmiştir ve sonraki nesiller Gezi’nin açılımını başlıktaki gibi okuyacaklardır… Erdemsizlikler ekseninde yamuk dönegelen ve ruhen durmaya yüz tutmuş köhne gezegeni canlandırıp, yeni bir evrim basamağına taşıyacak küresel bir kilometre taşıdır GEZİ… Evrensel anlamda böyle okunmalıdır.

Spritüel öğretilerde, tasavvufta, tekamül paydasıyla irdelenen, yeni dünya düzeni, bilincin yükselmesi, birleşik insanlık realitesi gibi ışıksı mihenk taşlarının, yerlerine otururken sürtünmelerinden ortaya çıkan, bu gezegendeki ilk kıvılcımlardır bunlar. İyi ile kötünün, hayır ile şerrin, pozitif ile negatifin, özgürlük ile bastırılmışlığın, suni ile samiminin, elinde çiçek olan ile satır olanın ayrışma sürecidir bu. Cehalet, ego, menfaat, kibir gibi çağdışı kavramlar bu çoşkun selin yatağı üzerindedirler… Kin, nefret, intikam, rövanş gibi elek tortularını, Dünya’dan sürükleyip, üzerinden atma gücündedir bu coşku…

Nakış nakış sevgi tohumları ektiler bu topraklara. Karşıt fikirler birbirine hoşgörü filizlediler, alkışladılar birbirlerini, korudular. Uğradıkları bunca haksızlığa, basınca, acıya rağmen, negatif güçlere karşı bile hala insanca davranabilme erdemi gösterebildiler. Gözaltına elele gittiler yüreği aşkla dolu gençlerim, Batı medyası Türkiye’nin aydınlık yüzünü onlar sayesinde gördü ve alkışladı, Dünya’da saygı duyulmasını sağladılar ülkeme…

Ramses’ten, Nemrut’tan beri mazlum insanlığın özlemle beklediği, bu günleri görmek adına ütopik normda hayallerin kurulduğu, uğruna nice masum canların feda olduğu, zaman ötesi bir birikimin yansımasıdır bu… Alınması gereken bunca insani mesajdan sonra, hala daha çıkarları ve mevkileri için kitleleri ayrıştırmaya tevessül edenlerin ilkeli kazanımlar edinebilecekleri açık erdem pazarıdır bu… Sevgi tohumları bedavadır burada… Yaşamadıkları aşk filizleri sebildir, imecedir, uzanıp alınasıdır… Kalbi olup hissetmeyenlere, gözü olup görmeyenlere, kulağı olup duymayanlara, durgun zaman sendromlarını aşabilecekleri bir evrim bahşedilmiştir bu meydanda aslında. Gözlem, sezgi ve kıyas bilgisi geliştirerek elde edilebilecek kolaylıktadır, evrensel çaptaki insani değerlere ulaşmak.
Bu evrim, sebebi basit dünyevi söylemlere ve ilkel dünyalı kişiliklere bağlanamayacak kadar ilkelidir, değer yüklüdür, kutsidir, ulvidir. Bu gezegende haksız hükümler süren kifayetsiz muhterisliğe, kabalığa, sömürü eğilimlerine, totaliter dayatma sistemine, bir sevgi bombardımanı kılığında inen en çağdaş öğretidir bu evrim basamağı. En insani dayanışma, paylaşım ve ahenk örneğidir, tarihin öteden beri özlediği… Bu değerlerin köreldiği batı toplumları bile bu erdemli evrimden önemli dersler çıkaracaklardır.

İçinde sadece insanlık vardır. Sevgisizlerin afişe olduğu, kindarlığın açığa çıktığı, kibirin ayyuka çıktığı, egonun ne kadar basit bir olgu olduğunun çok net olarak görüldüğü bir aydınlık doğmuştur artık.

Birbirine düşman edilmiş bir toplum, özündeki insanlığa geri dönmüştür, burada insanlık adına kenetlenmiştir, dostluğun, kardeşliğin ne olduğu en ince detayıyla hatırlatılmıştır. Dünya’ya medeniyetin, dayanışmanın, asaletin ne olduğu gösterilmiştir. Post modern bir evrimdir bu. Hak aramanın, saygı ile sevgi ile yapılabileceği sergilenmiştir.

Bu aydınlığın hüzmeleri önünde, hoyrat loşluklarla, sevgisiz boşluklarla durmak kolay değildir, çünkü sevgi bombardımanıdır bu ışık seli…

G.E.Z.İ ; Genetik Erdeme Zor İşlemez… mesajıdır…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − six =