Gülün ve sınıfın tümü sizinle öğrenir.

hiç güçlük olmaksızın doğru olduğunu kabul edecektir. Böylece, eldeki göreve dönmeden önce, tüm sınıf her an kahkaha patlattığı zaman planlanmamış ve içten gelen mizah-anlarının rolü nedir?


Her kursun ilk günleri içinde, sınıflarıyla ilk defa karşılaştıkları zaman, dil öğretmenleri, onların vücut dili sayesinde öğrencilerine verecekleri, birçok gizli mesajı, kendilerine ait tüm davranışı ve , tavır ve hareketlerini iletir.


Açık bir mesaj (genellikle örtülü), sınıflarında gelişmesine yardım etmeği arzuladıkları atmosfer çeşidine bağlıdır.


Sınıfları içinde teklifsizliğin bir ruhunu geliştirmek için böyle öğretmenler, araya mesafe koymayan yöntemlerle ve arkadaşça davranarak kendileri ve öğrencileri arasındaki sosyal mesafeyi azaltmaya teşebbüs  ederler.  Onlar, öğrencilerini konuşmaya gülümseyerek cesaretlendirirler ve onların çabalarını alkışlarlar, hatalar yapıldığı zaman yardımcı (destekleyici) olurlar.


Onlar, bazen, komik bir tarzda sunum yapabilirler, öyle ki onlar kendi kendilerine aşina olmayan ,  telaffuz etmek için zor sesleri bulurlar.  Eğer, onlar tahtada bir hata yaparlarsa , (zaman zaman çoğu öğretmenlerin yaptığı gibi) mahcup olmadıklarını göstermek için – ve o hataların , öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu göstermek için – hızlı bir nükte yapabilirler.


Fertleri, hizaya çekmek uygun olduğunda öğretmenler, öyle kesin yapmak için , fakat hafif bir dokunuşla, mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde ders işine geri dönmek için  meyillidirler. (Mizah ile öğrencileri disipline ederek, öğretmenler, imkan dahilinde zor fertleri, yabancılaştırma riskini azaltırlar.)


Dil öğrencileri, öğretmenlerinin sınıfın içinde hoş karşıladığı içten gelen kahkaha mesajına çabucak ilgilerini yoğunlaştırırlar. (“ile gülmeyi” destekleyici olması şartıyla ve yıkıcı “-e gülme” çeşidine değil)


Öğretmenleri onlara gülmek için  izin verdiği sezgisini alarak, birçok sınıf gevşemeye ve isteyerek cevap verici tarzlarda davranmağa başlarlar. Ondan sonra onlar,  belirsiz sayıda beklenmeyen olaylara, zarif olmayan hatalara,ve dil sınıflarında rutin olarak meydana gelen beklenmeyen yanlış anlamalara  içten gelen bir şekilde kendi kendilerini gülüyor bulurlar.


Bir kere, kahkahanın kabul edilebilir olduğu anlaşıldığında öğrenciler, bir yabancının gülünç bile göz önüne alamayacağı günlük olayların gülünç tarafını görecektir.


Tüm dil sınıfları, öğretmenlerinin komik girişimlerine isteyerek eşit olarak tepki vermez. Değişik nedenlerden dolayı, bazı sınıflardaki öğrenciler, kursları boyunca oldukça tepkisiz kalır.


Bazen, sınıfların gevşemeleri ve isteyerek cevap verici olmaları daha uzun zaman alabilir. Sınıf, ilk defa için içten gelerek güldüğü zaman, öğretmenler sık sık özel bir an için bir kesim olabilir – genellikle oldukça değersiz bir olaya.


Bu olduğu zaman, öğretmen gevşer, daha çok güvende hisseder –  ve çok daha , hayal gücü kuvvetli bir şekilde ve , istek ve heyecan duyacak bir şekilde öğretmek için özendirilir. 


Dil öğretmenleri, sınıflarının, dil pratiğine yardım ettiğini göz önüne aldıkları çevrelerini dolduran kahkahacı olmaya devam etmesini sağlamak için özel teknikler kullanır. Sınıflarının ilk günlerinde, deneyimli öğretmenler, bir  iyi-huylu ilişki geliştirebilecekleri çabuk-hazır cevaplı, dışa dönük kişiler için ikaz  ederler.


Öğretmenin engeli olarak eylemde bulunmaya hazırlanan öğrenciler, – kaygısız küstahlığını uzatmağa bile – sınıf için işaret üzerine seyretme ve dinleme ve gülme ile daha utangaç kişilerin etkileşimden zevk almasını sağlayarak, odaksal (hayati) bir nokta sağlayabilir.


Yıllarca tecrübeli öğretmenler,  yüzle ilgili ifadeler, şişirilmiş jestler, kelimelerle oynama, iyi-giydirilmiş nükteli sözler ve saire biçiminde denenmiş-ve-test edilmiş kişisel teknikler geliştirir.


Öyle ki deneyimlerinden  muhtemelen kahkahaya yol açar ve derse acele bir canlılık iğnesi verir. Onlar, hangi etkileşimli dil öğrenme faaliyetlerinin muhtemelen sınıfı canlandıracağını da bilirler. Bununla beraber, onlar, aşırı heyecanlanabilecek  öğrencileri ve o kahkahanın kontrol dışına çıkabileceğinin farkındalardır.


Onlar, gelişme gösterirken, dil sınıflearı kendi kişisel kültürlerini geliştirir:  Kişilikler, hırslar, güçler ve zayıflıklar ve sınıf içindeki fertlerin zaafları hakkında paylaşılan anlayışların toplulukları.


Her sınıf, o özel sınıfın içinde meydana gelen çeşitli olayların kolektif bir anısını da geliştirir. Bu arkadaşça mahremiyet duygusu, sınıfın eğlenceli bulduğu önceki olaylara bir referans (ya öğretmen  veya bir öğrenci tarafından) ile niyaz edilen kısa kahkaha patlamaları sağlar.


Mizah, şüphesiz, herhangi bir durumda güçlü bir kuvvettir ve yüksaek derecede karmaşık bir olaydır.


Mizah, iyi-olan fertlere çok zarar ve ziyan verdiği zaman açıkça anlar vardır. Takılma (sataşma) nokta içinde bir durumdur. Bazı öğrenciler, ön planda olmak için mutlu iken (örneğin, bir takma isim verilmiş olmakla) diğerleri değildir.  İlk zaman turunda gülünç olan şakalar, çabucak hafif eskiyebilir. Kahkahaya-yol açan teknikleri kendi kişisel repertuarında takılmayı içeren çoğu öğretmenler, eğer hataya neden olduklarını anlarlarsa çabucak geri adım atarlar.


Onun, akıllı olmayacak şekilde kullanılma potansiyeline sahip olmasına rağmen, tecrübeli öğretmenler, sınıflarında kahkahayı  olumlu bir kuvvet olarak görürler. Tüm sınıf kahkahasını sınıflarında hoş bir davranış olarak göz önüne alırlar ve aktif olarak onu yetiştirirler. Öğretmenler için düzenli küçük kahkaha patlamaları, yaşam için gerekli ve güven tazeleyen bir  bütün olarak sınıflarının cevap verebilecek bir durumda ve birbirini tutacak  şekilde işlevsel olduğunun bir işaretidir.


Tecrübeli dil öğretmenleri, teknik olarak ehliyetli yöntemlerle  basit bir şekilde öğretmekten çok daha fazla iyi öğretme içeren, kendi kelimeleri ve sınıflarındaki faaliyetler yardımıyla sunum yaparlar: O, her sınıfın mümkün olduğu kadar,  bir bütün olacak şekilde işlevsel olmasını cesaretlendirmeyi içerir. 


Mizahın akla uygun kullanımı, arkadaş canlısı, neşeli, karşılıklı destekleyici sosyal gruplar biçiminde sınıflarının gelişmesini cesaretlendirmenin anahtar bir yöntemidir.


 


*İngilizce Öğretmeni Y.Müh. Naim Uygun tarafından İngilizce aslından çevrilmiştir.
 Web sitesi: http://www.pekiyi.150m.com 
E-posta: dersogren@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.