Göçmen Kadınlar Birliği kuruldu

Üç günlük konferans,Cuma akşamı Prof. Dr. Maria Mies, Prof. Dr. Ursula Boos Nünning, GEW Sendikası’ndan Renate Boese, Sidar Demirdöğen’in katıldığı, Sevim Dağdelen tarafından yönetilen “Entegrasyon ve Kadınlar” konulu panelle başladı.

Konferans boyunca göçmen kadınların iş, sosyal ve kültürel yaşamı, Alman ve diğer uluslardan kadınlarla birlikte ortak yaşamının nasıl gelişebileceği, çocukların eğitimi gibi yaşamın her alanını ilgilendiren konularda tartışmalar yürütüldü. 

Göçmen Kadınlar Birliği’nin çalışma alanları ve talepleri belirlendi.9 kişilik yönetim kurulunun da seçildiği konferansta, birliğin merkezinin Frankfurt olmasına karar verildi.
Pazar günü yayınlanan sonuç bildirgesinde  “Türkiyeli göçmen kadınlar olarak yaşam koşullarımızın iyileşmesi, kendimizin ve çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması için harcadığımız çabanın başarısının aynı amaç için çaba gösteren yerli, göçmen kadın gruplarıyla, tek tek kadınlarla, aydın ve sanatçılarla birleşmemize bağlı olduğunu biliyoruz.  Bu nedenle tüm kadın örgütlerine, bilim ve kültür kadınlarına birlikte çalışma, güçlerimizi birleştirme çağrısı yapıyoruz.” denildi.

Göçmen Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Demirci, göçmen kadınlara yönelik özel bir çalışma sürdürmelerinin nedenlerini şöyle açıkladı:

“Bizler,  kadın olmaktan kaynaklı sorunların yanısıra ayrımcı yasalar ve uygulamalar, geldiğimiz ülkenin sosyal ve kültürel alışkanlıkları, aile ve toplum yapısı nedeniyle farklı sorunlar yaşıyoruz. Başta dil problemi nedeniyle toplumsal yaşamda kendisini ifade etmekte zorlanan, kalifiye olmadığı, meslek ve iş programlarına tabi tutulmadığı için ucuz iş gücü olarak kullanılan, yasalar karşısında eşit olmayan göçmen kadınların sorunları geleneksel aile, toplum yapısı ve alışkanlıkları nedeniyle iyice zorlaşıyor. Ayrıca yasalarla, ve değişik uygulamalarla ayrımcılık ve dışlanma sürüyor. Almanya’daki yaşama uyum gösteren, kendisini buradaki yaşamın bir parçası olarak tanımlayan kadın ve genç kızların sayısı giderek artıyor olsa da gelenek, örf ve adet ya da din adına, en geri ve ilkel ilişkilerin sürdürülmek istenmesinden hala kadın ve genç kızlar etkileniyor. Göçmen kadınlar olarak yaşadığımız  bu özgün sorunlar, uzun vadede geçici de olsa özel bir çalışmayı zorunlu kılıyor.”

Yönetim Kurulu Üyesi  Sidar Demirdöğen de Göçmen Kadınlar Birliği’nin hedeflerine ilişkin sorumuza verdiği yanıtta şunları söyledi:

“Bu sorunların en aza indirilmesi, Türkiyeli göçmen kadınların, sosyal, kültürel ve çalışma yaşamına katılması  için özel bir çalışma sürdürülmesi gerektiği açık. Biz bir taraftan göçmen kadınlara yönelik sosyal, kültürel çalışmalar yaparken diğer taraftan yasal, sosyal ve kurumsal düzenlemelerin  yapılması ve önlemler alınması için faaliyetler sürdüreceğiz.  Hedefimiz, göçmen kadınların içe dönük yaşamdan çıkması, yerli kadınlarla kaynaşması, ortak sorunları için biraraya gelmesinin sağlanmasıdır”

Ayrıntılı bilgi için: info@migrantinnen.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.