Göçmenlere eğitimde fırsat eşitliği yok

Göçmen kadınlar, eğitimde şans eşitlikleri tamamen yok edilen çocuklarına sahip çıktılar. Perşembe günü yayınlanan II. Pisa Araştırması’nın sonuçlarının eğitimde başarıyı, zeka ve çalışkanlığın değil ailenin zengin veya okumuş olmasının belirlediğinin ortaya çıkması üzerine  bir açıklama yapan Göçmen Kadınlar Birliği Başkanı Sidar Demirdöğen, bu durumdan en fazla göçmen çocuklarının etkilendiğini söyledi. Açıklamada başarılı bir entegrasyon için eğitimin önemi vurgulanarak göçmen çocukları için Almanya çapında özel teşvik programı talep edildi.

Basına ve kamuoyuna bir açıklama yapan Demirdöğen, araştırmanın zengin çocuklarının başarı şansının yoksul çocuklarına göre 5- 6 kez daha fazla olduğunu, çocukların zeka ve çalışkanlıklarına göre değil ailenin parasına göre elendiklerini gösterdiklerini belirterek; “yoksullar baştan itibaren başarısızlığa mahkum ediliyorlar” dedi.

Yoksullar arasında göçmenlerin durumunun en kötü olduğuna dikkat çeken birlik başkanı, göçmen çocuklarının beşte birinin diploma almadan okulu terk ettiklerini, ancak onda birinin ise liseyi bitirebildiklerini kaydetti.

Sidar Demirdöğen, bu sonuçlara bağlı olarak Almanya’daki eğitim sisteminin elemeci ve şans eşitsizliğine dayalı olduğunun kabulü temelinde  tabusuz, ciddi bir tartışma başlatılmasını ve  şans eşitliğini sağlayacak yönde demokratik reformlar yapılmasını istedi.

GÖÇMEN KADINLARIN İSTEĞİ

Göçmen Kadınlar Birliği’nin sendikalar ve birçok örgüt tarafından da ileri sürülen talepleri şöyleydi:
– Göçmen çocuklar için federal düzeyde bir teşvik programı uygulanması
– Eğitime daha fazla para ayrılması
– Öğretmen açığının kapatılması
– Tam gün okulların arttırılması
– Göçmen çocuklarının okul öncesi Almanca öğrenmelerinin maddi koşulları oluşturularak teşvik edilmesi
– Müfredatın kültürler arası kaynaşmayı güçlendirecek şekilde düzenlenmesi.

*******
PİSA ARAŞTIRMASI?

2003 yılında OECD tarafından 41 ülkede yapılan PİSA Araştırması sırasında Almanya’da 45 bin öğrenci teste tabi tutuldu. Test sırasında 15 yaşındaki öğrencilerin yalnızca bilgileri değil, becerileri ve bu becerileri yaşamla ilgili sorunlarda kullanmaları da dikkate alındı. Öğrencilerin aile yapıları, anne ve babanın öğrenim durumu, ekonomik ve sosyal koşulları kayıtlara geçirilerek bunların başarıdaki rolü de araştırıldı. 

II. PİSA Araştırması sonuçlarına göre aynı bilgi ve zeka seviyesine sahip, bir zengin biri yoksul aileden gelen 15 yaşındaki iki çocuk arasındaki şans eşitsizliği dört kata varacak kadar büyük olduğu ortaya çıktı. Ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocukları liseye giderken, yoksul ailelerin çocukları ortaokul diploması alıp meslek eğitimi yeri aramaya başlıyorlar.

Yeni test sonuçlarına göre akademisyen ve yönetici pozisyonunda olanlarin çocuklarının başarısı 2000 yılıyla karşılaştırılınca olağanüstü derecede arttı. Matematik ve Doğa Bilimleri’nde zengin aile çocukları aynı yaştaki yoksul aile çocuklarından 100 puan öndeler. Uzmanlar, 100 puanlık bilgi farkının normal olarak iki senelik öğrenim süresine tekabül ettiğini bildiriyorlar. Bu farkın eğitim alanında yapılan tasarruflar sonrası çocukların ders materyallerini kendi paralarıyla karşılamaları, zengin çocuklarının gerekenden daha fazla bilgilenme aracına sahip olmalarından kaynaklandığı bildirildi. Yoksul ailelerin çocuklarının öğrenim materyalleri konusunda eşitsizlikleri  bir yana, kardeşlerine bakmak, ev işlerine yardım gibi nedenlerle öğrenecek zamanlarının bile daha az olduğu belgelenmiş oldu.

Uluslararası PİSA Araştırması’nda da Almanya’nın dünyadaki zengin ülkeler arasında eğitimde şans eşitliğinin en az olduğu ülke olduğu açıklanmıştı. Almanya’daki eğitim sisteminin elemeci olduğuna dikkat çekilerek işçi ve göçmen çocuklarına devletin hiçbir destek vermediği belirtilmişti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.