Güney’e karşı da mülk davası açılıyor

Bu doğrultuda gerek buradaki deneyimli hukukçu, akademisyen ve devlet yetkilileriyle birlikte, gerek uluslararası hukukçu ve akademisyenlerden hizmet temin ederek çalışmalarını sürdüren vakıf, bu girişimlerin verebileceği zararları önlemek ve halka başvurabileceği, danışabileceği bir merkez sağlamayı amaçlıyor.


Davaların, bireylere karşı olmasına rağmen neticelerinin toplumsal hak ve çıkarları olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olduğuna dikkat çeken vakıf, davalarla ilgili tüm gelişmelerin ve detayların bir merkezde toplanmasının ve mümkün mertebe koordineli bir şekilde yürütülmesinin hayati önemtaşıyacağı inancında.Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Emine Erk bu sabah düzenlediği basın toplantısında, mülkiyet davarıyla ilgili çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Vakfın Lefkoşa’da Haşmet Gürkan Sokak’ta bulunan merkezinde yer alan basın toplantısında, vakfın bazı mütevelli heyeti üyeleri de hazır bulundu.


VAKIF YENİ AMA…
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Emine Erk öncelikle vakıfla ilgili bilgi verirken; kuruluşunu ileriki günlerde açılış etkinliğiyle kutlayacakları vakfın amaçları ve projeleriyle ilgili detaylı bilgilerin de orada aktarılacağını kaydetti.


Vakfın önceliğinin, temel insan haklarını savunmak; adaletsizlik, ayrımcılık ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere karşı mücadele etmek olduğunu ifade eden Erk, bu çerçevede, bireylerin ait oldukları toplumsal, kültürel, etnik, dinsel, cinsel ve siyasi kimliklerine dayalı hak ve çıkarlarının korunmasında aktif rol alacaklarını bildirdi.
Vakfın kuruluşundan bu yana geçen 2 aylık sürede, Güney’deki malların mülkiyeti, kayıp yakınlarının akıbeti gibi konularda kendilerine birçok başvuru geldiğini ve bunları da öncelikli kabul ederek acilen teker teker ele aldıklarını ve gerekli yasal işlemlerin hazırlığı içinde olduklarını kaydeden Erk, aciliyet kazandığı için, dikkatle ve yakinen izledikleri Güney Kıbrıs’ta devam eden mülkiyet davalarıyla ilgili çalışmalarını öncelikle basınla paylaşmak istediklerini anlattı.


“BİLGİLERİN BİR MERKEZDE TOPLANMASI ÖNEMLİ”
Erk, bu davaların, şekil olarak bireylere karşı olmasına rağmen, aslında hukuki, ekonomik, politik ve psikolojik neticelerinin toplumsal hak ve çıkarları olumsuz yönde etkiletecek nitelikte olduğuna dikkat çekerken, halkın da bunu kavradığı ve endişe duymakta olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Bir tek davanın neticesi diğer davalara da emsal olabileceği için, davalarla ilgili tüm gelişmelerin ve detayların bir merkezde toplanmasının ve mümkün mertebe koordineli bir şekilde yürütülmesinin
hayati önem taşıyacağı açıktır” şeklinde konuştu.


MÜDAFAA VE KARŞI DAVA STRATEJİSİ
Vakfın, bu davalara karşı, organize, bilimsel ve soğukkanlı müdafaa ve karşı dava stratejisi geliştirmek için çalışma başlattığını açıklayan Avukat Emine Erk, bu doğrultuda toplumdaki deneyimli hukukçu, akademisyen ve devlet yetkilileriyle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini ve ayrıca davaların gerektirdiği özel bilgi ve görüş için yurtdışından da en üst düzeydeki uluslararası hukukçu ve akademisyenlerden hizmet temin etmekte olduklarını kaydetti.


HALKA KATKI YAPMASI İÇİN ÇAĞRI
Vakfın bu çalışmaları neticesinde mülkiyet davalarının en iyi şekilde savunulması ve bireylerin hakları göz ardı edilmeden, toplumsal çıkarların başarılı şekilde korunmasının amaçlandığını belirten Erk, halka, vakfın bu yöndeki çalışmalarına katkı koyması, bireylere karşı yapılan herhangi bir tebligat hakkında derhal bilgi iletmesi ve bu davaların denetlenebilmesine olanak tanıması için çağrıda bulundu.


“Amacımız, bu girişimlerin verebileceği zararları önlemek, halkımıza başvurabileceği ve danışabileceği bir merkez sağlamaktır” diyen Erk, bu davaların yarattığı tedirginliği “Kıbrıslı Türklerin yaşamındaki zorlukların yeni bir türü” olarak değerlendirirken; Kıbrıs Türk halkının bu durum karşısında çaresiz, aciz, beceriksiz ve kararsız olmadığını; bu sıkıntıların da elbirliği, akıl ve soğukkanlılıkla aşılabileceğine olan inancını dile getirdi. Erk, “vakfın, bu sürece önemli bir katkı
sağlayacağını” da ekledi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here