Gönüllü kuruluşların dostu: HCVS

Hackney bölgesinde faaliyet yürüten Türk ve Kürt kurumlarıyla son yıllarda iyi ilişkiler kurduklarını belirten HCVS yetkililerinden Jake Ferguson,  bu toplumların ihtiyaçlarını giderme amacında olan kurumlara yönelik fon sağlanması için iyi projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.


HCVS çalışmaları hakkında gazetemize bilgi veren Ferguson, “1995 yılında küçük bir organizasyon olarak doğan HCVS, kısa sürede gelişerek bölgedeki gönüllü organizasyonları kendi çatısı altında toplamayı başaran büyük bir oluşum olmayı başarmıştır” dedi. Ferguson, 300’den fazla üyesi olan HCVS’nin 20’ye yakın çalışanıyla ve çok sayıda gönüllü çalışanıyla, sağlık, eğitim, göçmenlik, gençlik, çocuklar, aile ve uyuşturucu başta olmak üzere bir çok alanda projelere destek olduğunu vurguladı.


“Türk ve Kürt toplum kuruluşları ve bireyleriyle birlikte çalışmak istiyoruz” mesajını veren Ferguson şöyle konuştu:


“Londra’nın en yoksul bölgelerinden biri olan Hackney bölgesinde, zor koşullarda çalışma yürüten tüm gönüllü kuruluşlara, bireylere ve onların üyelerine eşit şekilde yardım eli ulaştırmak istiyoruz. Bölgede çok sayıda Türk ve Kürt yaşadığını biliyoruz. Bu toplumların temsilcileri olan gönüllü kuruluşlar projelerini bizlere getirdiklerinde bu projelerin hayata geçmesi konusunda kendilerine yardımcı olabiliriz. Profesyonel bir kadroyla hizmet veriyoruz. Kuruluşlara yasal prosedürlerin yerine getirilmesinden, tüzük yazılmasına ve muhasebelerinin tutulmasına kadar her alanda destek oluyor ve danışmanlık yapıyoruz…”


Çok sayıda gönüllü çalışanı da bulunan HCVS’nin merkezi hükümetle işbirliği yaparak, kendi bölgelerinde bulunan gönüllü kurumlara destek olduğunu belirten Ferguson, “Biz bir çeşit merkezi hükümet ve kurumlar arasında köprü görevi görüyoruz. HCVS kapsamında her yıl çeşitli projelere para yardımı dağıtılıyor. Bu paranın eşit ve adil şekilde dağıtılması ve hak eden projelerin desteklenmesini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.


HCVS fonlarıyla ilgili bilgi veren Ferguson Şu anda HCVS bünyesinde yürütülen The Local Network Fund, the Single Community Programme ve European Proggramme bünyesinde para yardımları yapıldığını ifade ederek, bu yardımlardan Türk ve Kürt toplumlarının da yararlanabileceklerini söyledi.


Local Network Fund ve The Single Community Programme 0-19 yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik projeleri kapsıyor. Özellikle dezavantajlı, yoksul, göçmen ve izole edilmiş çocuklar ve gençlere yönelik projelere sahip bulunan toplum kuruluşları bu programlar çerçevesinde küçük para yardımları alabiliyorlar.


HCVS’de para yardımı alabilecek kuruluşların Hackney bölgesinde çalışması veya bu bölgeye yönelik faaliyet yürütmesi gerekiyor. HCVS programları kapsamında 250 ile 7000 Sterlin arasında para yardımı verilebiliyor. Bu programlara başvuracak merkezlerin yıllık gelirlerinin 100 bin Sterlin’den az olması gerekiyor. HCVS’nin sunduğu para yardımlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler 020 7923 1962 numaralı telefondan veya www.hcvs.org.uk web sitesinden yetkililerle görüşebilir.


Öte yandan çalışmalarını uzun süredir HCVS çatısı altında sürdüren Alirıza Aksoy, ‘Toplum Şampiyonları Projesi’yle daha fazla Türk ve Kürt göçmeni çalışma hayatına kazandırmayı amaçlıyor.


Aksoy şu ana kadar bu proje kapsamında çok sayıda toplum şampiyonu çıkarıldığını vurguladı. Bunlardan bazılarının Türkiyeli göçmenlerden olduğunu belirten Aksoy, “amaç, toplum içinde örnek insanlar çıkararak, kendilerine güvenlerini ve ülkeye entegre olmalarına katkıda bulunmak. Üç aşamalı proje kapsamında birinci aşamada bu ülkeye yeni gelmiş olanların dil bariyerlerini aşmalarını, ikinci aşamada, İngilizceleri daha iyi olanlarla bilgisayar ve üst düzey İngilizce kurslarıyla meslek edinmelerini sağlamak üçüncü aşamada ise doktor, avukat, tercüman, hemşire, öğretmen gibi profesyonel meslek sahipleri veya toplum şampiyonları çıkarmak” dedi. .


FOTOĞRAF: HCVS, 1995 yılından bu yana Hackney bölgesinde faaliyet yürüten gönüllü kuruluşlar ve bireylerin projelerine destek oluyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.