Gurbetçiye ‘SSK golü’ komisyondan geçti

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının 18 ay taksitle yatırılması ve zam ve faizlerde de indirim yapılmasına ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.


Komisyonda, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin verilen bir önerge benimsenerek, ”Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı”na eklendi.


Tasarının görüşmeleri sırasında kendilerinden habersiz çok sayıda önerge verildiği ve bu önergeler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları gerekçesiyle terk eden CHP milletvekillerinin SSK ve Bağ-Kur borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin önergesi reddedildi. Ancak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen benzer bir önerge verdi.


Bazı AK Parti’li milletvekillerinin eleştirilerine karşın, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın, ”Tasarının Genel Kurul’daki görüşmelerine kadar geçecek sürede üzerinde çalışma yapılması” koşuluyla destek vermesi üzerine önerge kabul edildi.


Tasarıya eklenen maddeye göre, 31 Aralık 2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; SSK tarafından takip ve tahsil edilen ve özel sektör işverenlerinin 31 Aralık 2004, kamu sektörü işverenlerinin ise 13 Ocak 2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş SSK primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve sosyal yardım zammı ile 31 Aralık 2004 tarihinden önce biten ihale konusu işler ile özel nitelikli inşaat işyerlerinden dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan veya bu tarihten önce bitmiş olan bu işlerle ilgili olarak bu maddenin yayımını izleyen 30 gün içinde yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı tespit edilecek işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan borçları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve diğer ferilerini 18 aya kadar taksitler halinde ödeme süresi tayin edilerek yeniden yapılandıracak.


Belirtilen bu borçların zam ve faizlerini, ana para tutarına kadar indirmeye ve/veya borcun asıllarına gecikme zammı ve faiz yerine vade tarihlerinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için DİE’ce her ay için belirlenen toptan eşya fiyat endeksinin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ise üretim fiyat endeksinin aylık oranları esas alınarak faiz uygulatmaya SSK Yönetim Kurulu yetkili olacak.


YURTDIŞI’NA ZAM


SSK Başkanlığı, yurtdışı hizmet borçlanma bedellerinin 2 dolardan 5 dolara çıkarılmasıyla, yurtdışı hizmet borçlanması yapanlarla yurtiçinde çalışanlardan kesilen primlerin eşitlenmesine çalışıldığını, bu yolla, sosyal güvenlik kuruluşlarının olumsuz etkilenmelerinin az da olsa giderilmesinin amaçlandığını bildirdi.


Kurum tarafından, yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlananların günlük 2 dolar olarak ödedikleri borçlanma bedellerini aylıkları bağlandıktan sonra yaklaşık 40 ay içerisinde geri aldıkları, oysa bu kişiler ve hak sahiplerinin kurumdan ortalama 35 yıl aylık aldıklarına dikkat çekildi.


İLGİLİ YAZI: AKP’nin gurbetçilere emekli kazığı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here