İhanet

İhanet sözcük anlamına bakarken şu kelimeye rastlarsınız, kendi çıkarı /menfaati için. Son yıllarda ve son yüzyıl içinde ihanet kelimesini bol bol duymuşsunuzdur. Ulus devlet kendisini güvende hissetmesi için güvenlik konusuna gereğinden fazla önem vermiştir, çünkü sermaye birikimi için ulusal sınırların önemli olduğu ve sanayinin gelişimi için sermaye birikimine ihtiyaç vardır. Sınırları belli olan alanda sermeye birikimi yapacak ve o sermeye birikimi ile sanayisinin gelişimi ve ihtiyaç olan hammadde için emperyal olarak dünyaya bakmak zorundadır. Gerek görülen ülkelerin değerleri parçaları sömürge haline getirilecek ve uygun olduğunda uydu devletler kurulacaktır. Sanayi devletleri bu uydu ya da sömürge ülkelerin önemli noktalarında insanları satın alır.

İnsanlar birey olarak toplumun kritik noktalarında önemli fonksiyonları olabilir. Özellikle devlet yapısı içinde.

İhanet edebilmek için bir insanın önemli bir pozisyonda olması ve bilgilere ulaşıyor olabilmesi önemlidir. Eğer bir insan kritik konularda bilgisi yoksa ihanet içinde olma ihtimali yoktur.

Kısaca ihanet edebilmek için karar mekanizmasında olması gerekli, peki karar mekanizmasında olmayan insanlara neden ihanet etti vb gibi sözler söylenir?

Devlet düşman yaratmak zorundadır, aksi halde varlık sebebi tartışılır hale gelir, o yüzden içten ve dıştan düşmanlar yaratılır ve içinde yaşadığı halkın o yaratılan gerçeklik ile karşılaşması ve korkması sağlanır.

Korku toplumu yönetmek için en önemli araçtır. Korku ile toplum güdülenir ve o güdülenmiş toplum bireylerinden her türlü emre itaat etmesi beklenir. Devlet emirlerini yasalar ile verir ve o yasalar ancak güdülenen insanlar için geçerlidir. Devletin dokunulmaz bireyleri ve konuları vardır ve o konular ve bireyler her zaman gizli ve gerçek yüzünü toplumdan saklar.

Devlet cinayet işlemez, karapara ile ilgilenmez, silah kaçakçılığı yapmaz, halkı adına düşünür ve onların iyiliği için her türlü koşulları hazırlar. Bu sözlerin gerçek olmadığını biraz araştıran her insan bilir, çünkü devletin varlık sebebi olmaması gerekenlerin olmasıdır. Onlar olmadan korku nasıl tüm toplumun en küçük bireyine kadar işlenir.

Korku öğretilir ve korku ile yaşaması beklenir.

Eğitim korkunun bireye en küçük yaştan öğretilmesidir.

Korkunun hakim olduğu yerde korkuya karşı direnenler hain ilan edilir, çünkü toplumun güdüsüne karşı başkaldırı vardır ve o başkaldırı en önemli veriden daha değerlidir ve devletin varlığını sorgulayacak kapıları aralayabilir.

İhanet işte burada güdeme gelir, çünkü alışkanlığa ve tek düzeliğe karşı duruş devlet açsından ihanet olarak görülür ve cezası ağırdır.

Korsan olana karşı devlet sürekli savaş halindedir, hiç düşündünüz mü neden korsana hayır der? Korsanı yaratan ve gelişmesi için hem olanaklar yaratır hem de korsana karşıdır. Çelişki değil midir? Korsan kitap, cd, eser.. vb basımlarına karşı vergi aldıkları ile birlikte baskınlar düzenler, ekranlara yakaladıklarını gösterir ve der ki; bunlar devletimize ve milli gelirimize karşı ihanet içindeler. İhanet içinde olanları yakalarız! Ya da karaborsa tıpkı korsan baskılar gibidir. Karaborsa nasıl olur? Devlet birileri haksız kazanç yapsın diye başka ülkelere göre bir malı veya başka şeyi daha pahalı olarak iç piyasada tüketimini teşvik eder. Bu durumda dış ülkeden daha ucuza mal girişi yapılır ve devletin vergi kazancında azalma olur, desteklediği yerli sermaye karından zarar eder. Burada da ihanet kelimesi ile karşılaşırsınız. Korsan veya karaborsa işi ile ilgilenenler ihanet içinde oldukları vurgulanır.

İhanet için kritik noktada bilgiyi elinde bulunduran için söylenmesine rağmen, hiçbir bilgisi olmayan ama birilerinin çıkarına hizmet eden ama ettiği hizmetin mahiyetinden haberi olmayalar içinde bu kelime kullanılır.

İhanet daha çok az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için kullanıldığını ama savaş konumundan hiç çıkmayan Amerika içinde de duymanız şaşırtıcı değildir. Çünkü, Amerika o kadar güvensizdir ki, kendi çıkarına karşı olan her şeyi ihanet ile suçlar. Amerika’nın uydusu konumunda olanların içişlerinde de ihanet kelimesini Amerikan çıkarları dışında iş yapanlara karşı kullanır. Bizim gibi NATO ülkesi olan ülkelerde ihanet devlet çıkarlarına karşı bilgi transferi anlamında değil, NATO ve Amerikan çıkarları aleyhine olan her çalışma ve birey için kullanılır. O yüzden sol örgütler hakkında davalarda genelde ihanet kelimesine rastlarsınız.

Sokak insanından, ülkenin savcısınına kadar her bireyin ağzında ihanet kelimesi başka anlamlar yüklenerek kullanılmış olsa da genel doğru çıkarlar karşısında kişinin duruşunu ortaya koyan ve mahkum eden bir kelimedir. Erk sahibi olanlar, kendi çıkarları karşısında tavır sergileyenleri mahkum etmek için kullandığı bir kelimedir ve kanıtlanmasına gerek duyulmayan bir kişinin veya kurumun kararıdır.

İhanet, çıkar için bilgiyi başka bir alıcıya satması yani maddi / manevi menfaat elde etmesidir. Kelimeye bu anlam yükler ve olaylara bakarsanız yaşamın her alanında ihanet ile karşılaşırsınız!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + twelve =