Hangi sermayeniz var?

Maddi sermaye, 
Bilgi sermayesi, 
Vakit sermayesi
Sosyal sermaye
Maddi sermaye bilindiği gibi para, altın veya gayri menkullerdir.
    
Bilginin öneminin,  artık herkes tarafından kabul edildiği bir çağda olduğumuzu biliyoruz. Temeli bilgi olmayan hiçbir başarı abidesi dikemezsiniz. Bilgi de önemli bir sermayedir artık.
    
Zamanın,  doğru kullanılmasının fayda ve gerekliliği hakkında binlerce kitap yazıldığı ve çok önemli araştırmalar yapıldığını okuyoruz. Dolayısıyla zaman, israf edilmeyecek kadar değerli bir sermaye olmaktadır.
    
Son zamanlarda, sosyal sermaye diye bir sermaye daha ortaya çıktı. Çünkü, başarıya etkisi,  inkar edilemeyecek kadar önemliydi.
    
Sosyal sermaye son yıllarda, en az bilgi sermayesi kadar dikkat çeken konuların başında gelmektedir. Sosyal sermaye, insanlar arasındaki güven, karşılıklı anlayış, sevgi, hedef birliği, paylaşılan değer ve davranışlar gibi değerlerin toplamıdır. Bu değerler,  insanlar ve topluluklar arasında bir ilişki ağı oluşturarak müspet işbirliğini mümkün kılar. Sosyal sermaye bir şirketin amacına ulaşmak için, çalışanların tek tek gösterecekleri gayretten  daha fazlasının ortaya çıkmasına imkan sağlar. Sosyal sermaye bir anlamda insanlar arasındaki boşluğu dolduran bir dolgu veya bir köprü gibidir.
    
Her ne kadar serbest çalışma düzenleri, sanal çalışma ortamları ve tek kişilik şirketler son yıllarda yaygınlık kazanmışsa da, insanların sosyal bir çevre içinde takdir görmek, yardımlaşmak ve bir kuruma ait olmak gibi çok temel ihtiyaçları bulunduğu unutulmamalıdır. Günümüzde bir çok popüler yönetim teorisi, insanlar arasındaki ilişkileri bir yana bırakarak teknolojiye odaklanmış durumdadır. Birçok şirkette en gelişmiş teknoloji olmasına rağmen, yıkıcı rekabet, dedikodu, şüphe ve çok sayıda iş terki başarısızlığın sebebi sayılmaktadır.
    
Gerçekte ise,  bu şirketlerde eksik olan sosyal sermayedir.
    
Her kim demiş ise, güzel demiştir; “ İnsanın aklını ve kalbini dışarıda bırakan hiçbir yönetim başarılı olamaz.”
    
Bir küçük aileyi bile yönetiyor olsanız, bunu unutmayın.
    
Her şey insan için ama, bunu sağlayacak yine insandır.izzettinicin@hotmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 8 =