Hükümet göçmenlere gözü dikti

Sosyal İlişkiler Devlet Sekreteri Henk van Hoof  9 Mart’ta yaptığı açıklamada göçmenlerin işsizlik sigortası ve emeklilik maaşı alabilmeleri konusunda kesin kısıtlamar üzerinde duracaklarını söyledi.

Bu düzenlemeyle birlikte Hollanda’ya göç etmek isteyenlerden ülkeye girişte toplu para istenecek, bu miktarı karşılayamayanlar ise sosyal sigorta haklarından yararlanamayacak.

Hollanda vatandaşları 15 yaşından itibaren emekli maaşları için ödenek öderken her sene bu ödeneğin yüzde ikisini göçmenler alıyorlar. Bu da ülkeye 30 yaşında gelip 65 yaşına kadar çalışan birinin diğerlerinin ödediği miktarın yüzde 70’ini biriktirmesi anlamına geliyor. Bakanlığın önerileri göçmenlerin ödeneklerdeki bu miktar farklılıklarını bir şekilde “telafi etmelerini” amaçlıyor.

Bakanlar Kurulu aynı zamanda göçmenlere üç sene kız/erkek arkadaşlarıyla yaşadıktan sonra oturma hakkı tanıyan yasayı beş seneye uzatmayı hedefliyor ancak Hollanda toplumuna aktif olarak karışmayı başaranlara birtakım muafiyetler tanınacak. Ayrıca Hollanda’da oturum hakkından vazgeçen göçmenler de sosyal sigorta haklarından mahrum kalacaklar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.