Hollanda, krizin faturasını göçmen ve yoksullara kesti

Hollanda’da tartışmalara neden olan maddeler arasında yurtdışındaki “uyum sınavı” nın ağırlaştırılması yer alıyor. Hollanda ayrıca vatandaşlığa geçmeyi de zorlaştırmak istiyor. Hollanda vatandaşlığına ancak, diğer ülke vatandaşlığından çıktıktan sonra geçilebilecek. Hollanda vatandaşlığına geçişte uyum diplomasının yanı sıra belirli bir eğitim şartı ile geçimini temin edebilecek bir gelire sahip olma şartı da aranacak.

Göçmenlere öngörülen uygulamalar şöyle:

– Türklerin uyum zorunluluğu kapsamında kalmalarının sağlanması için hükümet Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması’nda değişiklik yapılması için çaba sarf edecek.

– AB aile birleşimi yönergesinde (203/86 sayılı) değişiklik yapılmasına çalışılacak. Bununla aile birleşiminde yaş sınırı 24’e yükseltilmeye, ancak 10 yılda bir yurtdışından eş getirilebilmesine, gelir koşulunun asgari ücretin yüzde 120’sine yükseltilmesine, eşler için belirli miktarda teminat talep edilmesine, yabancının Hollanda ile bağının diğer ülkelerle olan bağından daha güçlü olup olmadığını ortaya koyacak bir test uygulanmasına, Hollanda’da şiddet suçu işlemiş kişilerin aile birleşiminden yararlandırılmamalarına çalışılacak.

– Uyum sınavında başarılı olamayanların oturumları iptal edilecek, aile birleşiminde yurtdışındaki eşten bilirli düzeyde eğitim görmüş olması istenecek. Yurtdışındaki eşini getirmek isteyenlerden konut ile sağlık sigortası şartı talep edilecek.

– Bağımsız oturum iznini alabilme süresi 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. 5 yıl dolmadan sosyal ödeneğe düşenlerin oturumları iptal edilecek.

– Zoraki evlilikler yasaklanacak ve suç sayılacak. Ülkede kaçak bulunmak suç sayılacak.

– Burka ile yüzü kapatan diğer giysiler yasaklanacak. Polis ile yargıçların başörtüsü takması yasaktır. Davranış ve giyimlerinden ötürü daha az iş bulma şansları olan işsizlerin işsizlik ödenekleri kısmen veya tamamen kesilecek. Belirli koşullar altında Hollanda vatandaşlığı geri alınabilecek.

-İslam okullarının araştırmalardan yönetim, eğitim kalitesi, vatandaşlık (hukuk devleti) ve imkanların doğru kullanımı konusunda yetersizlikler içinde oldukları belirtilen programda, bu durumda olan okulların daha hızlı kapatmakla karşı karşıya kalacakları ifade edildi.

– 12 yıl ya da daha fazla bir hapis cezası gerektiren suçlarda yabancıların Hollanda vatandaşlığı geri alınacak.

– Kişinin davranışı ve kıyafeti iş pazarına girmede engel oluşturuyorsa, ödeneği kesilecek ya da durdurulacak.

-AB dışındaki çocukları için ödenen çocuk parasına son verilecek.

Hollanda da tüm herkesi ilgilendiren diğer uygulamalar ise şöyle:

KALKINMA YARDIMLARI: Çoğunluğu aşırı yoksul ülkelere yapılan kalkınma yardımları yaklaşık 1 milyar Euro azaltılacak. Sivil-askeri karşımı misyonlara katılım arttırılacak. Barış misyonlarına katılımın giderlerinin kalkınma işbirliği fonundan karşılanması hedeflenecek. Mevcut durumda uluslararası yasalara göre bu yasaktır. Ancak hükümet bu konudaki yasal düzenlemeyi değiştirmeye çalışacak.

SAĞLIK: Temel Sağlık sigortası paketi sınırlandırılarak, bazı rahatsızlıklar sigorta kapsamından çıkarılacak. Bireysel aylık sağlık sigorta ödemesi en az 10 Euro yükseltilerek, temel sigorta 95 Euro dolayına çıkarılacak. Bu önlemle 1.2 miyar Euro elde edilmesi hedefleniyor.

EMEKLİLİK YAŞI: Hükümet, sosyal partnerler tarafından önerilen emeklilik yaşının 2020 yılında 65’ten 66’ya çıkarılmasını destekliyor.

KAMU ALANI: Mevcut durumda 150 üyeden oluşan parlamento üçte bir küçültülerek 100 üyeye düşürülecek. Senato üye oranı ise 75’ten 50’ye düşürülecek. Bunun yanısıra Belediye Meclisleri ile Eyalet Meclisleri de küçültülecek. Ülkenin gelecek başbakanı Mark Rutte, “Biz kendimizden başlıyoruz. Çok daha az politikacı” ifadelerini kullandı.

Kamu alanında toplam olarak yılda 6,6 milyar Euro kısıtlama hedefleniyor. Kamu çalışanlarının azaltılması çerçevesinde bazı bakanlıklar kaldırılacak. Parlamento üye sayısının düşürülmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Partiler bunun için birden fazla hükümet sürecinin gerekli olacağını söylüyor.

NÜKLEER ENERJİ: Ülkedeki nükleer enerji üreten santral sayısı arttırılacak. CO2 sera gazı emisyonunun yer altında depolanması ise sıkı güvenlik koşulları ile denetim altında, yeni nükleer santral lisansı tanınması ardından yapılmasına izin verilecek.

GÜVENLİK: 3 bin yeni polis alınacak. Sokaklarda her hangi bir suça karışmamış olan insanlar bile üst aramasından geçirilecek. Polis, itfaiye, ambulans personeli ile diğer kamu hizmetçilerine karşı şiddet uygulayanlara daha ağır cezalar verilecek. Sokaklara daha fazla kamera takılacak.

Ayrıca Hollanda hayvan polisine sahip olacak. Yeni işe alınacak 3 bin polisten 500’u hayvanlara kötü muamele ile mücadelede görev alacak. Yargıç ile savcı sayıları da artırılacak.

UYUŞTURUCU SATILAN KAHVELER: Belirli miktarlarda uyuşturucu satışının serbest olduğu Coffeeshops’lara girişler kartlarla olacak. Bu özel kulüp kartları 18 yaşından büyüklere verilecek. Bunun yanında uyuşturucu ticareti yapanlara karşı cezalar arttırılacak.

KAMU YAYINLARI: Kamu yayınlarında 200 milyon Euro kısıtlama yapılacak. Bu durum kalitede düşüşe yol açar ise kamu TV kanallarından biri kapatılacak.

SAVUNMA: Savunma alanında 600 milyon Euro kısıtlama yapılacak. Hava kuvvetleri için alınması düşünülen JSF savaş uçaklarının sayısı düşürülecek.

AB’YE KATKI: Hollanda’nın AB’ye katkı oranı 1 milyar Euro düşürülmesi hedefleniyor. AB’ye net bazda en fazla katkıda bulunan ülkelerin başında gelen Hollanda birkaç yıl önce de 1 milyar Euro düşürmüştü.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.