Hollanda’da seks işçilerine ‘Yaşam Gücü’ desteği

Borçlarını ödeyebilmek için seks işçiliğine başlamış. “Kısa bir süre yaparım, borçlarımı ödeyince bırakırım” diye düşünmüş.

Ancak başladığı yeni hayat, alkol ve uyuşturucu bağımlılığını da beraberinde getirmiş.

Ailesi ve arkadaş çevresiyle ilişkileri sona ermiş. Kendisine ve insanlara olan güvenini kaybetmiş.

Ancak, “Leger des Heils” adlı yardım kuruluşu tarafından başlatılan “Yaşama Gücü” adlı proje, birçok seks işçisi gibi Bayan X’in hayatını da tamamen değiştirmiş.

Eindhoven’da seks işçiliğini bırakmak isteyen kadınlara yardım etmek amacıyla geliştirilen “Yaşama Gücü Projesi” 2008 yılında başlamış.

Bugüne kadar çoğunluğu gençlerden oluşan 50 kadın, seks işçiliğini bırakmış. Proje kapsamında seks işçilerinin sorunlarına çözüm aranıyor.

Seks işçiliğini bırakan kadınların yeni bir iş sahibi olması için çaba harcanıyor.

Seks işçilerinin sorunları

Proje yöneticilerinden Linda Gerard, seks işçilerinin üst üste yığılmış sorunlarla mücadele ettiklerini söylüyor.

Gerard’a göre kadınlar en fazla para sorunu nedeniyle seks işçiliğine başlıyor, “Bir kez başladılar mı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı da ardından geliyor. Bu çok sık görülen bir durum” diyor.

Linda Gerard, seks işçilerinin en büyük sorunlarından birinin de güven eksikliği olduğunu vurguluyor. Hem kendilerine, hem de yardım etmek isteyenlere güvenmediklerini anlatıyor.

“Leger de Heils” adlı kuruluşun seks işçilerinin yaşama koşullarını iyileştirmek için çalışmaya başladığını belirten Gerard, sorunlara pratik çözümler bulduklarını belirtiyor.
Seks işçiliğini bırakmak isteyenler için öncelikle sosyal ödenek başvurusu yapılıyor. Gelir sorunu halledildikten sonra seks işçiliğini bırakan kişinin özgüvenini yeniden kazanması için çalışılıyor.

Linda Gerard, “şartlar ne olursa olsun her zaman yanında oluyoruz. Böyle bir çalışmanın başlangıcında bu çok önemli” diyor.

Gerard’ın seks işçiliğini bırakması konusunda yardım ettiği kadınlardan birisi şimdi proje kapsamında diğer kadınlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Brabant Televizyonu’na kendisini “Bayan X” olarak tanıtıyor.

Borçları yüzünden seks işçiliğine başlamış. “Bir geceden bir şey olmaz” diye düşünmüş. Ancak devamı gelmiş. Katlanabilmek için alkole başlamış. O da yetmemiş. Uyuşturucu bağımlısı olmuş. “Üç tane bağımlılığım vardı; alkol, uyuşturucu, para” diye anlatıyor.

Çevresinde kimsesi kalmamış. Evinin elektriği kesilmiş. Alışveriş yapacak parası dahi kalmamış. O sırada seks işçilerini kontrol eden birimin çalışanları, “Yaşama Gücü” projesinden söz etmişler.

Bayan X, “Bir çok sorunumu kolayca çözdüler. Ama en önemlisi her zaman konuşabileceğim birileri vardı. Bunlar bizim çalıştığımız dünyayı anlayan ve bizi yargılamayan kişilerdi” diyor.

“Yaşama Gücü Projesi”, bu yılın başımda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı’ndan fazladan yardım almış.

Paranın bir kısmı ile hala çalışan ya da çalışmayı bırakmış seks işçileri için bir danışma merkezi oluşturulmuş.

Merkez, seks işçilerinin bilgilendirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için onlara danışmanlık yapmayı amaçlıyor.

Proje yöneticisi Linda Gerard, seks iççilerine yeni bir bakış açısı sunmaya çalıştıklarını söylüyor. “Yeni bir iş bulabilmek de buna dahil. Seks işçiliğini bıraktıklarında ellerinde, CV’lerindeki koca delikten başka hiçbirşey kalmıyor” diyor. Yusuf Özkan / Lahey, Hollanda

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + 20 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.