Hollanda’dan, yeni göçmenlere sınav

Sınavları başaramayanlara aile birleşimi oturumu verilmeyecek. Uygulama önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayacak.

Hollanda’da Senato geçtiğimiz Çarşamba günü, ülkeye gelecek göçmen adaylarının Hollanda dili ve kültürüne ilişkin sınava tabi tutulmasını öngören yasayı onayladı. Yasaya göre, Hollanda’ya gelmek isteyen göçmenlerin ‘MVV’ denilen geçici oturum iznini alabilmeleri için, konsolosluklar ya da elçilikler aracılığıyla yapılacak temel dil sınavını geçmeleri gerekiyor. Bilgisayar ve telefon aracılığıyla gerçekleştirilecek dil sınavının yanı sıra, göçmen adayı Hollanda toplumu hakkında bazı temel bilgilere de sahip olmak zorunda. 

Göç ve Yurttaşlık ‹şleri Bakanı Rita Verdonk’un yeni yabancılar politikasına ilişkin planlarının bir bölümünü oluşturan  ve kısaca ”WIB” diye adlandırılan ”Bulunduğu Ülkede Entegrasyon Yasası” anlamına gelen yasa, Senato’nun Çarşamba günkü oturumunda büyük çoğunlukla onaylandı ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren uygulamaya konacak.

Bakanlık, bu yasanın çıkarılış nedeni olarak, Hollanda’da yurttaşlık işlemlerinin uzun ve zor olduğu, oysa bu yasa sayesinde bu uygulamanın kolaylaşacağını savunuyor. Sınav uygulaması iki yönlü olacak. Birinci yönünde, göçmen adayı, sözlü dil testine tabi tutulacak.

Konuşma ve dinleme yoluyla, onun dil öğrenme yeteneği belirlenecek. ‹kinci yönü olarak da, Hollanda tarihi, coğrafyası ve politik yapılanmasına dair sorulara yanıt verilecek. Bu sınav sırasında göçmen adayının Hollanda dilini öğrenmeye ne kadar istekli ve gönüllü olduğu, Hollanda değer yargılarını benimseme eğilimi belli olacak. Bu sınavı geçemeyenlere geçici oturma izni (MVV) verilmeyecek.

YILDA 4 BİN KİŞİ

AB ülkeleriyle ABD ve Kanada vatandaşları sınavlardan muaf tutulacak. Bu sınavlara her yıl çoğunluğu Türkiye, Fas ve Surinam’dan yaklaşık 14 bin kişinin gireceği hesaplanıyor.

Göçmen adaylarına bu sınavlara istedikleri kadar girme hakkı verilecek. Ancak her sınav 400 Dolar’a mal olacak. Adaylara Hollanda dili ve kültürüyle ilgili soruların sorulacağı sınavlar, telefonla ve Hollanda konsolosluklarının internet sitesinden yapılacak. Yeni yasa ile göçmenliğin ekonomik maliyeti de ağırlaştırılıyor.

Yeni uygulamayla, kendi ülkesinde dil sınavını geçenler, Hollanda’ya geldikten sonra bir de  ”Yeni Göçmenleri Yurttaşlaştırılması Yasası”(WIN) çerçevesinde, daha zor olan  ”uyum kursu”nu  tamamlamak zorundalar. Oturma izninin toplam maliyetinin 4 bin Dolar’a mal olacağı belirtiliyor. Bu rakam, maliyetin son dört yıl içinde üç kat artması anlamına geliyor.

Senato’nun yeni yasayı onaylamasını takiben, toplanan hükümet Hollanda vatandaşı olmak isteyen göçmenlerin, vatandaşlık yemini yapmalarını kararlaştırdı.

Bakan Verdonk, 16 yaşından itibaren her göçmen için geçerli olacak ülkesel ilk yemin töreninin 1 Ekim 2006 tarihinde gerçekleşmesi için özel çaba harcayacak. Söz konusu törenler ve yurttaşlık yemini, ”Hollanda Vatandaşlığını Kazanma ve Kaybetme Yasası” (BVVN) çerçevesinde hazırlanacak.

Törende yemin edecek olan göçmen, Vatandaşlık Belgesi’ni imzalayacak ve böylelikle Hollanda değer yargılarını benimsediğini ifade ederek hak ve yükümlülüklerini de tescil etmiş olacak. Yeni Hollandalı, böylece kendisini Hollanda’nın ayrılmaz bir parçası ilan edecek.

Parlamentonun da isteği olan vatandaşlık törenleri, belediyelerce organize edilecek.  fiimdiye kadar vatandaşlığı alan göçmenlerin bu törenlere katılması zorunlu değildi. 24 Ağustos 2006’dan itibaren ”Ulusal Yurttaşlık Günü” başlatmak isteyen Verdonk’a göre bu günün sembolik bir değeri var. 

24 Ağustos 1815’te Hollanda Anayasası kabul edilerek yürürlüğe konulmuştu.  Belediyeler, kendilerince uygun gördükleri bir tarihte böyle bir gün düzenleme serbestisine sahipler.

Hollanda’da ”vatandaşlık sınavları” birkaç yıldan beri yürürlükte. Hükümetin diğer bir kararına göre, Hollanda’ya eskiden gelenler, eğer herhangi bir biçimde dil yeterlilik sınavından geçmişlerse, vatandaşlık kurslarının dil bölümünden muaf tutulacaklar. Bu grup, yine de sınavların hükümet şekli ve toplum gibi  bölümlerine tabi tutulacaklar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.