Hurafeler gölgesinde Gelibolu…

Gelibolu Çanakkale’nin bir ilçesi… Gelibolu yarımadası ‘Gelibolu Tarihi Milli Parkı’ olarak tanımlanıyor. 2004’de Milli Park’ta başlayan yol genişletme çalışmaları Türkiye’den fazla Avustralya ve Yeni Zelanda kamuoyunu rahatsız etti. Yol genişletme çalışmaları konusunu Çanakkale Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tunca Yüğnük’e sorduk…


– “Gelibolu Tarihi Milli Parkı”nı özetle önemini anlatır mısınız?
– “Gelibolu Tarihi Milli Parkı”nın önemi 1915’de yaşanan son “Centilmenler Savaşı” diye anılan Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte başka ulus devletlerin de kurulmasına başlangıç oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu süreç Mustafa Kemal’i yani Atatürk’ü de dünyaya tanıtan tarihi açıdan çok önemli bir başlangıçtır.


Günümüzde ise “Barışın güvencesi tarih olgusu”nun da kanıtlandığı en önemli tarihi alanlardan biridir… Çünkü, günümüzde özellikle genç insanların tarihte yaşanan savaşlardan önemli dersler çıkarması ve aynı yanlışları düşmemeleri gerektiğine inanıyorum…


– “Gelibolu Tarihi Milli Parkı” yeterince korunuyor mu?
– “Gelibolu Tarihi Milli Parkı”nı Türkiye TBMM’den çıkardığı özel bir yasa ile “Yasal koruma altına” aldı. Milli Parklar Yasası dışında “Gelibolu Tarihi Milli Parkı Yasası”nın çıkarılmış olması yarımadaya verilen önemin açık bir göstergesidir. Yarımadanın Türkiye açısından önemi kadar, evrensel ve uluslararası boyutta da önemi yadsınamaz. Buradan bütün ulusların, toplumların ve insanların yaşanan acı olaylar ve barış adına çıkaracağı dersler vardır. Bu topraklar insanlığın ortak tarihidir… Bu nedenlerle yarımadayı korumak her insanın görevidir. Yarımada bir turistik gezi, bir kır yada deniz kenarına yapılan gezi mantalitesi ile ziyaret edilmemelidir. Çünkü burası istikbal vaat eden çok genç insanların politik hırslarla birbirlerini tanımadan savaştıkları ve hatta kiminle savaştıklarını dahi bilmeden yaşamlarını yitirdikleri topraklardır. Yani tarihin en büyük anıt mezarlarından biridir.


– Yol genişletme çalışmalarındaki rahatsızlık gerekçeleri nelerdir. Haklılık payı da var mıdır?
– ODTÜ’den öğretim üyesi Prof. Dr. Raci Bademli tarafından hazırlanmış bir düzenleme ve yenileme projesi vardır.


“Gelibolu Tarihi Milli Parkı”na günde 700-1000 otobüs ziyaretçi geliyor. Parkın yol  ihtiyacı var. Sorun, Proje dikkate alınmadan bu tür girişimlerin yapılması kendi içinde yanlışlık ve eksiklikleri de beraberinde getiriyor…


Anılan yol genişletme çalışmaları toplam 33 kilometrelik bir mesafeyi kapsamakta, bunun ise üçte biri kadar çalışma tamamlanmış bulunmaktadır.


Bütün itirazlara karşın şu andaki hükümet ve Orman Bakanlığı Bademli öğretmenin projesini yeterince dikkate almadan ve uyarılara kulak asmadan çalışmayı sürdürmekte ve tamamlamakta ısrar ediyor.


Asıl rahatsızlık plansız, projesiz ve neredeyse tek başına verilen kararlarla uygulama sürecinin başlatılmış olmasından kaynaklanmaktadır… Üstelik, yetki taşıyan ilgililerin ağzından yasayla birlikte kabul edilmiş olan projeye uygunluğa dair hiçbir ifade beyan edilmemiştir.


– Peki hükümet neden mantıksızca ısrar ediyor?
– Buna tamamen mantıksızca ısrar diyemeyiz. Çünkü uygulama kendi içinde bir mantık taşıyor. İnanç turizmi adı altında başka değerlerin, başka tapınak ve mabetlerde yapılması gereken ibadetlerin burada gerçekleştirilmesi, Türkiye’de Atatürk ve devrimlerinin gerilettirilmesi yolunda adımlar atılması amacını taşımaktadır.


Bir bulutun gelerek askerleri yok etmesi, evliyaların görülmesi ve onların etkileriyle savaşın kaderinin belirlenmesi bir hurafedir ve bilimsellik ile askerlik uzmanlığı ile asla bağdaşamaz. Elbette bu tür inançlarında ısrar edenler eylemlerinde bilimsel projeleri de çok kolaylıkla göz ardı edebilirler ve bu tür yanlış uygulamaların sahipleri olabilirler.


– Yerel yönetimler yani belediyeler bir şeyler yapamaz mı?
– Yapamazlar. Çünkü yukarıda andığımız özel yasa Milli Park içinde ilgili bakanlıkları ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü yetkili kılmaktadır. Belediyelerin bu alan içerisinde hiçbir yetkisi yoktur.


– Avustralya ve Yeni Zelanda gündemi gerçekten çok ilgili. Pek çok heyet gelip, gidiyor. İncelemelerde bulunuyor. Hükümet ve yetkililer nasıl karşılıyor?
– Bunu açıkçası bilemem. Ancak uygulamanın bana ifade ettiği şey, metafizik düşüncenin yanıtının da bu heyetler ve incelemeleri için de geçerli olduğudur.


FOTOĞRAF: Tunca Yüğnük


DİĞER AYAKÜSTÜ SOHBETLER:


Çokuluslu tekellere karşı ‘Adil Ticaret’


– Kuzey çikolata, Güney ekmek derdinde


– Fokları, katliamdan kurtaralım!


– Nükleer denemelerin faturası: Doğal felaketler


-Türkiye’de de nükleer silah istemiyoruz!


– Faşizm neden Almanya’da kök saldı?


– Demirel davasında tekelci medya da suçludur 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.