ILO: Düzenlemeler bir an önce yapılsın

Türkiye, 87 sayılı ”Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına” ilişkin sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ”Standartların Uygulanması (Aplikasyon) Komitesi”nde görüşüldü. Komite, çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin, sözleşmenin gereklerine göre, bir an önce yapılmasını istedi.


Komitede Türk Hükümeti adına söz alan Prof. Dr. Toker Dereli, 2821 Sayılı Sendikalar ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Yasası’nı değiştiren yasa taslakları hazırlandığını ve taslakla bazı işkollarındaki grev yasaklarının kaldırıldığını belirtti. 


Kamu Personel Rejimi’nde değişiklik çalışmalarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Dereli, memurlara grev ve toplu iş sözleşmesi hakkının, değişiklik çalışmalarının ardından değerlendirilebileceğini söyledi. 


Türk-İş adına konuşan Türk-İş Dış İlişkiler Uzmanı Hakan Sükün de Türkiye’de ILO sözleşmelerinin ulusal mevzuata aktarılması konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini, buna karşın 87 sayılı sözleşme konusunda bazı eksikler bulunduğunu ifade ederek, sosyal tarafların katılımıyla bu eksiklerin giderileceğine inandıklarını dile getirdi. 


Görüşmede söz alan komitenin işçi üyesi Tom Etty ise Eğitim-Sen hakkındaki kapatma davasını anımsattı ve konunun takip edilmesini istedi. Etty, ancak bu konudaki kararın, ”Sözleşmelerin ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Konusunda Uzmanlar Komitesi”ne ait olduğunu ifade etti. 


Komite, Türkiye’nin, çalışma hayatında belirli konularda kaydettiği ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ancak, 87 sayılı sözleşmenin gereklerinin tam olarak uygulanması için yapılması gereken bazı hususlar bulunduğuna dikkati çeken komite, 2821 ve 2822 sayılı yasalar ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nda, sözleşmeye göre değişikliklerin yapılmasını istedi. 


Komite ayrıca, Eğitim-Sen hakkındaki kapatma davasına ilişkin olarak rapor talep etti.


Komitenin kararıyla Türkiye, ILO’nun ”kara liste” olarak da adlandırılan özel paragrafına alınmadı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.