ILO, eylem planı önerdi

Raporda, ILO Uzmanlar Komitesi’nin, ”kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir ayırım olmaksızın kendi istedikleri örgütleri kurma ve üye olma, çalışan örgütlerinin kendi tüzüklerini ve kurallarını belirleme ve temsilcilerini serbestçe seçme, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın kendi faaliyetlerini düzenleme hakkına ilişkin olarak mevzuat ve uygulamalar ile söz konusu sözleşme arasındaki farklılıklara yıllardır işaret ettiği” belirtildi.

Raporda, komitenin, ”gösterilerin şiddetle baskı altına alınması, polis tarafından orantısız güç kullanılması, sendikacıların tutuklanması ve sendika faaliyetlerine hükümet müdahalesi” hakkında olmak üzere sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hem ulusal hem de uluslararası işçi örgütleri tarafından yapılan yorumları kaydettiği ifade edildi.

ATILACAK ADIMLARLA İLGİLİ RAPOR İSTENDİ

Sendikacıların örgütlenme ve ifade özgürlüğünün, temel özgürlüklere saygının, örgütlenme özgürlüğünü kullanmanın temel şartı olduğu vurgulanan raporda, ”Hükümet’in şiddet, baskı ve her çeşit tehditten arınmış olarak işçilerin ve işverenlerin sözleşmeden doğan haklarını tam ve özgürce kullanabileceği bir ortam sağlanması istenmiştir. Komite, hükümetten gözaltına alınmış tüm sendikacıların durumunu onları serbest bırakmayı da içerecek şekilde gözden geçirmesini ve yukarıda bahsedilen temel ilkelere uyulması amacına dönük olarak bu yıl atılacak tüm adımları da rapor olarak sunmasını talep eder” denildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − five =