ILO: İş yaşamında ayrımcılık sürüyor

Eğitime erişim ve eğitim düzeyi bakımından dünyanın birçok bölgesinin eşitlikten halen çok uzakta bulunduğuna dikkati çeken ILO, okullarını terk edenlerin yüzde 60’ını kız çocukların oluşturtuğunu kaydetti.

ILO’nun Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı, “Kadın İstihdamında Küresel Eğilimler-2007” raporunda, iş gücü piyasalarına katılan, fiilen çalışan veya aktif biçimde iş arayan kadın sayısının günümüzde en yüksek noktaya ulaştığı belirtildi.

ILO tahminlerine göre, geçen yıl tüm dünyada 2.9 milyar çalışanın 1.2 milyarının kadın olduğu bildirilen raporda, “Ne var ki, çalışmayan kadın sayısı da her zamankinden daha fazladır (81.8 milyon)” denildi.

Çalışan kadınların tarım ve hizmet sektörlerinde düşük verimlilikteki işlere sıkışıp kaldıkları veya erkeklerle aynı işi yaptıkları halde onlardan daha az ücret aldıkları kaydedilen raporda, buna karşın, çalışma yaşında olup da çalışan veya iş arayan kadın sayısının durakladığı, hatta kimi bölgelerde azaldığına dikkat çekildi. Raporda, bunun bir nedeninin, artık çalışma yaşamı yerine eğitimde daha çok kadının yer alması olduğu bildirildi.

ÜCRET VE MAAŞ KARŞILIĞI ÇALIŞAN KADIN SAYISI ARTTI

Raporda, “insana yakışır iş” imkanları tanınarak kadınlara kendilerini ve ailelerini yoksulluktan kurtarma şansı verilmesi gerektiği kaydedilerek, böylece kadınların, özgürlük, güvenlik ve insan onuru koşullarında üretken ve iyi kazançlı işler bulabilecekleri ifade edildi.

Raporda, 10 yıl önce yüzde 42.9 olan çalışan kadınlar içinde ücret ve maaş karşılığı çalışan kadın oranının bugün yüzde 47.9’a yükseldiğine işaret edilerek, ”Ne var ki, bir bölge ne kadar yoksulsa, kadınların ücretsiz aile işçisi olma veya kendi hesabına düşük gelirli işlerde çalışma olasılığı da erkeklere göre daha fazla artmaktadır” denildi.

Ücret almadan aile işlerine katkıda bulunma veya kendi hesabına düşük gelir elde ederek çalışma konumundan ücretli veya maaşlı çalışan konumuna geçişin, birçok kadın için özgürlüğe ve kendi kaderini belirleme hakkına giden önemli bir adım olduğu belirtilen raporda, bununla birlikte, dünyanın en yoksul yörelerinde toplam istihdam içinde aile işlerine yardımcı konumdaki kadın sayısının erkek sayısına göre çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

ÇALIŞAN YOKSULLARIN YÜZDE 60’I KADIN

Rapora göre, Sahra güneyi Afrika ile Güneydoğu Asya’da her 10 çalışan kadından 4’ü, Güney Asya’da 6’sı, Orta Doğu’da 3’ü, Kuzey Afrika’da ise 1’i aile işlerine yardımcı konumunda bulunurken, erkekler için Sahra güneyi Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Asya’da 10’a karşı 2 düzeyinde bulunuyor.

Raporda, ILO’nun 2004’te yayımladığı “Kadın İstihdamında Küresel Eğilimler” konulu son raporunda, dünyadaki çalışan yoksulların en az yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunun tahmin edildiği hatırlatılarak, “Bunlar işi olup çalışan, ancak kendisini ve ailesini günlük 1 dolarlık kazanç sınırının üzerine çıkaramayan kişilerdir. Bugün de bu durumun önemli ölçüde değiştiğine inanmak için herhangi bir neden bulunmamaktadır” denildi.

Kadınların işsiz kalma olasılıklarının erkeklere göre daha yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilen raporda, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 6.6 iken bu oranın erkekler için yüzde 6.1 olduğu ifade edildi.

Tüm dünyada 15 yaşından büyük kadınların yarısı, aynı yaş grubundaki erkeklerin ise yüzde 70’inin çalıştığına dikkat çekilen raporda, istihdam ve nüfus oranlarının cinsiyet açısından sergilediği dengesizliğin en belirgin olduğu bölgenin Orta Doğu ve Kuzey Afrika olduğu bildirildi. Raporda, bu bölgede çalışabilir yaşlardaki her 10 kadından 2’sinin, her 10 erkekten ise 7’sinin çalıştığı vurgulandı.

AYNI İŞ, DAHA AZ ÜCRET

Dünyadaki birçok bölgede ve birçok meslekte kadınların aynı iş karşılığında erkeklerden daha az kazandıkları belirtilen raporda, “Bununla birlikte, küreselleşmenin kimi meslekler söz konusu olduğunda bu eşitsizlikleri azaltabileceğini gösteren kanıtlar da vardır” denildi.

Altı meslek grubu için yapılan bir değerlendirmeye göre, birçok ekonomide kadınların halen aynı işi yapan erkeklerin kazandıklarının yüzde 90’ını veya daha azını kazanabildiklerini gösterdiği bildirilen raporda, “Hasta bakıcılık ve öğretmenlik gibi ‘tipik’ kadın mesleklerinde bile ücretlerde cinsiyet bazında eşitlik bulunmamaktadır” tespitine yer verildi.

Eğitime erişim ve eğitim düzeyi bakımından birçok bölgenin eşitlikten halen çok uzakta bulunduğuna işaret edilen raporda, okullarını terk edenlerin yüzde 60’ını kız çocukların oluşturduklarına dikkat çekildi. Raporda, bu kızların çoğunun ev işlerine yardımcı olmak veya bir işte çalışmak üzere okullarından ayrıldıkları belirtilerek, “Temel eğitimlerini bile tamamlamalarının önlenmesi, genç kadınların kendi geleceklerini belirleme şanslarını da azaltmaktadır” denildi.

“Cinsiyet eşitsizlikleri kapansa bile, bu sürecin çok yavaş geliştiği” ifade edilen raporda, çalışma dünyasında kadınların karşılaştıkları sorunların özel gereksinimlere göre şekillendirilmiş müdahaleler gerektirdiği vurgulandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.