Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…

ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM…

Her gün bir yerden göçmek ne iyi.
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.
Dünle beraber gitti, cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…
MEVLANA

Ülkemizde şu kısacık birkaç gün içinde gerçekleşen olaylara baktığımızda Mevlana’ya hak vermemek mümkün değil: “şimdi yeni şeyler söylemek lazım”.

Bu süreç bize şunu gösterdi ki, hiç kimse her istediğini yaptırabilecek çoğunlukta değil Türkiye’de; Kimsenin tahakkümü kimseye geçmez; kimse kimseyi tahakkümü altına alamaz bu ülkede…

Bu süreç bize şunu gösterdi ki, Uzlaşmalıyız; her fikre, her görüşe saygı duymalıyız; eğer kendi özgürlüğümüzü hakça yaşamak istiyorsak başkalarının özgürlüğüne saygı duymalıyız…

Bu süreç bize şunu gösterdi ki; ne din adına yaratılan kutuplaşma ve biz, siz, onlar anlayışı ne de karşıtı olan düşmanca tavırlar bu ülke gerçeğine uymamaktadır… Bu ülkede kardeşçe ve barış içinde yaşamanın tek yolu, her görüşün adilce temsil edildiği parlamenter bir demokrasi ve hukuk devletidir. Din ve inançların bireysel bir tercih olarak yaşandığı, insanların dünyevi yaşama dair hak  ve özgürlüklerinin anayasal güvence altına alındığı bir rejimdir herkesin çıkarına olan…

Her etnik ya da dini kimliğin, milliyetçinin yada ateistin, Müslüman yada Hiristiyan’ın, Laz’ın yada Kürt’ün, Çerkez’in yada Arnavut’un, Gürcü’nün yada Ermeni’nin,  Türkmen’in yada Hemşinni’nin, Alevi’nin yada Çingene’nin, herkesin lehine olan rejim budur; tekrar ediyorum hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alındığı, insanların inançlarında özgür bırakıldığı, her görüşün mecliste adil bir şekilde temsil edilebildiği demokratik bir rejimdir bu; hukuk devletidir…

Evet son yaşadığımız olaylardan benim aldığım ders budur; aksi taktirde kardeşin kardeşi vurduğu, eski kanlı, bıçaklı, terörlü, bombalı, darbeli, idamlı, ateşten günlere dönmemiz kaçınılmazdır… Bu fırsat kaçırılmamalıdır…

Şimdi yeni şeyler söylemek lazımdır gerçekten…

__________

* İÜ Öğretim Üyesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.