“IMF’siz bir yaşam, AKP’siz bir ülke için sokağa”

SİZ BİR YAŞAM AKP’SİZ BİR ÜLKE İÇİN SOKAĞA

KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB İKK, Türk-İş Ankara Şubeleri, İHD Ankara Şube, Halkevleri, EHP, EMEP, DTP, ÖDP ve TKP Ankara İl Örgütleri’nin yaptıkları ortak açıklama aynen şöyle:

“IMF ve Dünya Bankası patronları 6-7 Ekim 2009 tarihlerinde yapacakları toplantılar için Türkiye’ye geliyor.
Zenginlerin dostu işçi ve yoksulların düşmanı Tayyip Erdoğan da IMF ve Dünya Bankası patronlarının önüne kırmızı halılar sermek için el pençe divan bekliyor.

AKP, IMF ile anlaşarak krize karşı patronları güvence altına almaya çalışıyor. Patronlar krizin faturasını kamusallaştırmanın, faturayı halka yıkmanın yollarını aramaktadır.

AKP, krizin faturasını emekçilere, yoksullara çıkartarak, krizi patronlar için bir fırsata çevirmeye çalışmaktadır.
Elektrik, su, ulaşım, benzin ve doğalgaza yapılan zamlarla artık faturalar ödenemiyor. Kriz bahanesiyle kitlesel işten çıkarmalar yaşanıyor. Çalışanların kısıtlı hakları da ellerinden alınarak güvencesiz çalışmaya zorlanıyor.

Tayyip Erdoğan, IMF için ‘krizi fırsat bilip ümüğümüzü sıkacaklar‘ derken, doğru söylüyordu. Ancak eksik söylüyordu. Doğrusu ise şöyle; ‘Krizi Fırsat Bilip Ümüğünüzü Sıkacağız‘.

IMF, her yanı lime lime dökülen, çöken ve dünya ekonomisini krize sürükleyen ekonomik sistemin bir parçasıdır. AKP iktidarı da çareyi, krizin merkezinde aramaktadır. Ancak bilmelidir ki emekçilerin, yoksulların öfkesi bu düzenin ve AKP’nin gerçek krizi olacaktır.

Tayyip Erdoğan kırmızı halılarını sermiş IMF patronlarını beklerken bizlerde sokakları kuşatmaya, bu ülkeyi IMF‘ye, emperyalistlere ve işbirlikçilerine dar etmeye hazırlanıyoruz.

Patronların krizinin faturasını, patronların borçlarını ödemeyeceğiz, faturayı patronlar ödesin.

Ülkemiz yıllardır ABD emperyalizminin güdümü altındaki işbirlikçiler tarafından yönetildi. Bugün yaşadığımız yoksulluğun, işsizliğin ve açlığın nedeni de emperyalizmin sömürü politikaları olmuştur.

Ekonomimiz IMF tarafından yönetilmektedir. Ürettiğimiz değerler IMF‘nin borç faizlerine akmakta, bu yolla sürekli bir bağımlılık ilişkisi kurulmaktadır.

Emperyalizmin bu bağımlılık zincirinden kopmadan emekçilerin, yoksulların, işçilerin lehine gelişmelerin yaşanması da mümkün değildir.

Bir kez daha söylüyoruz;
– Halkın IMF’ye borcu yok
– IMF ile yapılan tüm anlaşmalar iptal edilmelidir.
– Dış borçlar silinmelidir.
– Herkese eşit ve ücretsiz eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı sağlanmalıdır.

Basın Açıklaması ve Yürüyüş:
Tarih: 06 Ekim 2009 Salı
Saat: 18.00
Toplanma Yeri: Sakarya Heykel Önü
(Buradan AKP İl Binasına yürünecektir)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.