İNGİLTERE… HAREKAT BEŞ NEDENDEN DOLAYI MEŞRU VE YASAL DEĞİLDİR

Türkiye askeri gücünü kullanarak Kuzey ve Doğu Suriye’de terörü bitirme kılıfı altında halkın yaşam alanlarına ve tüm canlı varlıklara bomba yağdırıyor. Harekata katılan askeri kapasite ve ileri sürülen hedefler Türkiye’nin güvenliğinden çok, Suriye’nin demografik ve politik haritasını değiştirmek gibi bir amaç güdüldüğü kuşkusunu yaratıyor.

Bu nedenle harekatın her süreci ve her boyutu analiz edilerek barışın hemen devreye girmesi için engeller kaldırılmalıdır.

Dünya kamuoyunun verdiği tepkiden anlaşılacağı gibi harekat insanlığın vicdanında derin yaralar açtı. İçeride hukuk tanımayan otoriter rejim uluslararasında da hukuk tanımıyor, silah gücüyle kendi yasal ve politik normlarını dayatıyor. Şu aşağıdaki beş neden harekatın meşru ve yasal olmadığını olamayacağını gösteriyor;

-TSK, Orta Doğunun en büyük askeri gücüne sahip. En modern tank ve uçaklarla yerleşim yerleri kuşatılıyor. Devreye sokulan askeri güç harekatın iddia edildiği gibi terörü çökermekle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Kürt halkından ve Kürt silahlı güçlerinden büyük kayıpların olacağı kuşku götürmez. Uluslararası kamuoyu insan hakları ihlallerini takip etmenin yolları aranmalıdır. 

-Saldırı uluslararası hukukun belirlediği ulusal sınırları tehdit eden ‘terörü’ bertaraf gibi gerekçelerle başlatıldı. Ancak ‘terörden’ arındırıldıktan sonra kurmayı hedefledikleri güvenli bölgenin büyüklüğü ve gerekçeleri BM’lerin belirlediği hiçbir çerçeveye uymuyor.  ‘Teröre’ karşı yapılması planlanan askeri harekatların BM’in belirlediği sayılı hedeflere yönelme şartı uygulanmıyor ve 72 saat içinde BM’e brifing verme şartı hiçe sayılıyor. 

-Güvenlikli bölgeler yerleşim alanlarına açılamaz, bölgeye Suriyelileri yerleştirme projesi yasal değildir. İnşa edilecek konutlar Suriye topraklarında olduğundan Türkiye ne o toprakları istimlak edebilir ne de tapu verebilir.  

-Türkiye BM azınlıklar hukukunu tanımıyor. Kürt halkının eşit hakları Türkiye’ye dayatılmalıdır. Suriyeli Kürtlerin Özerk veya bağımsız devletini güvence altına alacak şartlar belirlenmeli ve başta Rusya, İran, Türkiye ve Suriye yönetimi Rojava statüsünü kabul ettiklerini açıklamalıdır. 

-Suriye milli ordusunun Türkiye tarafından ön cepheye sürülmesi ne anlama geliyor ? Milli dedikleri ordu Türkiye tarafından oluşturuldu, Suriye’nin milli ordusu olamaz. Bu gibi askeri örgütlenmeler Erdoğan ve GK’ın açıklamadığı ama ileride devreye sokacağı planların bir parça olduğu kuşkusunu yaratıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.