İngiltere’de azınlığın yoksulluk oranı 2.5 kat

Hükümetin “Irk Eşitsizliği Teftişı” raporuna (https://www.gov.uk/government/publications/race-disparity-audit) göre; İngiltere’de azınlık toplumlarında işsizlik ve çocuk yoksulluğu oranı ülke genelinden 2.5 kat daha fazla…

Sağlık, eğitim, çalışma ve adalet gibi tüm devlet kurumlarında toplanan istatistiklerle oluşturulan rapor 10 Ekim Salı günü Başbakanlığın resmi internet sitesi gov.uk’da kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapora göre ülke nüfusunun yüzde 87’si beyaz ve yüzde 13’ü siyah, Asyalı, melez ve diğer etnik gruplardan oluşuyor.

ASYALI ÇOCUKLAR SİYAHLARDAN DAHA YOKSUL

Yoksullukla ise oransal çoğunluğu azınlık toplumu oluşturuyor. Toplumun en yoksul kesimleri siyahlar ve Asyalılar. Asyalı her 4 çocuktan 1’i ve siyah her 5 çocuktan 1’i yoksulluk yaşarken, beyaz çocuklarda yoksulluk oranı 10’da 1 dolayında.

Yaşadıkları yoksulluğa karşı siyah, Asyalı, melez ve diğer etnik gruplara mensup çocuklar, beyaz çocuklara göre eğitimde daha başarılı. Rapora göre okula devamlılık oranını belirleyen faktör ise ırk değil ailelerin gelir durumu sayılıyor.

İŞSİZLİK ORANINDA UÇURUM

Tüm etnik gruplar içerisinde çalışanların sayısındaki artışa karşılık, işsizlik oranı arasındaki derin uçurum varlığını hala koruyor. Siyah, Pakistanlı, Bangladeşli ve Melez toplumlar içinde işsizlik oranı yüzdre 10 iken bu oran Beyazlarda yüzde 4 dolayında.

SİYAHLARDA SUÇ ORANI 3 KATI

Raporda suç ve adalete ilişkin veriler ise bugüne kadar başta polisin olmak üzere devletin şiddetine maruz kalanların adalet arayışını doğruluyor.

Siyahların tutuklanma oranı beyazlara göre 3 kat daha fazla. 2015-16 yılında her bin siyahtan 44’ünün tutuklanmasına karşılık her bin beyazdan 14’ü tutuklanmış.

AZINLIK TOPLUMU DAHA ÇOK İŞÇİ

Kamuda çalışanlar ve yöneticilerin ırklara göre dağılımı da eşitsizliğin belirgin olarak görülebildiği alanlardan biri. 2016 yılı verilerine göre Ulusal Sağlık Servisi (National Health Service – NHS) bünyesinde doktorlar ve dişçiler dışında kalan çalışanların sadece yüzde 18’ini beyazlar dışındaki etnik gruplar oluşturuyor.

NHS için çalışan üst düzey yöneticilerin yüzde 7’sini ve yöneticilerin ise sadece yüzde 11’ini diğer etnik grupların üyeleri oluşturuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − six =