Çipras’tan çapraz salvolar…

Dünya’nın siyasi, felsefi, sanatsal, edebi alanlardaki en önemli km. taşları, antik çağdan beri hep aynı coğrafyada üretilmiş ve gezegenin geçmişten gelip, geleceğe uzanan karmaşık yollarına, çoğunlukla antik Helen uygarlığı tarafından döşenmiş bu taşlar yön vermiştir.

Antik Yunan ve onun artık Anatolia versionu olan Ion uygarlığı, felsefe alanında, Platon’ları, Aristoteles’leri, Diyojen’leri, Epikür’leri, Zenon’ları, Sokrates’leri, çok dar bir zaman dilimi içine sıkıştırarak insanlığa hediye etmiştir. Antik Yunan agoralarından, forumlarından neler doğmuştur neler…

Antik Yunan siyasetçileri ise, planetin siyaset tarihinin temellerine harç atmış, şakülüne yön ve ivme vermiş olan Anystos, Epaminandos, Demostones, Thales gibi akil adamlardır. İmparator kadrosundan harcıalem aristokrat sınıfının Leonidas’larını, Perikles’lerini, Konstantin’lerini saymıyorum… Çünkü yönetici sınıfına tarih ötesinden beri gıcığım… Çünkü Dünya’yı kendi eksenlerinde döndüre döndüre, kendinden menkul dönme bir yuvarlak haline getirenler değil, sanatta, felsefede, siyasette, sivrilikleriyle sıradışı anlamda damga vuranlardır, bir gıdım da olsa evrensel statüde gezegene saygınlık yükleyenler…

Yine antik Yunan’dan çıkmış edebiyatçılar olan Homeros’u, Sophokles’i, Aristophones’i, Euripidies’i, tarih yazarı Heredot’u tanımayan yoktur…

Ve şimdi aynı coğrafya, evrimin vicdan mertebesindeki yüksek taşlarını yerlerine yerleştirme sürecinde… Düzeni sisteme satılmış, düzenbazlarına bile parmak atılmış, uğursuz düztabanı otokrat hakimiyete baz olmuş, adaleti ilahlardan çok kötülerin tayin ettiği, başıbozuk ve yanardöner kürede, tüm bunları iyileştirici bir yaklaşımla, sağa sola sirayet edesi bir atak yaptı kadim Yunan halkı, kalıtsal belirleyicilikle…

Nitekim bu süreç, İspanya’da da aynı profildeki Podemos adlı hareketin elini güçlendirdi… Tam olmasa da İngiltere’de bu idealizmin belli bir yüzdesinin temsilcisi olmaya yönelik söylemler geliştirebilecek İşçi Partisi lideri Ed Miliband, bu rüzgarın esintilerini arkasına alarak, bu yaz yapılacak olan İngiltere genel seçimlerinde çıtasını yükselebilir… Her ülke kendi Çipras’ını üretecektir önümüzdeki dönemde…

Çipras, devrim niteliğinde çağdaş doğrulara imza atıyor. Bakanlar kurulu profilinin halk profili ile özdeşleştirilmesi, ekonomik çıkmazdaki ülkesinde israfın önlenmesi, istihdama öncelikli önem vermesi, çakma demokrasilerin kemirgeni olan ikbal kavramını haşat etmesi, ayrıcalıklı yönetici sınıfını hasat etmesi bile şimdilik yeter.

Çarpık demokrasi tarihi boyunca koz olarak kullanılan, pey sürülen, pazarlık sebebi oluşturan yandan yalama sistemi içindeki çürük siyasilerin, ısırgan otu olmaktan ayıklanıp ayrık otu olmaya indirgenme yoluyla saman yığınına dönüştürülmesi, parayla mevki satın almaya teşnelerin ve güce gebe bırakan sistemin bu çürük yanlarına neşter atması bile, Çipras’ın daha yönetime gelişinin ilk haftasında ortaya koyduğu, özlenen Ben Hur’vari insani göstergeler…

Bizdeki gibi Dünya’ya intibaktan yoksun cahil kesimlerin kolay ve ucuz yollarla yönetici olabildikleri, iktidar ve muhalefet partilerindeki iç ve dış çekişmelerin kişisel beklentilere ve alacaklılıklara dayalı temel sebep olan adamcılık, mevki ihtirası, 3Y (yandaşlık, yanaşmalık, yalakalık… ) gibi kanserli hücrelerin demokrasi müsveddesi durumumuzdan ayıklanması çok ama çok zor olmakla beraber, belki Birleşik Haziran Hareketi, eğer niteliğini ve sorumluluk anlayışını korursa, fraksiyonlara ayrışmazsa, ve konuşmaktan çok, iş üretebilirse, ülkeyi küllerinden doğuracak bir evrim basamağına mesnet yaratabilir, doğru bir liderle…

Çipras’ın erdem ve adalet adına yaptıkları, ülke farkı gözetilmeksizin, mutlak doğrunun, zamane insanı ile tanıştırılması adına, idealistliğe, mutlak sevgiye, pozitivizme, radikalizme, düzene isyana, evrimi zorlayıcı faktörlere, rasyonalizme, analitik vizyon geliştirmelere, total kalite yönetimine yönelik, o aynı Yunan coğrafyasından, müteal değerlerin açığa çıkmış olması adına, bize bile fayda üretmektedir… Bu faydayı kavrayan olsun, olmasın… O ve onun versiyonlarıdır artık yeni hedefi küresel egemen çıbanbaşılarının…
Ve eğer bu gezegende hakim olan canlılar hala insanlarsa ve hala insani değerler kıyıda köşede de olsa kalmışsa, o tohumlardan filizlenerek, bundan sonra kurulacak yeni Dünya’nın yol haritası, insani değerler adına, elini o km taşlarının altına koyacak Çipras gibiler tarafından döşenecektir. Bu kaçınılmazdır… Hem de, o üretken kadim coğrafyanın hemen sağ yanıbaşından merkezlenip, 4 yandan gezegeni sarmış olan negatif şer güçlerine rağmen…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here