Kaş için intihar vakti!

Kaş için intihar vakti!

0
PAYLAŞ

CHP’li Kaş Belediyesi’nin, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına yaptığı itirazda, Kaş’ın turizminin ‘yabancıya konut satışı, ikinci konut ve inşaat sektöründen beslendiğini’ vurgulayarak yeni imar taleplerinde bulunması ilçede şok etkisi yarattı. Kaş’ın koruma imar planını hazırlayan Yüksek Şehir Plancısı Doç. Dr. Mehmet Tunçer, ‘bu bir intihardır!’ dedi.

PLANDA YENİ YERLEŞİM ALANLARI GÖSTERİLMEMİŞ!

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı 1/ 100 binlik çevre düzeni planına itirazlarını yazılı olarak bildiren Kaş belediyesi, bakanlığa yazdığı itiraz yazısında taleplerinin dikkate alınmadığını belirterek bölgedeki zeytinlik, 2b ve ormanların yoğunluğundan dolayı imar alanlarının kısıtlı olduğuna dikkat çekti. Ancak belediyenin itiraz yazısında yer alan , “bölgemizdeki turizm faaliyeti ikinci konut dediğimiz gayrimenkul alımı ve kiralamaya yöneliktir” ifadeleri ve bakanlığın planda yeni yerleşim alanları göstermediğinin belirtilmesi Kaşlıları şoke etti. Bakanlığın hazırladığı plana ‘kara lekeler’ olarak adlandırılan niteliği belirsiz alanlardan dolayı eleştiri getirenler, belediyenin bu tavrından sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

TALEPLERİMİZ YERİNE GETİRİLMEMİŞ…

Çevre ve Orman Bakanlığı, 22 Mayıs 2009 tarihinde Antalya Burdur Çevre Düzeni Planını Antalya il müdürlüğünde askıya çıkardı. Plan kapsamındaki belediyelere birer yazı yollayan bakanlık, ilgili belediyelerin askı süresince plana itirazlarını bildirmelerini istedi. Bunun üzerine 19 Haziran 2009’da plana yönelik itirazlarını bakanlığa ileten Kaş Belediyesi, itirazında, planda Kaş’la ilgili gördüğü eksikliklerin düzeltilmesini istedi. Bu yazının ardından 15 Eylül 2009’da yeniden askıya çıkarılan planla ilgili taleplerinin yerine getirilmediğini gören Kaş Belediyesi yetkilileri, 23 Eylül 2009’da yeni bir itiraz yazısı hazırlayarak bakanlığa iletti. Belediyenin yeni itiraz yazısında “ askıya çıkan planda özellikle şahıs taleplerinin yerine getirildiği anlaşılmıştır” denildi.

Kaş Belediyesinin ikinci itirazı üzerine 5 Ekim 2009 tarihinde yeni bir cevap yazısı ileten Çevre ve Orman Bakanlığı, belediyenin bazı taleplerini uygun bulduğunu bildirirken, yeni imar alanlarına yönelik taleplerinin de ‘uygun bulunmadığını’ bildirdi.

İŞTE KAŞ BELEDİYESİNİN DUDAK UÇUKLATAN İMAR TALEPLERİ

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın şahıs taleplerini dikkate aldığından yakınan Kaş Belediyesi’nin itiraz yazısında, bölgenin arazilerinin yoğun olarak 2b, zeytinlik ve orman alanı olduğu ve yerleşilebilir alanların kısıtlı olduğu vurgulanarak şöyle denildi: “buna rağmen yabancıya gayrimenkul satışının yoğun olduğu, turizm ve inşaat sektörü ile yan sektörlerin bu satışlardan beslendiği yörenin, Antalya geneline oranla turizm sektöründe farklı bir rol üstlendiği planda göz önüne alınmamıştır.”

Kaş Belediye Başkanı Abdullah Gültekin imzasıyla bakanlığa gönderilen itiraz yazısında, kentsel sit alanının yoğunluğunun sabit olması nedeniyle konut fonksiyonunun merkezden ötelendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “ikinci konut talebinin gün geçerek arttığı ve bu plandaki nüfus dağılımının 600 hektar alanla sınırlandırılması bölgesel anlamda turizm sektörüne zarar vermektedir. Çünkü bölgemizdeki turizm faaliyeti ikinci konut dediğimiz gayrimenkul alımı ve kiralamaya yöneliktir.”

ÇARPIK YAPILAŞMAYA MEŞRUİYET TALEBİ

Kaş Belediyesi ayrıca bakanlığın hazırladığı planda ‘günübirlik turizm alanı’ olarak gösterilen Büyükçakıl bölgesinin 2b arazisi olduğunu ve üzerinde köylülerin yoğun yapılaşması bulunduğunu belirterek, 2b arazilerle ilgili tasarının onaylanmasının ardından bu alandaki yapıların denetime alınması gerektiğini ancak planda bölgeye günübirlik alan kararı getirilmesinin bu alana müdahale edilmesini engellediği vurgulandı.

Çetikli mahallesiyle ilgili itirazını da bakanlığa ileten Kaş Belediyesi, Çetikli’nin mevcut adi ifraz hakkı ile kırsal yapılaşma yoluyla ‘mahalle yoğunluğunda’ yapılaşmış bir bölge olduğunu vurgulayarak planda bu bölgenin tarım alanı olarak gösterilmesini eleştirdi. İtiraz yazısında “bu bölgenin de gelişme konut bölgesi olarak gösterilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaş’ta imara açılması istenen alanlar arasında ayrıca, Gökseki mahallesi, Ağullu’daki spor sahasının bulunduğu bölgeyle, Ağullu’nun kuzey batısında bulunan ve bir kısmı orman, bir kısmı da tarım alanı konumunda bulunan bölge de yer alıyor. Çerçiler mahallesinin kuzeyinde yer alan bölgenin yanı sıra, Çukurbağ yarımadasının kuzeyinde yer alan bölge de imara açılması istenen yerler arasında.

BAKANLIK İTİRAZLARA NE DİYOR?

Kaş Belediyesi’nin itirazlarını değerlendiren Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Gökseki ve Çerçiler mahallesiyle ilgili imar taleplerini ‘yerleşim gelişme alanı yönünde’ olduğu gerekçesiyle uygun bulurken, Ağullu’daki tarım ve orman alanlarıyla ilgili talebin ‘yapılaşma baskısı’ yaratacağı ve yerleşim alanından kopuk olduğu gerekçesiyle uygun bulunmadığı belirtildi. Çukurbağ yarımadasının kuzeyine ilişkin talep ise bölgenin bir kısmının planda 3. derece doğal sit alanı koruma sınırı, bir kısmının da ‘orman alanı kullanımında’ olduğu gerekçesiyle uygun bulunmadığı belirtildi. Kaş Belediyesi’nin Büyükçakıl’la ilgili talebini değerlendiren Çevre ve Orman Bakanlığı, “söz konusu talep alanının koruma statüsünde olması ve Kaş gelişme yönünün tersi konumunda olması nedeniyle uygun bulunmamıştır” yanıtını verirken, Çetikli mahallesindeki tarım alanıyla ilgili talebi de, yerleşim alanından kopuk olduğu gerekçesiyle uygun bulunmadığı vurgulandı.

DOÇ. DR. MEHMET TUNÇER: “BU KAŞ İÇİN İNTİHARDIR!”

2002 yılında Kaş’ın koruma imar planını hazırlayan Şehir Plancısı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Tunçer, ikinci konutun bütün belediyeler tarafından çok istenen bir model olduğunu belirterek, “ bu kendi kendini intihar etmektir” diye konuştu. Kıyı bölgelerinde kısa süreli kullanılan ikinci konut yerine devre-mülk sisteminin daha çok tercih edilebileceğini belirten Tunçer, “devre mülkü doğayla daha uyumlu olabileceği için uygun buluyorum. İki, üç katı geçmeyen ve ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde inşa edilen konutlara ihtiyaç var” dedi. Kaş’taki yapılaşma süreciyle ilgili Side örneğini hatırlatan Tunçer, “Side nasıl yok edildiyse Kaş’ın da başına aynı şey gelebilir. Side’ye iyi baksınlar, 12-20 yıl önceki haliyle günümüzdeki halini kıyaslasınlar. Artık Side’de denize girilemiyor. Mersin- Silifke arası bitti, yok edildi. 15-20 katlı konutlarla kıyı mahvoldu” uyarısında bulundu. Tunçer, Kaş ve Kalkan bölgesindeki küçük yerleşmelerin doğal ve kültürel değerleriyle, taşıma kapasitelerinin dikkate alınarak planlanması ve koruma altına alınması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaş’ta konuyla ilgili görüşlerini aldığımız bazı yurttaşlar, “bu metni hangi akıl kaleme almış, inanılır gibi değil” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

BİR CEVAP BIRAK

twelve − 8 =