Kaş-Kekova ÖÇK bölgesi Akdeniz’in yıldızı olacak

Barındırdığı biyolojik çeşitlilikle Akdeniz’in önemli noktalarından biri olan Kaş-Kekova Özel çevre Koruma Bölgesi’nde yeni proje. Türkiye, Akdeniz’in deniz ve kıyı biyolojik çeşitliliğinin korunmasını amaçlayan Güney MedPAN’a (Akdeniz Korunan Alanları Ağı) Kaş-Kekova ÖÇK bölgesiyle katılarak, Akdeniz Havzasının korunmasına katkı sağlayacak. Proje, Türkiye’nin yanı sıra Akdeniz’de kıyısı bulunan Hırvatistan, Tunus, Cezayir ve Libya gibi ülkelerdeki pilot koruma alanlarının güçlendirmeyi hedefliyor.

WWF-Türkiye tarafından WWF Akdeniz Program Ofisi’nin desteği ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütülen projenin tanıtım toplantısı Antalya’da yapıldı. Proje Akdeniz’in deniz ve kıyı biyolojik çeşitliliğinin korunması ve Akdeniz’deki deniz koruma alanları ağının geliştirilmesini amaçlayan Güney MedPAN (Akdeniz Korunan Alanları Ağı) projeleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Türkiye; Kaş-Kekova Özel çevre koruma bölgesi ile bu deniz koruma ağına dâhil olarak, tüm Akdeniz Havzası’nda denizlerin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanılmasına katkıda bulunacak.

BÖLGE, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Projenin tanıtım toplantısında konuşan WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, “Denizlerde oluşturulan koruma alanları; hassas alanların, nesli tehlike altındaki türlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, balıkçılık alanlarının verimliliğinin artması, balıkçılığın kontrollü yapılması ve o alandaki faaliyetlerin sürdürülebilir olması için en önemli araçtır. Bu bağlamda, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Türkiye’nin denizel biyolojik çeşitlilik açısından çok önemlidir” dedi.

ZENGİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KORUNACAK

Toplantıda WWF-Türkiye tarafından gerçekleştirilen denizel biyolojik çeşitlilik araştırmasının sonuçlarına da değinildi. Araştırmayla tespit edilen tür sayısı, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini de gözler önüne serdi. Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku ve deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan bölgenin, Doğu Akdeniz için yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip olduğu vurgulanırken bölgeye özgü koruma stratejisinin geliştirilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

PROJEYE ULUSLAR ARASI DESTEK

WWF-Türkiye ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı arasında bir protokolün imzalandığı toplantıda, Kaş-Kekova Özel çevre Koruma Bölgesi’nin yönetim planının geliştirilmesi ve uygulaması konusunda önemli bir adım atılmış oldu.
Proje; WWF-Türkiye tarafından WWF Akdeniz Program Ofisi ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı işbirliğinde, MedPAN, Küresel Çevre Fonu (GEF), Avrupa Birliği, Mava fonu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı ve Garanti Bankası’nın katkılarıyla yürütülüyor.

Kaş- Kekova ÖÇK Bölgesi Deniz Yönetim Planı ve Uygulaması Projesi kapsamında hazırlanan ‘Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırması Raporu’nda, Akdeniz genelindeki küresel ısınmaya dikkat çekilerek, sıcaklık ortalamalarındaki çok küçük çaplı artışlar bile denizel ekosistemler için felaketlere yol açabilir” uyarısında bulunuldu.

KORUMA ALANI GENİŞLETİLDİ

WWF-Türkiye ( Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından, Güneybatı Antalya kıyılarında 2002 yılında başlatılan ‘denizel biyolojik zenginlik çalışması’ kapsamında, Patara kumsalıyla Üç Adalar arasındaki bölge araştırılarak yasalar ve uluslar arası sözleşmelerle koruma altına alınmış türlerin bölgedeki dağılımları belirlendi. Bu çalışmayla elde edilen sonuçların ardından, Kekova ÖÇK alanının sınırları, Kaş İnceburun ve bu bölgedeki adaları da içine alacak şekilde genişletildi. Bölgede Eylül 2006 yılına kadar yapılan çalışmalarda, orfoz, lahoz ve fangri gibi önemli balık türlerinin üreme alanları belirlenerek bu türler üzerindeki çevresel baskılar ortaya kondu.

Kaş- Kekova ÖÇK bölgesi sınırları içerisinde yapılan biyolojik çeşitlilik çalışmasında sadece dalış yapılarak tespit edilen tür sayısının 1000 civarında olması bölgenin önemini ortaya koyuyor. Doğu Akdeniz için yüksek bir oran sayılan bu sayının yanında bölge ayrıca deniz kaplumbağası ve Akdeniz foku gibi nesli tehlike altındaki türlere de ev sahipliği yapıyor. Süveyş Kanalı yoluyla Kızıldeniz’den Akdeniz’e ulaşan birçok türü barındıran Kaş- Kekova kıyıları, koruma altındaki Pinna nobilis türü midyenin de yaşam alanlarından biri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.