Kadir Aktay’ın Londra fotoğraf sergisi

Londra’yı “Gri bir şehir” olarak tanımlayan Aktay fotoğraflarında, Yugoslavyadaki savaş sırasında ülkesinden kaçan ve kızıyla birlikte Londra’da yaşayan Maria Deyana’nın yaşam öyküsünü, acılarını ve sorunlarını karelerle anlatıyor.

Savaşta iki oğlu ve kocasını kaybeden Maria, Aktay’ın fotoğraflardaki sessiz yaşamıyla, Avrupa metropollerinde yaşayan binlerce mültecinin acılarını dile getiriyor. Farklı zaman aralıklarından alınan imgelerle yaratılan Aktay’ın portreleri kurgusal bir dünyada gerçek ve sanallık arasında gidip gelir. Yakından bakıldığında, her ne kadar  bir fantazi dünyası gibi görünsede, Aktay’ın imgeleri, Batının günlük gerçeğine yönelttiği kamerasını, “herşeyi” fotoğrafa kaydetmek için geriye çekilen bir fotoğrafçının, bunun imkansızlığını anlayıp sonunda özgün seçimiyle odaklandığı portrelerinde  kendine ait bir gerçek yaratır.

Ortaya çıkan bu gerçekle sadece, çağdaş toplum yaşamını renklendiren, şekillendiren hatta yönlendiren imgelerin, bireyin günlük yaşamındaki yeri irdelenmez; aynı zamanda, Batılı insanın, gerçek ve sanal dünya arasındaki farkı ayırtedebilme yetisinin gittikçe azalması da vurgulanmak istenir.

Aktay yarattığı portlerin, acı çeken, sevinen, seven, ağlayan, nefret eden, etiyle kemiğiyle bir insandan, sanal bir dünya içinde bir imgeye dönüşme sürecini şöyle açıklar; “Eğer ölüm olarak bilinen sona doğru ilerleyen zamanın önünde duramıyorsak, eğer bilinmeyen bir gücün ifadesi olarak imlenen yaşam içinde, gerçek ile hayal arasındaki farkın ayrımında olamıyorsak, fotoğraf bu akışın şahidi olabilir”

Bu süreci ortaya çıkaran, fotoğrafın karanlık odada geçirdiği kimyasal dönüşüm değil, farklı bir coğrafya ve kültürden gelen insanların, kendisi olduğu gibi, vardığı mekanları da etkilemesi, değiştirmesi, melez bir yapı yaratmasıdır belkide.

Bu anlamda, portrelerin başlangıç noktaları, gelinen yerler, tahmin edilebilse bile, geleceğin yorumu seyicinin imgelemine bağlıdır.

Sergi, İngiltere’de Isle of Wight’da ‘Julia Margaret Cameron Trust-Dimbola Lodge Museum’da 5 Haziran’a kadar izlenebilecek.

Kadir Aktay hakkında daha ayrıntılı bilgi ve işlerinin görüntüleri www.kadiraktay.com web sitesinde bulunabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here