Kadınlara karşı ayrımcılık sürüyor

2005 Kadın Raporu’na göre Almanya’da kadınlar daha eğitimli olmalarına karşın erkeklerden daha az kazanıyorlar.

Raporda kadınların çalışma yaşamındaki konumları ve gelir durumları erkeklerin çok gerisinde olduğu belirtilerek, “İş yaşamında kadınlarla ilgili önyargılar devam ediyor, kadınlara hala yan gelir getiren kişi olarak bakılıyor ve kadınlar, endüstrinin ihtiyaçlarına göre işe alınıp çıkarılarak ücretleri aşağıya çekmede kullanılıyorlar” denildi.

Rapor sonuçları özetle şöyle:

“Yaşları 25- 30 arasındaki kadınlar aynı yaş grubundaki erkeklerden daha iyi bir okul eğitimi almış durumdalar. Bu yaş grubundaki kadınların yüzde 40,6’sı, erkeklerin ise yüzde 37,8’i lise diploması almış durumda. Yüksek okul bitiren kadın ve erkeklerin oranı hemen hemen aynı. Ama kadınla erkek arasındaki geleneksel kazanç farkında bir düşüş olmadı. Hans Böckler Vakfı’nın raporunu hazırlayanlardan Astrid Ziegler’e göre , kadın ve erkek arasındaki gelir farkının esas nedeni kadına yönelik ayrımcılığın devam etmekte olması. Öğrenim düzeyine bakıldığında meslek eğitimi almamış lise mezunu ve  lise bitirmemiş meslek eğitimli kadın ve erkekler arasındaki gelir farkı en düşükken üniversite mezunu kadın ve erkekler arasında en yüksek durumda. Yaşlar dikkate alındığında ise 50- 55 yaşlarındaki kadın ve erkekler arasındaki gelir farkı oldukça yüksek. Bu yaş grubunun kadınları yılda  erkeklere göre 8 – 12 bin Euro az kazanıyorlar. 20 – 25 yaşlarındaki kadınlarla erkekler arasındaki yıllık gelir farkı ise 2 – 7 bin Euro arasında değişiyor.”

Yaş arttıkça gelir farkının da artması, kadınların gençlik yıllarında meslek eğitimi ve mesleki gelişim olanağına sahip olmamalarına, evlilik, çocuk veya aile fertlerinden birinin bakımı nedeniyle iş yaşamından uzaklaşmasına bağlandığı Rapor’da, “Anaokulu ve kreş yeri bulunmaması nedeniyle çalışılamayan yılların artması ve geri dönüldüğünde teknik ve mesleki ilerlemeye ayak uydurulamaması da kadınların dezavantajı oluyor” değerlendirmesi yapıldı.

Raporda Almanya’da kadınla erkek arasındaki geleneksel rol paylaşımının devam ettiği bunun kadınların ve erkeklerin yüksek öğrenimdeki tercihlerini de belirlediği vurgulandı.

DOĞURGANLIK AZALIYOR

Öte yandan, kadınların istihdamdaki yerini etkileyen faktörlerin başında çocuk geliyor. Kadınlar çoğu zaman kariyerlerine doğum ve çocuk bakımı için ara vermek, hatta çalıştığı işi tamamen bırakmak zorunda kalıyor. Raporda yer alan verilere göre, sıkıntı yaratan bu durum, son yıllarda ilk çocuk doğurma yaşının giderek yükselmesine neden oluyor. Nitekim, Almanya’da son yıllarda bir kadının ilk doğumunu gerçekleştirdiği yaşın 30 olduğu belirtiliyor.

Çalışan kadınların kariyerlerini etkilememesi için doğum oranının giderek azaldığı Almanya’da yapılan başka bir araştırma ise bu tezi destekler nitelikte. Almanya Federal Sağlık Bilgilendirme Dairesi’nin araştırması, yüksek öğretim kurumlarında çalışan kadın akademisyenlerin çocuk sahibi olma oranlarının giderek daha da gerilediğini gösteriyor. Araştırmaya göre, Batı Almanya’daki 37 ila 40 yaş arası kadın akademisyenlerin yüzde 43’nün ve Doğu Almanya’daki yüksek öğrenim görmüş kadınların yüzde 24’ünün 2004 yılı içinde çocuk sahibi olmadığı ortaya çıkıyor. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.