Karadziç’in ifşası

ama ben Karadziç hayvanının doğru söylediğine inanırım. Hatta bu vahşi hayvanın ‘Haçlı’lar Avrupalısının ihanetine uğradığı inancı ile ‘Soykırım’ cesaretini veren diğerlerini de ifşa etmesini çok istiyorum. Örneğin o devrin bilhassa İngiliz Başbakanı ve Fransız İdarecilerinin de Müslümanların müdafaadan yoksun bırakılıp kolayca katledilmelerine imkan hazırlayan Ambargoların Sırplara nasıl cesaret verdiğinden de bahsetmesini istiyorum. İngiliz  temsilcisi rolünü üstlenen David Owen’ın sözde görüşmeleri nasıl oyalama taktiklerine boğarak daha çok  katliam yapılmasına kapı açtığını da duymak isterim.  Kısacası suç ortağı Miloseviç’in yapmadığı bütün hakikatleri ortaya koyma ifadeleri, perde arkasında katliama tezkere verenleri açıklaması tarih ve insanlık için büyük bir hizmet olacaktır. Ama ümit edilen bu açıklamalar gelmezse şayet üzülmeyin, 1993 tarihinde Rabia Ali ve Lawrence Lifschultz’un beraberce yazdığı (The Pamphleteer’s Pres, Inc.) “Why Bosnia” isimli kitabı (bulursanız eğer) okuyun Müslümanları katletmek için Sırplara uzatılan politik imkanları yığın yığın göreceksiniz.


Miloseviç, Karadziç veya katliamları idare eden komutanları Radko Mladiç Boşnak Müslümanlarının asıl suçluları değillerdir. Onlar Müslümanları Avrupa ortasında devlet oluşturmayı hazmedemeyen Hıristiyan felsefesinin oyuncularıdırlar. O felsefenin baş rejisörleri de önce İngiliz, Fransız, Vatikan, Amerika ve Rusya’dır. Rusya bir bakıma diğerleri kadar perde arkası suçu taşımıyorsa da Sırp’larla ayni mezhepte olma ve o yüzden yardıma koşma cürümünü taşımaktadır. Asıl senaryoları hazırlayanlar ve Müslüman’ın katledilmesine vize verenlerin başını da İngiliz ve Fransızlar çekmektedir. Bu senaryonun son sayfası olan Bosnia’nın parçalanması ve Avrupa’nın ortasında bir Müslüman devletin oluşmasını önleme eylemi de Amerika’nın gerçekleştirdiği bir roldür. Ameliyat başarılı olduktan sonra ‘Reji’yi yazanların izlerinin örtbas edilmesi ve günahlardan arınma gayreti olan  Miloseviç, Karadziç ve günü gelir de yakalanırsa Radko Mladiç’in kurban edilmesiyle  perdenin kapanmasının ebedi olması amaçlanmaktadır. Sadece üç kişi…! Sorsanız bu imansız “Haçlı Ordusu”nun açıkgözleri “Mesuliyet Komutayı Verenlerindir” diyeceklerdir.


Akla birkaç başka hadise gelir insanın. Örneğin Irak’ta bir milyon insanın katli…! Ve sormak lazımdır, madem ki Bosnia’da iki yüz elli bin insanın katlinin suçu bu üç adama yüklenmektedir, Irak’ta hala sürmekte olan ‘Müslüman Soykırımı’nın suçluları da mutlaka Bush ve Blair olmalıdır. Onları ‘Savaş Suçluları Mahkemesi’ önüne getirecek gün ve gücü görecek miyiz acaba?


Haaa bir de bizim şu Ermeni meselesi…! Katliam yapılmış mıdır yoksa iddialar yalan mıdır? Doğu Anadolu’da Ermeni ayaklanması ile başlatılan Ermeni – Türk çatışmalarında elbet her iki taraftan da zayiat verilmiştir. Ermeni Çetelerine karşı kurulan ‘Halk Müdafaası’nın yere yatıp kılıçtan geçirilmesi beklenemezdi elbet. Asırlarca birlikte yaşayan insanlar durup dururken komşusunu katliama girişmez. Bu hususta Tarihin ispatladığı bir hakikat vardır, ‘Ermeni Ayaklanması’. Demek ki başlangıç Ermeni’den gelmiş ve karşı mukavemetle genişlemiştir. ‘Karşı Mukavemet’in, yani Türk tarafının da bir başı vardı elbet. O başın gösterdiği yoldan gidilerek ayaklanma bastırılmıştır ve tabii ki savaşın kurbanları olmuştur. Bu kadar yıl geçmesine rağmen Batı’nın ‘Haçlı’ diplomatları Sırp’ların Boşnak Müslümanlara uyguladıkları (kameralar önünde canlı canlı) ‘Soykırım’ın sorumunu sadece üç kişiye yüklerken, ‘Ermeni Soykırımı’ denen ve ispatı güç olan iftirayı kabul ederek bütün Türk Milletini ‘Suçlu’ sandalyesine oturtuyorlar.
İşte size ‘İkiyüzlülük’…! Kıbrıs’ta Rum’un ‘Türk Soykırımı’ hiç mi hiç gündem bulmamıştır. İşte bir ‘İkiyüzlülük’ daha.
Rum’lar AB saflarına alınarak mükafatlandırılmışlardır. Yakında Sırp kasapların davaları da sonuçlandırılsın göreceksiniz Sırbistan da mükafatlandırılacaktır ve ‘Soykırım’ günahlarının defteri kapanacaktır.
Bush ve Blair yargı önüne hiç çıkmayacaktır…!
Ama Türklerin ‘Soykırım’ davası sürdürülecektir bir yüz yıl daha…!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here