Kesintiler hizmeti daralttı

DAY MER Yönetim Kurulu’nun açıklaması aynen şöyle:

Halkın Temel İhtiyaçlarına Yönelik Toplum Hizmetlerinin Ortadan Kaldırılması Yoksulluğu, Eşitsizliği ve Geleceksizliği Derinleştiriyor!

Halkın sosyal yardımlarından göçmenlik, mali, konut gibi günlük yaşamlarını sürdürmek için çözmeleri gereken birçok soruna dair bilgilendirilme, tavsiye, tercümanlık ve temsil edilme gibi destek hizmetlerinden oluşan danışmanlık hizmetleri (advice) yok olmayla karşı karşıya.

İşsizlik ve yoksullukla ilgili sosyal yardımlarda büyük kesintileri içeren refah reformu tasarısı bu Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek. Halka yasal ihtiyaçları için temsil edilme olanağı sağlayan yardım (Legal Aid) alanındaki kesintilere kamu ve toplum danışmanlık hizmetlerinde yapılan kesintiler eşlik ediyor.
İşsizlik, eğitim ve sosyal yardımların yanında bu ülke yaşamına katılmada dil sorunu, bilgi ve destek ihtiyacı yaşayan göçmen emekçilere bu tür hizmetler veren DAY MER’in hizmetlerinde önümüzdeki dönem proje kesintilerinden dolayı kaydadeğer bir kesinti yaşanacak. Bu tür sorunlara dair desteğe ihtiyacın artığı bir dönemde toplum içerisinde böylesi hizmetlerin mevcut son örneklerinin ortadan kaldırılması kaygı verici olduğu kadar, toplumun haberdar olması ve ortak talepler etrafında tepki vermesi gereken bir durum olarak ortada duruyor.

DAY MER, 2008 yılından beridir, Londra’nın dört köşesine yayılmış ve bu ülkede yaşayan belli başlı göçmen toplumlarından 18 kurumla birlikte Bölgesel Londra Hükümeti, London Councils’ın fonladığı bir danışmanlık hizmeti yürüttü.

Black Minority Ethnic and Refugee Advice Network (BAN) adındaki bu hizmet ortaklığı göçmenlikten konuta, sosyal yardımlardan eğitim ve sağlığa ve bu ülke yaşamında karşılaşılan ayrımcılık, dil ve fırsatlardan yararlanmaya kadar yılda 10 bin dolayında kişiyle görüşerek destek sağladı, sorunlarını çözdü, onları sorunlarına çözmek için bilgilendirip güçlendirdi; verdiği bu hizmetlerin etki ve yararı binlerce daha kişinin hayatını kolaylaştırdı.

Ekonomik kriz ve kemer sıkma bahanesiyle bu hizmet 2010 döneminde budanmaya çalışılsa da gerek bu kurumların gerekse de bu kurumlarda hizmet alan halkın tepkisi, gösterisi, imza kampanyası ve siyasi lobisiyle bu adımlar geri attırıldı. Buna rağmen, 2012 baharında London Councils’ın bütçesindeki kesintiler netleşti.
Danışmanlık hizmetleri her gün açıkça artan ihtiyaca rağmen bir öncelik olmaktan çıkarıldı. London Councils 2013-15 fon planları açısından konutla ilgili danışmanlık hizmetleri öncelik haline getirerek, DAY MER’in de parçası olduğu ve 24 toplum kuruluşunun ortak başvurusunu desteklemedi; bu kurumların yaptığı itiraz, yürüttüğü siyasi lobi ve aldığı desteğe rağmen danışmanlık hizmetlerinin Nisan itibariyle sona ermesi kesinlik kazandı. Hizmet komisyonları; bu hizmetleri yürütme işini göçmenlerin erişemeyecekleri ve eriştiklerinde de kullanmayacakları ve zaten ihtiyaç oranını karşılamayacak büyük kurumlara verildi, göçmen kurumları dışlandı.

Bu gelişmeler, DAY MER’in de bu alanda verdiği hizmetleri son derece daralttı. DAY MER’in danışmanlık hizmeti Nisan ayından itibaren sadece bir temel danışmanlık ile sınırlı olacak.

Krizin yükünü halkın sırtına vurma anlayışı danışmanlık hizmetlerine de taşınıyor: hükümet bugün sadece kendi refah paketini uygulamada rol oynayacak kurumlarla ve bu hizmetler olmadığı koşularda, halkın kendi kendine karşılıksız biçimde bu ihtiyaçları devlet desteğine muhtaç duymadan nasıl karşılayacağı önerileriyle ilgileniyor. Bir zırva olduğu kesinleşen hükümetin ‘Büyük Toplum’ konsepti danışmanlık hizmetleri konusunda da halkın haklarının yokedilmesinin böylelikle temeli haline getirilmilş durumda.

Son dönemlerde DAY MER’in toplumun refah ihtiyaçlarıyla ilgili yayımladığı rapor, ve göçmen toplumlara yönelik araştırmalar yapan Race on the Agenda’nın (ROTA) yaptığı açıklamalar böylesi hizmetlere yönelik artan ihtiyaca, düşen hizmet oranına ve göçmen toplumalara uygun biçimde verilen hizmetlerdeki daralmaya dikkat çektiler. Bu anlamıyla kurumumuz gerek böylesi hizmetler yaratmada gerekse de toplumumuzun bu alandaki sorun ve ihtiyaçlarının sözcüsü ve savunucusu olma çabasını sürdürecek.
Bu alanda yaşanan ciddi sorunları bilgilerinize sunar, sizleri bu konuda duyarlı olmaya, tepki ve taleplerinizi uygun tüm mercilerde dillendirmeye ve birlikte çalışmaya davet ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.