Kesintilere karşı “1000 anne yürüyüşü”

DAY MER’den yapılan açıklamada Birmingham Piskoposu Paul Nicholsun’un önderlik ettiği protesto 13 Nisan Cumartesi günü saat 11.30’de Tottenham Townhall’da başlayacak. “Hayat şartlarını zorlaştıracak kesintilere karşı halkın dikkatini çekmek” amacıyla yapılacağı belirtilen protestoya kesintilerden en çok etkilenecek annelerin katılması bekleniyor.

Piskopos Paul Nicholsun protestonun önemini şöyle açıkladı:

“20 yıllık tecrübeme ve topluma yaptığım yardımlar aracılığıyla şunu öğrendim ki bugün çocuklarını giydirmek, beslemek ve sıcak tutmak için sürekli bir çaba icerisinde olanlar annelerdir. Bu annelerin coğu da sosyal yardımlarla geçinebiliyor, kiralarını ve belediye vergilerini ödeyebiliyor. Zaten zor şartlarda yaşayan anneler bu kesintilerden en kötü etkilenecek kesim olacaktır… Anneler ve onların yetiştirmeye çalıştıkları çocuklar için bu protesto yürüyüşünü organize ediyorum. Herkesimin desteğini bekliyorum…”

Day-mer yönetim Kurulu’ndan Sevgi Taş da “Bu çalışmanın İngiletere’de yaşayan herkesi etkilediği kadar bizleri de etkiliyor… Bizim toplum üyesi annelerin de bu haklı protestoya destek vermesini bekliyoruz” dedi.

Taş, “Bu çalışmanın taleplerine baktığımızda herkese ev hakkı, kira yardımı hakkı ve herkese yaşanabilir bir ücret verilmesini, ek oda vergisi ve Londra dışına göçe zorlanmaya da son verilmesini istiyoruz. Hükümet haklı taleplerimize karşın yeni vergi ve kesintilerle yaşamı zorlaştırmaya çalışıyor. Bütün bunlara karşı içinde yaşadığımız halk ile birlikte bütün göçmenler de birlikte mücadele ederek hükümete geri adım attırmalıyız. Bu protestoya Türk ve Kürt anneleri de katılmaya çağırıyoruz” dedi.

FOTOĞRAF: Tottenham’da geçen yıl bir protesto yürüyüşünde anne ve çocuklar yürürken…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.