Kılıçdaroğlu’ndan söz üzerine söz

1- Hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan bir Anayasa hayata geçirilecektir.

2- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacaktır

3-DGM’lerin yerine getirilen özel yetkili mahkemeler kaldırılacaktır

4- Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kumu, Atatürk’ün vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirilecektir

5- Medya özgür ve bağımsız olacaktır

6- Özel yaşamın gizliliği sağlanacak, telefon dinleyenlerden, korku imparatorluğu yaratanlardan hesap sorulacaktır

7- Faili meçhul cinayetler aydınlatılarak, devletin içindeki çeteler ortaya çıkarılacaktır

8- YÖK kaldırılacaktır

9- Üniversiteler bilimsel, yönetsel ve mali özerkliğe kavuşturulacaktır

10- Üniversite yönetimlerinde gençlere söz hakkı verilecek ve karar sürecine katılmaları sağlanacaktır

11- Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu en geç iki yıl içinde tümüyle çözülecektir

12- Harçlar kaldırılacaktır

13-Aile sigortası getirilerek sosyal devlet güçlendirilecek, yoksulluk tarihe gömülecektir

14- İşsizlik sigortası fonu, amacına yönelik olarak kullanılacaktır

15- Kamuda taşeron işçilik kaldırılarak, taşeron işçiler ILO normlarına göre kadrolu çalıştırılacaktır

16- Kamuda 4/B ve 4/C uygulamalarına son verilecektir

17- Emeklilere milli gelir artışından pay verilecektir

18- Emeklilerin beklediği intibak yasası çıkarılarak, emekliler arasındaki eşitsizlik giderilecektir.

19- tarım ve çiftçi desteklenecek, mazotta ÖTV kaldırılarak, mazot fiyatı yarıya indirilecektir.

20- Kadın ve gençlerimizin siyasette temsili artırılacaktır.

21- Temsilde adalet ilkesini yok eden yüzde 10 seçim barajı kaldırılacaktır.

22- Seçim yasaları değiştirilerek, liderlerin değil, milletin kendi milletvekilini seçebilmesi sağlanacaktır.

23- Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilecek, lider sultasına son verilecektir.

24- Milletvekili dokunulmazlıkları, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır.

25- Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacaktır.

26- Seçimle gelen milletvekilleri ve yöneticilerin mal bildirimleri internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

27- Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilecektir.

28- Parlamentoda, başkanlığını muhalefetin yapacağı, Kesin Hesap Komisyonu kurulacaktır.

29- Kamu İhale Yasası AB standartlarında yeniden düzenlenecektir.

30- GAP Projesi bir an önce tamamlanacak, GAP’a ayrılmış kaynaklar amaçları dışında kullanılmayacaktır.

31- Güney Doğu’daki mayınlı araziler mayınlardan arındırılarak, topraksız köylülere verilecektir.

32- Doğu ve Güneydoğu’da seçilmiş yatırımlara, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilecektir.

33- Doğu ve Güneydoğu’da işsizlik ve aş sorunu doğrudan yapılacak devlet yatırımları ile çözümlenecektir.

34- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke konumdan çıkarılacaktır.

35- Çevre talanına ‘dur’ denilecektir.

36- Rant yasaları değil, kent yasaları çıkarılacaktır.

37- 2/B arazilerinin mülkiyet sorunu çözülecek, kullandıkları araziler orman köylüsüne bedelsiz verilecektir.

38- Üreticinin baş tacı olduğu bir ekonomik düzen kurulacaktır.

39- Ekonomi sıcak paraya değil, ‘çalışana, üretene alın terine’ teslim edilecektir.

40- Bilim ve teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli bir ekonomik kalkınma hedeflenecektir.

41- Türkiye 2023 yılında bölgesinde lider, dünyada oyun kurucu konuma taşınacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.