Konsey: Orams davasından endişeliyiz

Sıtkı’nın açıklaması aynen şöyle:

“Konseyimizin çeşitli hukuk uzmanları ile yaptığı görüşmeler neticesinde, bu davanın İngiltere İstinaf Mahkemesi (Court of Appeal) da kaybedilesi büyük bir olasılık olarak değerlendirildiği üzülerek gözlemlenmektedir.

Avrupa Adalet Divanında Orams davası ile ilgili çıkan karar Kıbrıs Türkleri açısından kabul edilecek bir karar değildir. Her ne kadar da KKTC Cumhurbaşkanlığı söz konusu kararın mülk konusuyla ilgisi olmadığını savunsa da konunun boyutu o kadar basit şekilde değerlendirilemeyecek kadar tehlikelidir.

Bu karar Kıbrıs Rum mahkemelerine KKTC’deki tüm sivil ve ticari konularda hüküm alma yetkisi vermekte ve diğer tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin Rum mahkemelerinin aleyhimize alacağı kararlarını itirazsız kabul etmesi öngörmektedir.

Bu davanın İngiltere’de kaybedilmesi halinde yurtdışındanda yaşayan onbinlerce Kıbrıslı Türk, Rumların hukuki tacizine muhatap olacaktır. Rumlar KKTC’de yatırım yapmış binlerce Kıbrıslı Türk dahil, yabancı yatırımcıları kendi mahkemelerinde dava edip İngiltere’de bulunan taşınmaz mal ve paralarına el koyabilecektir.

Konseyimiz, tüm üye derneklerimiz ve tüm Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız gelişmeleri büyük endişe ile izlemektedir. Bu davanın bugüne kadar ne şekilde savunulduğuyla ilgili olarak halkımız, büyük bir tereddüt ve endişe içerisindedir. KKTC’de yeni kurulan hükümetin de bu davaya gereken ilgiyi göstermediği intibası da, ne yazık ki, mevcuttur.

Bizler, yeni kurulan UBP iktidarındaki hükümetin KKTC’ye inanan bir parti olması dolayısıyla daha cesaretle ve daha büyük bir inanç ile söz konusu davanın savunulacağı yönündeki düşüncemizin boşa çıkmamasını ümit etmekteyiz. Umarız ki yeni hükümet, önceki hükümetin yaptığı gibi duyarsız şekilde olaylara sadece seyirci kalmasın.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu yeniden belirtmek isteriz. Bunun için öncelikle yeni hükümetin bir an önce bu davayı sahiplenmesi ve el birliği ile yaklaşan büyük felaketin önlenmesi gerektiğine inanmaktayız. Umursamazlığın ve oldu bitticiliğin de artık sona ermesi gerektiğine de ayrıca inanmaktayız, umursamazlığın hepimizi karanlığa sürüklediğini herkes görmektedir.

IKTD Konseyi olarak Orams davasına gerekli ehemmiyetin verilmesi ve Mal Tazmin Komisyonunun bu davaya taraf edilmesi aldığımız hukuki görüş doğrultusunda yapılabilecek doğru bir hareket olacağı değerlendirilmiştir. Halbuki bu yönde hiç bir girişim olmadığı ve davanın sanki sadece kişisel olarak Apostilides ile Orams çifti arasında geçtiği yönündeki kandırmacanın devam ettiği anlaşılmaktadır.. Bu şekilde devam etmekle bu davayı kaybedeceğimiz, İngiltere’nin en seçkin hukuk adamları tarafından açıkça tarafımıza ifade edilmesine rağmen bunun gereği ne Cumhurbaşkanlığı ne de şu ana kadar yeni hükümet tarafından yerine getirilmemektedir. Duyarsızlık bizi üzmekte ve geleceğimizle ilgili endişelerin derinleşmesine neden olmaktadır.

İngiltere’de bulunan Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütlerinin çoğunun üyesi olduğu İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi söz konusu dava hususunda yapılması gerekli olan her şeye katkı koymaya hazır olduğunu belirtirken, davanın yürütülmesi yükümlülüğünü üstlenen Cumhurbaşkanlığımızın yeni hükümetle işbirliği içerisinde olması gerektiğine inançla, tüm ilgililerin ve de özellikle sivil toplum örgütlerinin davaya katkı yapmaya davet edilmesinin öneminin altını çizmek isterim. Halkın ve sivil toplum örgütlerinin bu denli önemli bir meselenin dışında tutulmaması gerekmektedir. Halkın çoğunluğunun iradesiyle göreve başlayan yeni hükümetin davaya ilişkin duyarlılığını ve hassasiyetini arz eder, saygılarımı sunarım.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =