Kovboylar Huzursuz Olmuş

¨Bir zamanlar Amerika’daydım¨ diye başlayanlardan olmak istemem, zira hâlen burada/size göre oradayım…
Amerika’yı anlamak için orada/bana göre burada olmak lâzımdır.
Denilebilir ki, Amerika dünyada Bête Noire-en çok nefret edilen yerdir, ancak herkes buraya gelmeye can atar, ziyadesiyle şeker şerbet yerdir; kapıyı açsalar yetmiş iki millet buraya dolacaktır.
Dışarıdan anlaşılamayan Amerika’nın taşrasında sürtmeden, büyük kentlerinden birine girip yaşamak da yetmez; ben, illa taşra, derim…
Yeni yıla girilirken, Amerikan Western janrına yakışır bir hâdiseyle iç siyasetin damarına basıldı.
Silahlı bir Milis grubu, Federal Hükümete ait Malheur bölgesinde bulunan Wildlife Refuge [Doğal Milli Park Koruma] alanına girişin kapısını tuttu, oradaki bir ufak barakayı ele geçirdi; binlerce km.karelik alanın tamamını işgal edecek kalabalığı yoktu elbette, bu kadarını yaptı.
Bu arada, bizim basında bu ufarak binayı sanki dev bir gökdelenmiş ve orası işgal olunmuş gibi aktarıldığına dikkat çekerim.
FBI ve özel timlerin böyle şeylere müsaadesi olmaz, fakat dağ başındaki bir bekçi kulübesinde ısınmak için girip çıkan yerel milislere laf etmediler…
Mesele kısaca şuydu: Oregon Eyaletinde çiftçilik ve besicilik yapan baba Dwight Hammond, oğlu Steven’la birlikte, 4 yıl evvel tapulu arazilerine komşu bulunan devlete ait Federal çayırlığın bir kısmını yasalara karşı çıkıp yakarak imhâ etmişti.

Baba-oğul Hammond’ların niyeti yaz sıcağında bir çayır yangını hâlinde kendi arazilerinin zarar görmesini önlemekti, güyâ tampon bölge yarattılar.
Dwight Hammond, ¨Biz babamızdan, dedemizden böyle gördük! Araziyi, hayvanları korumak için böyle yapılırdı,¨ diyerek savunmasını vermiş, oğlu efendice yanında durmuş, ancak yargı önüne çıkarıldıkları mahkeme bir yıla yakın hapis cezasını basıvermişti
Hammond’lar bu topraklara iki yüz sene evvel geldiklerini, o vakitten beri hep böyle yapıldığını iddia etse de kanunun eli yakalarına yapışmıştı.
Demek ki, n’apmıyacaksınız?
Devletin çalısı çırpısını dahi yakmayacaksınız, yoksa devlet sizi yakar!
Nitekim verilen ceza az bulununca, bu kez artırılması talebi üst mahkemeden geldi ve Hammond’lara dörder yıl ceza verildi. Bugünlerde cezaevine gireceklerdi, ama konu komşu, köylü kasabalı arka çıkmak ve Batıda-Western’da Federal yasaların değil, tabiat kanunlarının işlediğini anlatmak üzere eyleme geçti; eylem etkili oldu.
Mahkeme dosyayı incelemek üzere tekrar hakime geri gönderdi.
Milisleri silahlı külâhlı diye tabir etmeye gerek yok, zaten buralarda, Amerika’nın her yerinde, herkes silahlı…
Tam da Başkan Obama’nın silah lobilerini kızdıran, Cumhuriyetçi-Sağcı ve dindar kesimleri öfkelendiren silah satışlarını kısıtlamak üzere sicil denetlemesi yapılmasına dair yasa teklifini sunduğu sırada, ülkenin Batısında, askerî üniformalar giymiş, ki bu yasak değildir, hiyerarşik alt-üst komuta kademeleriyle yönetilen, ki bu da Milis kuvveti varsa tabiidir, ellerinde uzun namlulu-hatta mitralyözlü, makinalı tüfekli, ki bu zaten hiç yasak değil ve dahi bazuka bile satılmaktadır, birkaç yüz taşra Amerikalısı tv ekranlarını doldurdu.
Güvenlik güçleri olay yerine vardığında asla çatışma olmadı, sadece anlaşma yoluyla bölgeyi boşaltmaları isteniyordu.
Zira bu ülkede hem Milis kurmak, Milise katılmak bir Anayasal haktır ve hem de silahlanmak…
Demirci Efe Çetesine yazıldım Salihli dağlarına çıkıyorum demeye benzer bir Amerikan Milisine katılmak.
Amerikan Anayasası’nın II.Tadilat ve Tanzimi olarak adlandırılan 1791 tarihli yasa metni, ateşli silahların yurttaşlar tarafından kullanılmasını bir hak olarak tanımış bulunuyor.

O günden beri, bugün Obama hariç, kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmedi.
Yetemezdi, zira ülkenin yapısını bilenler hak verecektir, dağ başında tek başına yaşayan, en yakın komşusu yüzlerce mil uzakta oturan, ıssız bucaksız veya ıslı bucaklı olsa dahi herkesin bireysel yaşam biçimini tercih ettiği bir kocaman memleketin birisinin kapısını açtığı anda kurşunu alnına yiyeceğini bilen insanları için silah, burayı anlarsanız, bir haktır.
İkinci hak ise halkın kendi arasında devletin anayasal güvenceyi koruyamaması hâlinde kendisine ait bir müstakil ordu kurmasıdır; bizim üniter devlet yapısında anlaşılması zor bir şey.
Amerikan İhtilali diye bilinen İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişin halk kuvvetleri, Kuvay-ı Milliye misali, birer milis olarak tarihe geçmiştir.
Teksas- Çelik Bilek, işte o dönemin çizgi-roman kahramanıdır; pek severiz!
Milisler askerî örgütlerdir, sonuç olarak; ABD’de bunu kurmak Anayasal haktır.
Şimdi bu Oregon hikâyesi, devlete ait çalı çırpıyı yakıp kendi besi hayvanlarına yangın tehlikesi gelmesin diye, 1792’den beri yıllık olarak düzenli yayımlanıp bizim Saatli Maarif Takvimi gibi kocakarı fırtınasına kadar bilgi veren Old Farmer Almanac- Çiftçi Takviminde ne diyorsa onu yapmış baba-oğul Hammond’ların cezaevi meselesi olmaktan çıkmış görünüyor.
Mesele, Amerikan toplumunda silahla yatıp kalkmak yahut nereden gelirse gelsin bir tehdite, saldırıya karşı kendini koruyup koruyamamak/ nefs-i müdaafa hakkının tartışmasıdır.
320 milyon nüfuslu Amerika’da 2015 sayımına bakılırsa sadece 115 milyon adet uzun namlulu, dürbünlü tüfek bulunmaktadır; diğer silahları varın siz düşünün.
On yıl içinde silahla ölenlerin sayısı 300 bine yaklaşmıştır.
Bu tablo altında Obama’nın karar aldığı gün, Milisler bir kulübeyi basmaktadır; güzel zamanlama…
Ne ki, Oregon’da devlet arazisinin girişini Deli Dumrul gibi tutmuş kalabalık, aynı zamanda aşırı sağcı-dinci kökene bağlı bir kitleyi temsil eder, buysa Amerikan modernitesi için ciddi sorundur.

Kovboyluk geleneğini sürdürmek azminde olan Milis’lerin huzursuz olduğuna dair işaretler Washington’daki Federal Başkanlık Sarayından duyulmuş, anlaşılmıştır ve Obama yönetimi Başkanlık seçimleri öncesinde Bayan Hillary’e daha çok şans verebilmek için adımlarını ağırdan almaktadır.
Yoksa Milis Kilis dinlemez, basıp geçerlerdi ortalığı…
Huzursuz Kovboyları sakinleştirmek gerekiyor…
Bana kalırsa, bir vakitler pop listelerinde MFÖ olarak adı geçen Mazhar-Fuat-Özkan‘ın sıradan pop şarkısından daha çok bir senfonik balad tadındaki, New York Sokaklarında adlı şarkıyı Milis’lere dinletseler, belki sükûnete davet ederler.
Hatırlarsınız, hatırlamayanız da, eh elinizin altında birçok video klip kanalı var, bir zahmet bakıversin!

¨Amerika Amerika
Etler olmuş plastik
Endüstri nükleer
Metrolara yaklaşma
New York sokaklarında
Vitaminler avuç avuç
Siren sesleri her yerde
Kovboylar huzursuz olmuş
New York sokaklarında¨

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.